de

Gunārs Vilde

Šī gada novembrī 93 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Ķekavas pagasta priekšsēdētājs Gunārs Vilde.

Vilde dzimis Doles pagasta "Polīšos". 

1949.gadā kopā ar ģimeni nokļuvis izsūtījumā Sibīrijā, bet 1956.gadā atgriezies Latvijā un sācis strādāt kolhozā "Ķekava".

Vēlāk inženiera-konstruktora amatā darba gaitas viņš turpināja Valdlaučos - Lauksaimniecības mašīnu valsts speciālo konstruktoru birojā, kur nostrādāja 17 gadus.

1994.gadā Vildi Ķekavas pagasta vēlēšanās ievēlēja par pagasta padomes priekšsēdētāju. Viņš par Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāju nostrādāja gandrīz divus sasaukumus, no 1994.gada līdz 1999.gadam, un par deputātu - līdz 2001.gadam.

2008.gadā Vildi apbalvoja ar Latvijas aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīmi par ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un pašaizliedzīgu mūža darbu.

Ursache: kasjauns.lv

Keine Orte

    loading...

        Keine Termine gesetzt

        Schlagwörter