Vietas

Ar attēliem Pievienot vietu

NosaukumsAktīva noAktīva līdzValodas
Ilūkstes 1. vidusskola02.03.2000lv
Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs01.09.2005lv
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs29.09.2003lv
ILKO mācību centrs31.01.2008lv
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolaIlmāra Gaiša Kokneses vidusskola28.11.2000lv
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš 17.12.2001lv
Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestāde28.06.2001lv
Ilzenes pamatskola12.06.2000lv
Ilūkstes mūzikas un mākslas skola13.03.2013lv
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola24.08.2010lv
Ilūkstes novada Sporta skola31.05.2001lv