de
© nekropole.info, Abinfoserviss 2011-16, © Komanda: Z. Bērziņa, A. Borovkovs, A. Brūvelis u.c. 537 personas. Dizains - J. Beķeris, © Portālā ievietotā informācija, attēli un citi elementi ir attiecīgo autoru īpašums atbilstoši Creative Commons ((CC-BY) licences nosacījumiem. Autorizēts portāla lietotājs uzņemas pilnu atbildību par ievietotās informācijas likumīgas izmantošanas tiesībām un par ievietotās informācijas saturu, kā arī nodod tiesības portālam Nekropole.lv informāciju rediģēt, mainīt, papildināt, tulkot, dzēst vai izmantot citādi, ar mērķi uzlabot ievietotās informācijas kvalitāti un tās maksimālu pieejamību lasītājiem. Informācijas pārpublicēšana atļauta tikai ar obligātu norādi uz nekropole.lv. Citējot, vai pārpublicējot nekropole.lv saturu elektroniski, norāde uz nekropole.lv jāveido hipersaites (linka) veidā uz portālu (atsaucoties vispārējā gadījumā) vai uz konkrēto objektu portālā (ja citēta informācija par konkrētu objektu no nekropole.lv). Nekropole.lv neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju ievietoto informāciju un lēmumiem, kuri pieņemti uz šīs informācijas pamata. E-pasts: [email protected]