de

Spricis Paegle

09.03.1876. dzimis Spricis Paegle; darbojies Rīgas Latviešu Biedrības Valodniecības komisijā.

1962,gada 1. decembrī nepilnu 87 gadu vecumā miris Latvijas Sarkanā krusta vicepriekšnieks S. Paegle.

Paegle dienas gaismu ieraudzīja 1876. gada 9. martā Ķoņu pagasta Kalna Kliņģeros kā nomnieka dēls. Pēc reālskolas absolvēšanas Terbatā viņš 1896. g. iestājās Rīgas Politehniskā institūtā ķīmijas nodaļā, kuru pēc 5 gadiem sekmīgi beidza ar inž.-tehnologa grādu un tūliņ iestājās Krievijas finanču ministrijas dienestā. Tā viņš, kā jau tas toreiz ietilpa rusifikācijas politikas rāmjos — akadēmiski izglītotos latviešus sūtīt prom no Latvijas — aizceļo par cukurfabrikas vadītāju Vidusāzijā, vietu, kuru pat kartēs grūti atrast. Apvidus lielā karstuma dēļ tur biešu audzēšanai izrādās nepiemērots, par ko Paegle ziņo ministrijai un pāriet par muitas ekspertu uz Poliju.

Sirds velk atpakaļ uz dzimteni un Paegle jau 1906. gadā atgriezās Rīgā un darbojās agronoma Jāņa Bisenieka nodibinātos saimnieciskos uzņēmumos: Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrībā, Latviešu tirgotāju un rūpnieku ekonomiskā sabiedrībā kā direktors-rīkotājs un citos tā laika latviešu pasākumos.

Līdztekus darbam saimniecības laukā Paegle ņem dzīvu dalību dažādos kultūras iestādījumos. Viņš ir Rīgas Latviešu biedrības runas vīrs, tās zinību komisijas loceklis un vada ortogrāfijas apakškomisiju, kuras uzdevums ir noskaidrot un dot atzinumu par gotisko rakstu zīmju, kuras līdz tam lietoja, atvietošanu ar latīņu burtiem. Paegle nodibina un vada Mākslas veicināšanas biedrību un nebija izstādes, kurā viņš nebūtu sev iegādājis kādu no izstādītiem darbiem. Kad Pāvils Jurjāns 1912. g. nodibina Latvju operu, Paegle ieiet tās vadībā un to visādi atbalsta. Nelaiķis darbojās arī presē un kādu laiku pat bija Dzimtenes Vēstneša galvenā redaktora vietnieks.

Kad 1917. gada martā, pēc revolūcijas, Rīgā nodibinājās sabiedrisko organizāciju padome, Sp. Paegle ir viens no tās enerģiskākajiem darbiniekiem. Tanī paša laikā viņš ir Demokrātiskā bloka loceklis un daudz darījis, lai politiskās partijas un nogrupējumi vienotos par kopēju platformu dibināmai Tautas padomei un sagatavotu ceļu neatkarības proklamēšanai 1918. gada 18. novembrī. Pagaidu valdībā Paegle uzņēmās tirdzniecības un rūpniecības ministrijas noorganizēšanu un vadību un pat visgrūtākos un kritiskākos brīžos, kad daudziem jau saplaka dūša un tos pārņēma šaubas, nesatricināmi ticēja latvju tautas taisnajai lietai.

Kara trokšņiem apklustot, Paegle no jauna pievērsās sabiedriskam darbam. Ņem aktīvu dalību Latvijas universitātes nodibināšanā, it īpaši tās ķīmijas fakultātes noorganizēšanā. Jau Pirmā pasaules kara laikā, kad no Kurzemes un citiem Latvijas novadiem izdzītās bēgļu masas klīda pa plašo Krieviju un palīdzības sniegšanai tām nodibinājās Dzimtene, Paegle visu savu sirdsdegsmi iejūdzās tās darbā un kopš tā laika karitatīvais darbs kļuva par viņa dzīves mērķi un uzdevumu.

Kopš 1921. gada mēs viņu redzam Latvijas Sarkanā krustā, sākumā kā galvenās valdes, bet vēlāk kā priekšniecības locekli un vicepriekšsēdi. Kad okupācijas vara 1941. gada rudenī aptur Latvijas Sarkanā Krusta darbību un tā vietā pavēl nodibināt Tautas palīdzību, Paegle vicepriekšnieka amatā darbu turpina tanī, lai tik nepārtrūktu palīdzības sniegšana tiem, kas no kara un baigajā gadā vissmagāk piemeklēti un kam tā visnotaļ nepieciešama.

 Kad trimdā atjaunojās LSK darbs, Paegle nostājās tā priekšgalā un to nepārtraukti vada līdz sava mūža vakaram. Noslēdzies karsta patriota un liela latvju tautas darbinieka dzīves gājums un bez pārspīlējuma var teikt, ka gandrīz nav tādas nozares un darba, kuram nelaiķis nebūtu pielicis roku. Līdz mūža galam viņa darbs un domas bija veltītas savai tautai un tās liktenim.

Avots: Londonas avīze, 14.12.1962

S.Paegles pelni glabājas Vācijā, Eslingenē Latviešu urnu kapličā. Rīgas Meža kapos studentu korporācijas Selonija nodalījumā uzstādīta piemiņas plāksne ar uzrakstu - Latvijai veltīts mūžs.

Grāmatas:

Spricis Paegle "Kā Latvijas valsts tapa", 1923, 1985

"Spriča Paegles piemiņai - Latvijai veltīts mūžs", 2009

 "To the Memory of Spricis Paegle.A Life Devoted to Latvia", RTU apgāds, 2013.g. Tulkojusi mazmeita Jana Hale.

 

Keine Orte

  loading...

    NameBeziehungGeburtTotBeschreibung
    1
    Ella PaegleEhefrau00.00.187306.08.1962
    2
    Māra Biruta BaltkaulaEnkelin02.09.193516.09.2018
    3Roberts LiepiņšRoberts LiepiņšGleichgesinnte02.09.189016.09.1978
    4
    Paulis RadziņšGleichgesinnte09.02.189100.00.1970
    5Jēkabs AlksnisJēkabs AlksnisGleichgesinnte09.08.187007.03.1957
    6Jēkabs DombrovskisJēkabs DombrovskisGleichgesinnte23.08.188017.12.1949
    7Dāvids BīskapsDāvids BīskapsGleichgesinnte03.06.187930.03.1971
    8Jūlijs VecozolsJūlijs VecozolsGleichgesinnte12.02.188415.03.1945
    9Ādolfs KuršinskisĀdolfs KuršinskisGleichgesinnte02.02.188215.10.1933
    10Kārlis KasparsonsKārlis KasparsonsGleichgesinnte14.10.186523.01.1962
    11Kārlis Augusts Vilhelms UlmanisKārlis Augusts Vilhelms UlmanisGleichgesinnte23.08.187720.09.1942
    12Gustavs ZemgalsGustavs ZemgalsGleichgesinnte12.08.187106.01.1939
    13Andrejs PetrevicsAndrejs PetrevicsGleichgesinnte21.06.188304.07.1939
    14Konstantīns ČaksteKonstantīns ČaksteGleichgesinnte26.07.190121.02.1945
    15
    Jānis AndermanisGleichgesinnte00.00.186604.11.1951
    16Rūdolfs Jānis AlksnisRūdolfs Jānis AlksnisGleichgesinnte12.04.188809.06.1961
    17Jāzeps RancānsJāzeps RancānsGleichgesinnte25.10.188602.12.1969
    18Pauls KalniņšPauls KalniņšGleichgesinnte03.03.187226.08.1945
    19Eižens LaubeEižens LaubeGleichgesinnte25.05.188021.07.1967
    20Emīls SkubiķisEmīls SkubiķisGleichgesinnte03.02.187511.10.1943
    21
    Viļums SkubiņšGleichgesinnte00.00.187616.12.1951
    22Miķelis ValtersMiķelis ValtersGleichgesinnte07.05.187427.03.1968
    23Lida Emīlija Anna Zelma Krautmane-LohmatkinaLida Emīlija Anna Zelma Krautmane-LohmatkinaGleichgesinnte14.12.190901.04.1989
    24Jānis ZālītisJānis ZālītisGleichgesinnte27.07.187409.12.1919
    25Jāzeps VītolsJāzeps VītolsGleichgesinnte26.07.186324.04.1948
    26Atis ĶeniņšAtis ĶeniņšGleichgesinnte28.07.187409.03.1961
    27Valdemārs Johans Skaistlauks ŠēnfeldsValdemārs Johans Skaistlauks ŠēnfeldsGleichgesinnte06.09.189209.10.1972
    28Augusts RaņķisAugusts RaņķisGleichgesinnte02.08.187519.11.1937
    29Fricis GulbisFricis GulbisGleichgesinnte19.01.189114.01.1956
    30Jānis AkuratersJānis AkuratersGleichgesinnte13.01.187625.07.1937
    31Jānis LavenieksJānis LavenieksGleichgesinnte12.06.189017.02.1969
    32Augusts KalniņšAugusts KalniņšGleichgesinnte12.11.187624.07.1940
    33Pauls KundziņšPauls KundziņšGleichgesinnte04.02.188808.11.1983
    34Augusts BriedisAugusts BriedisGleichgesinnte09.04.187703.12.1937
    35Ludvigs SējaLudvigs SējaGleichgesinnte02.06.188515.02.1962
    36
    Kristaps BungšsGleichgesinnte19.06.187805.08.1931
    37Kārlis KundziņšKārlis KundziņšGleichgesinnte12.04.188309.08.1967
    38Ansis BuševicsAnsis BuševicsGleichgesinnte10.11.187810.08.1942
    39Kārlis SkalbeKārlis SkalbeGleichgesinnte07.11.187915.04.1945
    40Andrejs VeckalnsAndrejs VeckalnsGleichgesinnte18.04.187918.05.1942
    41Anna Rūmane ĶēniņaAnna Rūmane ĶēniņaGleichgesinnte13.11.187709.11.1950
    42Jūlijs CelmsJūlijs CelmsGleichgesinnte29.09.187909.05.1935
    43Mārtiņš PeniķisMārtiņš PeniķisGleichgesinnte06.11.187428.02.1964
    44Erasts BiteErasts BiteGleichgesinnte15.02.188007.02.1942
    45Janis EndzelinsJanis EndzelinsGleichgesinnte22.02.187301.07.1961
    46Otto NonācsOtto NonācsGleichgesinnte29.02.188021.02.1942
    47Mārtiņš VācietisMārtiņš VācietisGleichgesinnte02.01.187319.03.1945
    48Roberts BīlmanisRoberts BīlmanisGleichgesinnte10.06.188018.01.1964
    49Teodors GrīnbergsTeodors GrīnbergsGleichgesinnte02.04.187014.06.1962
    50Gustavs KlaustiņšGustavs KlaustiņšGleichgesinnte09.09.188003.05.1937
    51Jānis RapaJānis RapaGleichgesinnte05.10.193813.06.2005
    52
    Mārtiņš Rūdolfs BēnussGleichgesinnte12.12.188127.01.1940
    53Vladimirs MincsVladimirs MincsGleichgesinnte16.09.187200.02.1945
    54Ernests BauersErnests BauersGleichgesinnte21.07.188214.05.1926
    55
    Eduards GrosbergsGleichgesinnte15.06.189210.06.1970
    56
    Artūrs Vilhelms ŽersGleichgesinnte11.04.188507.01.1942
    57
    Vladislavs PuriņšGleichgesinnte29.01.189207.07.1951
    58Fric MendersFric MendersGleichgesinnte20.08.188501.04.1971
    59Nikolajs DūzeNikolajs DūzeGleichgesinnte01.08.189114.12.1951
    60Marģers SkujenieksMarģers SkujenieksGleichgesinnte22.06.188612.07.1941
    61Kārlis StraubergsKārlis StraubergsGleichgesinnte14.06.189010.08.1962
    62Voldemārs BastjānisVoldemārs BastjānisGleichgesinnte17.08.188419.05.1975
    63
    Alfrēds StūreGleichgesinnte14.04.188803.01.1961
    64Alfreds BērziņšAlfreds BērziņšGleichgesinnte21.10.189914.09.1977
    65Fēlikss CielēnsFēlikss CielēnsGleichgesinnte07.02.188810.07.1964
    66Jānis BlumbergsJānis BlumbergsGleichgesinnte09.10.188610.07.1941
    67Pāvils KveldePāvils KveldeGleichgesinnte27.11.188610.10.1963
    68Jānis DucensJānis DucensGleichgesinnte16.01.188807.10.1925
    69Adolfas ErsasAdolfas ErsasGleichgesinnte12.06.188529.09.1945
    70Kārlis AlbertiņšKārlis AlbertiņšGleichgesinnte01.11.188928.04.1925
    71Elza StērsteElza StērsteGleichgesinnte18.03.188519.04.1976
    72Vilis Gustavs GulbisVilis Gustavs GulbisGleichgesinnte23.09.189019.01.1942
    73Aleksandrs NeibergsAleksandrs NeibergsGleichgesinnte22.09.188312.06.1962
    74Staņislavs KambalaStaņislavs KambalaGleichgesinnte13.06.189324.12.1941
    75Janis KurelisJanis KurelisGleichgesinnte06.05.188205.12.1954
    76Venta VīganteVenta VīganteGleichgesinnte09.10.191322.03.1994
    77
    Ernests DišlersGleichgesinnte22.02.188020.03.1966
    78Miķelis GoppersMiķelis GoppersGleichgesinnte13.06.190805.11.1996
    79Teodors ReitersTeodors ReitersGleichgesinnte23.03.188414.12.1956
    80Jānis KadilisJānis KadilisGleichgesinnte16.01.190314.04.1994
    81Rūdolfs BangerskisRūdolfs BangerskisGleichgesinnte21.07.187825.02.1958
    82Arvīds PrēdelisArvīds PrēdelisGleichgesinnte03.11.190224.04.1960
    83Jānis FrancisJānis FrancisGleichgesinnte03.07.187724.10.1956
    84Valija Veščūna - JansoneValija Veščūna - JansoneGleichgesinnte09.10.190210.06.1990
    85Jānis GoldmanisJānis GoldmanisGleichgesinnte09.09.187518.11.1955
    86Zinaīda LazdaZinaīda LazdaGleichgesinnte06.06.190207.11.1957
    87Jorģis ZemitānsJorģis ZemitānsGleichgesinnte23.02.187316.01.1928
    88Augusts Jānis RumpētersAugusts Jānis RumpētersGleichgesinnte13.03.189917.12.1978
    89Pāvils DāvisPāvils DāvisGleichgesinnte27.09.187400.00.1947
    90
    Jūlijs RozeGleichgesinnte23.05.189915.09.1988
    91Anna ĀbeleAnna ĀbeleGleichgesinnte01.05.188109.09.1975
    92Kārlis ĀbeleKārlis ĀbeleGleichgesinnte22.08.189624.01.1961
    93Emīlija BenjamiņaEmīlija BenjamiņaGleichgesinnte10.09.188122.09.1941
    94
    Antons KursītisGleichgesinnte00.00.189608.05.1962
    95Pēteris JuraševskisPēteris JuraševskisGleichgesinnte04.04.187210.01.1945
    96Vilis SkārdsVilis SkārdsGleichgesinnte19.02.189419.07.1980
    97Kārlis Vilhelms PauļuksKārlis Vilhelms PauļuksGleichgesinnte24.05.187021.01.1945
    98Eduards GrantskalnsEduards GrantskalnsGleichgesinnte27.12.189312.07.1990
    99Kārlis BaronsKārlis BaronsGleichgesinnte12.10.186520.10.1944
    100Verners TepfersVerners TepfersGleichgesinnte09.10.189322.11.1958
    101Elfrīda RapaElfrīda RapaGleichgesinnte28.02.190121.07.1966
    102Bruno KalniņšBruno KalniņšGleichgesinnte07.05.189926.03.1990
    103
    Jānis StipraisGleichgesinnte30.04.1946
    104
    Jānis TeriņšGleichgesinnte12.05.189312.12.1980
    105Mintauts ČaksteMintauts ČaksteGleichgesinnte11.04.189316.09.1962
    106Pauls MincsPauls MincsGleichgesinnte30.06.186828.12.1941
    Schlagwörter