Pastāsti par vietu
lv

Autortiesības

Informācijas pārpublicēšana atļauta tikai ar obligātu norādi uz timenote.info un abinfoserviss. Citējot, vai pārpublicējot timenote.info saturu elektroniski, norāde uz timenote.info jāveido hipersaites (linka) veidā uz portālu (atsaucoties vispārējā gadījumā) vai uz konkrēto objektu portālā (ja citēta informācija par konkrētu objektu no timenote.info).

timenote.info neuzņemas nekādu atbildību par lietotāju ievietoto informāciju un lēmumiem, kuri pieņemti uz šīs informācijas pamata.

Portālā ievietotā informācija, attēli un citi elementi ir attiecīgo autoru īpašums atbilstoši Creative Commons (CC-BY) licences nosacījumiem. Autorizēts portāla lietotājs uzņemas pilnu atbildību par ievietotās informācijas likumīgas izmantošanas tiesībām un par ievietotās informācijas saturu, kā arī nodod tiesības portālam timenote.info informāciju rediģēt, mainīt, papildināt, tulkot, dzēst vai izmantot citādi, ar mērķi uzlabot ievietotās informācijas kvalitāti un tās maksimālu pieejamību lasītājiem.

Komanda: Zanda Bērziņa-Radziņa, Aivars Borovkovs, Ainars Brūvelis, Uldis Ķirsis, Jānis Hartmanis, Edīte Brence, Līga Landsberga, Žanna Žaka, Pēteris Avotiņš, Menachems Barkahāns, Linda Lielvārde, Solveiga Smiltene, Voldemārs Eichenbaums, Gunita Kulmane, Inta Tuza u.c. ~27 500 personas. Dizains - J. Beķeris.