Pastāsti par vietu
lv

Arī Tu vari atbalstīt šīs enciklopēdijas uzturēšanu, ziedojot:

Biedrība "Timenote.info"
reģ. Nr. 40008208926
banka - AS SWEDBANK
konta Nr. - LV12HABA0551036552408
Bankas kods HABALV22

Šobrīd visas izmaksas, kas saistītas ar datu bāzes veidošanu un uzturēšanu, ziņu iegūšanu un tehnisko nodrošinājumu tiek segtas no privātiem līdzekļiem - no organizācijas dalībnieku un citu personu ziedojumiem.

Timenote.info ir organizācija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu Biedrību un Nodibinājumu reģistrā 2013. gada 22. aprīlī ar reģistrācijas Nr. 40008208926

Ar Valsts Ieņēmuma Dienesta 2013. gada 11.jūnija Lēmumu Nr. 8.5-11/L-14878 ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss kultūrā un zinātnē.

Aicinām ziedot!