ua

Kārlis Dzelzīts

Добавить новую картинку!

Dzimis 1892. g. 26. jūnijā, Nurmižu pag., kā saimnieka dēls. Beidzis Pēterpils universitātes juridisko fakultāti.Latvijā darbojās kā zvērināts advokāts, tuvu stāvēdams kreisai sociālistiskai kustībai, kandidēdams 3. Saeimas vēlēšanās neatkarīgo sociālistu sarakstā.

Bijis Satversmes Sapulces loceklis. Dzelzīts nodarbojas arī rakstniecībā (Kārlis Dzelzs); viņam divi dzeju krājumi: «Karogu nemiers" (1922. g.) un «Sniegs un degoša sirds" (1924. g.). Rakstījis arī dažus stāstus kreiso sociālistu izdevumos («Domās") v. c.

немає місць

    loading...

        Ключові слова