Pastāsti par vietu
lv

Jurijs Daņilko

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
23.05.1947
Miršanas datums:
22.06.2015
Kategorijas:
Mecenāts, Sabiedrisks darbinieks, Uzņēmējs
Kapsēta:
Rīga, Jaunciems, Jaunciema kapi

Biolar uzņēmumu grupas īpašnieks

***

Jurijs Daņilko dzimis 23.05.1947. nodarbojās ar komercdarbību Latvijas Republikas teritorijā.


Atbilstoši SIA Lursoft, preses un interneta resursu datiem, Jurijs Daņilko bija saistīts ar šādām organizācijām:

Jurijs Daņilko nomira 68 gadu vecumā, 2015. gadā.

Vairāk informācijas par personu, kuras vārds ir Jurijs Daņilko varat meklēt vietnē news.lv. Tiks parādītas visas atbilstošās publikācijas pēc vārda sakritības (tās var būt dažādas personas).

Avoti: Preses un interneta publikācijas, Sēru vēstis, lursoft.lv

********************

Par Jurija Daņilko kandidatūru

pilsonības piešķiršanai

(Saeimas dok.nr.4679)

Pamatojoties uz šā gada 22.septembra Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdes lēmumu, izvirzām izskatīšanai Saeimas plenārsēdē priekšlikumu par Jurija Daņilko uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Pilsonības likuma izpildes komisijas

1998. gada 22.(23.) septembrī priekšsēdētāja I.Kreituse

Izraksts no Pilsonības likuma izpildes komisijas 1998.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.77

Piedalījās: I.Kreituse, A.Pētersons, J.Lagzdiņš, Dz.Ābiķis, A.Golubovs, E.Bāns, J.Strods, M.Lujāns, A.Seiksts, V.Dozorcevs.

Izskatīja: Komisijas sēdes slēgtajā daļā par Jurija Daņilko uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Nolēma: Jurija Daņilko kandidatūra ar komisijas pozitīvu lēmumu tiek izvirzīta izskatīšanai Saeimas sēdē.

Pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētāja I.Kreituse

Ieteikumi

Mēs, zemāk parakstījušies 6.Saeimas deputāti, rekomendējam Juriju Daņilko pilsonības piešķiršanai par šādiem īpašiem nopelniem Latvijas labā:

1. Par ieguldījumiem ķīmijas rūpniecības attīstībā brīvajā Latvijā.

2. Par rūpēm par Latvijas jauno paaudzi.

3. Par ieguldījumiem sporta attīstībā Latvijas Republikā.

Saeimas deputāti: A.Ameriks, K.Leiškalns, A.Tomašūns,

K.Lībane, P.Keišs, I.Kreituse, J.Ādamsons,

1998.gada 15.septembrī A.Seiksts, J.Lagzdiņš, A.Sausnītis, J.Celmiņš

Jurijs Daņilko ir dzimis Rīgā 1947.gada 23.maijā.

No 1995.gada J.Daņilko ir uzņēmuma SIA "Latbio", kas tika izveidots uz likvidētās bijušās valsts firmas ZRA "Biolar" bāzes, ģenerāldirektors.

1994.gadā uzņēmumā strādāja tikai apsardze un dežūrējošais personāls.

1994.gadā sakarā ar tirgus apstākļu maiņu pieprasījuma pēc iepriekš ražotās ķīmiskās produkcijas (vairāk nekā 2000 nosaukumu) vairs nebija. Laikā no 1995.gada līdz šodienai, t.i., 2,5 gadu laikā, Jurija Daņilko vadītajā uzņēmumā viņa tiešā vadībā tika izstrādāta un apgūta pilnīgi jauna tehnoloģija Latvijā. Pašlaik tiek ražots vairāk nekā 30 ķīmiskās produkcijas veidu (plastifikatori, dibutilftalāts, dioktilftalāts, dioktilsebacināts, sikatīvi, sveķi K411, sveķi K421, špakteles utt.). Atrasts šo produktu noieta tirgus. Šajā laikā izveidotas 250 jaunas darbavietas, tai skaitā 20 zinātniski tehniskiem darbiniekiem, kas ir ļoti svarīgi Olaines pilsētas iedzīvotājiem situācijā, kādu rada bezdarba līmenis valstī. Uzņēmums ir paredzējis paplašināt laku krāsu ražošanu, kas jau 1999.gadā ļautu palielināt strādājošo skaitu līdz 500 darbiniekiem, tai skaitā 50 zinātniski tehnisko darbinieku. Jurija Daņilko vadītais uzņēmums šā gada pirmajā pusgadā saražoja un relizēja produkciju par 1584,3 tūkstošiem latu. Valstij samaksāto nodokļu summa Ls 50007,79. Uzņēmuma, darbavietu izveidošana un uzņēmuma konkurētspēja bija iespējama, pateicoties J.Daņilko pārdomātai, enerģiskai un mērķtiecīgai rīcībai. Jurija Daņilko lojalitāti Latvijas valstij apliecina viņa darbi. Viņš rūpējas par strādājošo ērtībām un labsajūtu darba vietā. Uzņēmuma teritorijā ir izveidota ēdnīca.

Viņš nodarbojas ne tikai ar sava uzņēmuma lietām, bet atrod gan laiku, gan līdzekļus, lai atbalstītu citus pasākumus. Ir izveidota cieša sadarbība ar nodarbinātības dienestu, t.i., pēc pārkvalificēšanās Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā beidzējiem ir nodrošinātas darbavietas "Latbio". Tāpat atbalsts tika sniegts Olaines muzejam, Olaines keramikas pulciņam "Rūķīši", "Olaines Avīzei", sabiedriskajai organizācijai "Olaines sociālā atbalsta centrs", Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžai, kā arī Latvijas Futbola federācijai, Latvijas Pareizticīgo baznīcai.

Jurijs Daņilko ar savu darbu sekmē rūpniecības attīstību Olainē. Kā Latvijas pilsonis viņš varētu aktīvi piedalīties arī valsts politiskajā dzīvē.

1998.gada 19.augustā Olaines pilsētas domes priekšsēdētājs O.Kienkass

Pazīstam J.Daņilko kopš 1978.gada, kad viņš strādāja Rīgas laku un krāsu rūpnīcā par galveno mehāniķi un direktora vietnieku.

1995.gadā J.Daņilko kļuva par uz bankrotējušās valsts firmas "Biolar" bāzes izveidotās SIA "Latbio" ģenerāldirektoru. "Biolar" ražotajiem ķīmiskajiem reaktīviem pēc 1991.gada vairs nebija noieta tirgus. Pateicoties labām zināšanām savā specialitātē, spilgtam organizatora talantam un neizsīkstošai enerģijai, J.Daņilko spēja īsā laikā ķīmisko reaktīvu ražošanas vietā uzsākt jaunas, konkurētspējīgas produkcijas ražošanu. Tagad SIA "Latbio" ražo vairāk nekā 30 produkcijas veidus  dažādas krāsas, lakas, organiskos šķīdinātājus, plastifikatorus, preces ķīmiskajai rūpniecībai un plašam patēriņam. Firmas produkciju eksportē uz Lietuvu, Kazahstānu, Igauniju, Baltkrieviju, Ukrainu, Krieviju u.c. valstīm.

J.Daņilko personīgi ir daudz darījis jaunu tehnoloģisku izstrāžu radīšanā, firmas darbības no zinātniskās izstrādes līdz produkcijas realizācijai koordinācijā. J.Daņilko ir raksturīgs demokrātisks vadīšanas stils, viņš vienmēr pratis novērst sociālo un nacionālo konfliktu rašanos. Ar savu darbu J.Daņilko veicinājis Latvijas valsts ekonomisko un sociālo izaugsmi, tās nostiprināšanos.

Iegūstot Latvijas pilsonību, J.Daņilko iegūs papildus motivāciju strādāt Latvijas valsts labā.

RKF "Nitra" SIA direktors,

inženieris ķīmiķis P.Stankevičs

SIA "Latbio" zinātniskais līdzstrādnieks,

1998.gada 26.augustā Dr. habil. chem. U.Mīkstais

J.Daņilko ir dedzīgs hokeja, kā arī citu sporta spēļu cienītājs. Bērnībā viņš spēlēja Rīgas pilsētas skolu hokeja komandā. Būdams pieaudzis, viņš aktīvi nodarbojās ar Latvijas hokeja atbalstīšanu sabiedriskā kārtā, jo īpaši pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

Atbalstīdams nacionālās izlases, viņš pastāvīgi rūpējas par hokejistu jauno paaudzi. Jurijs Daņilko popularizē veselīgu dzīvesveidu jebkuros apstākļos. Būdams klāt divās pēdējās finālspēlēs, J.Daņilko centās uzturēt hokeja nacionālās izlases spēlētāju cīņas sparu.

Domājams, ka viņš kā Latvijas Republikas pilsonis vēl vairāk un aktīvāk varētu palīdzēt valsts sporta attīstībai.

Latvijas Hokeja federācijas

1998.gada 9.septembrī pirmais viceprezidents K.Lipmans

Jurijs Daņilko ar sportu ir nodarbojies jau kopš bērnības, aizraušanās ar to visā viņa dzīves laikā izpaudās īpašā mīlestībā pret futbolu, hokeju un volejbolu.

Šodien, tāpat kā daudzus gadus iepriekš, viņam ir svarīgi piedalīties sporta sacensībās, tāpēc Jurijs Daņilko turpina startēt veterānu sacensībās. Vienlaicīgi viņš sniedz ievērojamu palīdzību bērnu un jauniešu futbola klubu attīstībai Latvijā un atbalsta nacionālās izlases komandas. Viņš piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu futbola līgas izveidošanā. Kā līdzjutējs no Latvijas viņš ir braucis līdzi futbola izlasei uz starptautiskajām sacensībām. Šajos braucienos viņš kā īsts Latvijas patriots propagandē brīvās Latvijas dzīvesveidu, sporta aktivitātes. Sniedzot sponsorpalīdzību, Jurijs Daņilko veicina Latvijas futbola materiālās bāzes attīstību.

Uzskatu, ka viņš kā Latvijas Republikas pilsonis vēl vairāk un aktīvāk varētu palīdzēt valsts sporta attīstībai.

1998.gada 3.septembrī Latvijas futbola federācijas prezidents G.Indriksons

Autobiogrāfija

Es, Jurijs Daņilko, esmu dzimis Rīgā 1947.gada 23.maijā. Tēvs Pēteris Daņilko dzimis Ukrainā 1917.gada 25.oktobrī, strādāja par autovadītāju. Tēvs ir miris 1977.gada 7.novembrī un apglabāts Ziepniekkalna kapsētā Rīgā. Māte Zinaīda Daņilko dzimusi Baltkrievijā 1923.gada 14.aprīlī. Strādāja par medmāsu. Mirusi 1995.gada 29.augustā un apglabāta Ziepniekkalna kapsētā Rīgā.

Skolas gaitas uzsāku 1954.gadā un 1965.gadā pabeidzu Rīgas 16.vidusskolu. 1965.gadā iestājos Rīgas Politehniskajā institūta Ķīmijas fakultātē, 1970.gadā to pabeidzu.

No 1970.gada līdz 1990.gadam strādāju Rīgas laku un krāsu rūpnīcā par maiņas priekšnieku, tehnologu, ceha priekšnieku, galveno mehāniķi un no 1983.gada par rūpnīcas komercdirektoru. No 1990.gada līdz 1995.gadam strādāju par ražošanas komercfirmas "Nitra" direktoru, kopš 1995.gada līdz pat šai dienai strādāju par SIA "Latbio" ģenerāldirektoru.

Labi pārvaldu latviešu valodu. Esmu vairāku izgudrojumu un publikāciju autors zinātniski tehniskos žurnālos.

Apprecējos 1971.gadā. Sieva Jeļena Daņilko, dzimusi 1947.gada 8.maijā, strādā par tehnoloģi konsultanti. Dēls Pāvels Daņilko, dzimis 1973.gadā, mācās Londonas universitātē.

1998.gada 18.septembrī J.Daņilko

Avoti: lursoft.lv

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Mihails SoifersMihails SoifersPaziņa22.09.196218.10.2021
    2Valentīna ZeileValentīna ZeilePaziņa01.03.193718.08.2018
    3Marks DubovskisMarks DubovskisPaziņa18.03.2018
    4Valērijs MaliginsValērijs MaliginsPaziņa05.05.196509.12.2017
    5Jurijs KreslovsJurijs KreslovsPaziņa08.12.195526.06.2015
    6Jānis DāvisJānis DāvisPaziņa26.06.195623.04.2015

    Nav norādīti notikumi

    Birkas