Powiedz o tym miejscu
pl

Prosimy o wsparcie

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie

Organizacja pożytku publicznego Timenote.info

Można udzielać wsparcia finansowego na utrzymanie i działalność encyklopedii przekazując wpłaty na:

Stowarzyszenie "Timenote.info"
Wpis do rejestru nr 40008208926
Bank: AS SWEDBANK
Nr rachunku: LV12HFBA0551036552408
SWIFT Code: HABALV22

Obecnie wszystkie koszty związane z utworzeniem bazy danych, zbieraniem informacji oraz wsparciem technicznym pokrywane są ze środków prywatnych oraz darowizn.

Nekropole.info to oganizacja posiadająca wpis do Łotewskiego Rejestru Przedsiębiorstw i Stowarzyszeń dokonany 22 kwietnia 2013 roku pod numerem 40008208926

W 2013 roku organizacja Nekropole.info decyzją Urzędu Skarbowego nr 8.5-11/L-14878 z 11 czerwca 2013 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki.

Ty również możesz mieć swój udział w rozwoju encyklopedii udzielając wsparcia finansowego w postaci darowizny.

Podarować