Vietas

Ar attēliem Pievienot vietu

NosaukumsAktīva noAktīva līdzValodas
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts13.01.2010lv
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Dzintariņš 20.11.2001lv
Pāvula Jurjāna mūzikas skola17.04.2001lv
Pārdaugavas Montesori pamatskola18.07.2014lv
Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola11.06.2002lv
Pāvilostas Mākslas skola15.01.2002lv
Pāvilostas Mūzikas skola24.08.2001lv
Pāles pamatskolaPāles pamatskola24.01.2000lv
Pāvilostas vidusskola24.07.2000lv