Pastāsti par vietu
lv

Luterāņu baznīca, Pāvilosta

Tu arī vari pievienot bildi!
Adrese:
Pāvilosta
Koordinātas:
56.889564306209,21.184989759676

Brīvības ielā 26, Pāvilostā   Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.14:00. Kalpo mācītājs Andris Brikšķis (mob. 29234999, e-pasts: andris.brikskis@gmail.com). Svētdienasskola notiek katra mēneša 1. un 3. svētdienā plkst.13:00.

1930 .gada 6. janvārī Sakaslejas draudzes padomes sēdē, piedaloties mācītājam H. Ulmanim, toreizējais draudzes vietnieks E. Krauze, iesniedz sekojošu priekšlikumu: Pāvilostā atrodas pāri 400 draudzes locekļi, 50 svētdienas skolnieki, vairāki desmiti nespēcīgi draudzes locekļi, kas nespēj attikt uz 7 km attālo Sakaslejas baznīcu. Pāvilostā atrodas draudzes koris, kas katru svētdienu Sakaslejas baznīcā uzstājas ar pāris dziesmām, bet korim nav nevienas vietas, kur noturēt mēģinājumu, tādēļ Pāvilostā jāceļ lut. dievnams. Līdz 2. martam jau bija savākti 200 lati no draudzes ziedojumiem 1930. gada  septembrī tiek ielikts pamatakmens Sakaslejas ev. lut. baznīcas lūgšanu namam Pāvilostā.

Uz vietējo lūguma 22. martā 1930. gadā  300 latus – ziedo Valsts Prezidents Gustavs Zemgals.

Baznīca celta no labprātīgiem ziedojumiem un pašu draudzes locekļu rokām. Ls 1500 – baznīcai ziedo no Saeimas atļautiem līdzekļiem. Baznīcas celšanā daudz darba ieguldījuši Malvīne un Alfrēds Drafeni, Andrejs un Ieva Vēberi, Miķelis Šics, Alfrēds Kuntsmanis u.c. 1930. gadā pirms Ziemassvētkiem jaunajai ēkai uzlikts jumts.

No 1935.-1939. gadam Pāvilostas ev. lut. baznīcā dievkalpojumu notur mācītāji P. Millers, Roberts Pureniņš

1956. gadā par mācītāju sāk strādāt Voldemārs Dekšenieks. Pāvilostas ev. lut. draudze kļūst par patstāvīgu draudzi ar savu ievēlētu draudzes vadību un kasi. 1957. gadā izved iekšējo remontu; materiālus deva Ā. Urna, amatnieka darbus veica P. Viķelis. Līgo vakarā notiek dievnama iesvētīšana – pie pārveidotā altāra stājas pirmais laulājamais pāris un 2 kristāmie bērni. 1959. gadā draudze iegādājas pati savu harmoniju. Mākslas vērtības: 19. gs. altāra glezna – M. Pets „Kristus Pilāta priekšā”, baznīcas zvans (bronza, 1747.g.), mūzikas instrumenti: harmonija – Itālijā ieguvusi 12 medaļas, elektriskās ērģeles (Vācija).

Lai gan padomju laikā centās slēgt baznīcu, tomēr pateicoties Dievam, baznīca ir saglabāta.

1960. gadā  Pāvilostas ev. lut. baznīcai – 30 gadi.

1960 –to gadu sākumā Pāvilostas ev.  lut. baznīcas valdes sastāvs : Minna Peterlēviča, Anna Dandzberga, Ernests Hartmanis, Anna Doniņa, Nelda Skudra, Ernests Peterlēvičs, Arvīds Āboliņš, Vēra Āboliņa, Alfrēds Kuntsmanis, Alise Kunstmane, Lidija Āboliņa, Lidija Grīniņa, Ilga Urna.

Pāvilostas ev. lut. baznīcas ķesteris – Ieva Skutule 

Altāra iesvētīšanas dievkalpojumā, kas notika 2008.gada 21. decembrī, piedalījās Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons  un mācītājs Jānis Bitāns.

„Te visur Dievs ir tuvu klāt stāvējis, tāpēc izdevušās pat tās lietas, kas sākumā šķitušas nepadarāmas. Tā, stāvot nupat izremontētajā, gaišajā, svētkiem sapostajā Pāvilostas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, teica draudzes priekšniece Argita Ozoliņa.

2008.gada 21. decembrī bīskaps Pāvils Brūvers iesvētīja jauno, kokā griezto baznīcas altāri. Iesvētīts arī attēlos rādītais Krusta ceļš, ko pāvilostniekiem dāvinājusi Sv.Annas draudze. "Par šo dāvanu draudzei esam ļoti pateicīgi," teica Ozoliņa. Pirmdien vēl notika pēdējie baznīcas sapošanas darbi, lai trešdien pulksten 16 un ceturtdien pulksten 14 visus aicinātu uz Ziemassvētku svētbrīdi. Pie Liepājas Sv.Annas baznīcas pēc mācītāja Jāņa Bitāna iniciatīvas izveidota neliela sakrālās mākslas darbnīciņa, un Pāvilostas evaņģēliski luteriskās baznīcas altāris ir tās pirmais lielākais darbs, stāsta altāra autors mākslinieks Rihards Asbergs. Altārī, tāpat kā citus sakrālās mākslas priekšmetus veidojot, mākslinieks no sevis var ielikt maz, atzīst R. Asbergs. Te jāņem vērā telpas izmēri un plānojums un, protams, jāiekļauj tā kompozīcijā viss, kas altārim nepieciešams. "Savu rokrakstu var parādīt, tas gan, bet vairāk viss vērsts, lai parādītu to, kas nāk no Dieva, un izteiktu ticību," saka mākslinieks....."Mēs esam ļoti pateicīgi visiem, kas mums palīdzēja, un palīgu mums ir ļoti daudz," saka draudzes loceklis Juris Eglītis. Pateicība par atbalstu tiek arī Novada domei. Mācītājs Jānis Bitāns Pāvilostas evaņģēliski luteriskajā draudzē kalpo jau piekto gadu. Šajā laikā no jauna izveidojusies arī draudze, kurā tagad ir ap 60 baznīcēnu, tostarp daudzas ģimenes. "Mums ir brīnišķīga draudze un, protams, mums ir ļoti, ļoti labs un atsaucīgs mācītājs," A. Ozoliņa neslēpj gandarījumu. "Viņš dzīvoja līdzi visiem darbiem, ja vajadzēja, brauca šurp arī vēlu vakarā un lielajā vētrā. "Draudze ir apņēmības pilna turpināt remonta un rekonstrukcijas darbus, lai 1930. gadā celtā baznīca kļūtu vēl sakārtotāka un ērtāka.”

Pie baznīcas darbojas Svetdienas skola. Svētdienas skolas skolotājas  -: Zane Ozoliņa, Vēsma Grindule un Baiba Ozoliņa. 

„2005. gada 24. aprīlī draudzē sāk kalpot mācītājs Jānis Bitāns ar LELB norīkotu jaunu Pāvilostas ev. lut. draudzes valdi. Valdē kalpo Jānis Bitāns, Janeta Kristapsone, Ivars Ozoliņš, Argita Ozoliņa, Dace Bunka, Baiba Ozoliņa. 2005. gada 1. maijā jaunā valde sasauc sapulci un par draudzes priekšnieci apstiprina Argitu Ozoliņu.

1990-tos Svētdienas skolu skolotāji bija Ilga Urna, Guna Rudzīte, Janeta Kristapsone. Skolas darbība uz laiku pārtraukta. Svētdienas skolu darbu uzsāk veikt Baiba Ozoliņa un Zane Ozoliņa. Svētdienas skolu sāk apmeklēt 20 bērni. Tā sākās minētās jaunās valdes kalpošana šai draudzē. Šai brīdī jau dzima doma par jaunu altāri, tā arī aizsākās sponsoru meklēšana un dievnama atjaunošana. Pirmais ko draudze iegādājās 2005. gadā jaunas lustras un sintezatoru.

Draudzes cilvēki 2006. gadā augustā veica kopīgiem spēkiem nelielu kosmētisko remontu. Visu laiku paralēli šiem darbiem draudze lūdza par jauno altāri, lai būtu līdzekļi. Un tā šis ilgi gaidītais mirklis bija klāt, 2008. gada aprīlī uzsāka jaunā altāra izgatavošanu, to izgatavoja Rihars Asbergs. 2008. gada septembrī sākās liels kosmētiskais remonts. Tika atjaunoti griesti, sienas, nomainīta pilnībā un ieklāta no jauna grīda. 2008. gada 21. decembrī iesvētīja jauno altāri jau izremontētajā dievnamā.

2009. gada jūlijā baznīcas ēka un zeme ierakstīta zemesgrāmatā. No 2009. gada baznīcā tiek dota iespēja arī kalpot diviem  jauniem  mācītājiem Erlandam Lazdānam un Andrim Brikšķim.

2010. gada 4. jūlijā baznīcā iesvēta jauno kanceli, to izgatavoja pāvilostnieks Guntis Šēns. Svētdienas skolu 2010. gada apmeklē 24 bērni un to vada skolotājas Baiba Ozoliņa, Zane Ozoliņa, Agate Jance.

Pāvilostas ev. luteriskai draudzei mainīts nosaukums. 2010. gada 30. augustā reģistrēta Pāvilostas Svētā Pētera un Pāvila ev. luteriskā draudze.

Liepājas māksliniece Juta Petroviča pašlaik strādā pie jaunās altārgleznas, ko iecerēts pabeigt 2011. gada jūnijā.  

Pašlaik draudzē darbojas 64 cilvēki. Draudzei ir māsu draudze Sietlā (ASV). Gadā notiek no 3-4 laulībām,  ap 8 kristību ceremonijām.”

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 14.00.

Informācija no lapas - http://www.pavilosta.lv/

Notikumi

Nav pievienoti notikumi

Pievienot notikumu

Piesaistītās personas

Vārds Dzimis Miris Langs
Nav norādītsGustavs ZemgalsGustavs Zemgals12.08.187106.01.1939de, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua

Pievienot personu