de

Jan Wacław Szwejkowski

Persan haben keine Bilder. Fügen Sie neue Bilder.
Geburt:
20.09.1910
Tot:
04.02.1944
Zusätzliche namen:
ps."Mewa"
Kategorien:
Ingenieur, Oberleutnant, Opfer des Nazi , Partisan, Scout
Nationalitäten:
 pole
Friedhof:
Geben Sie den Friedhof

Jan Szwejkowski urodził się 20 wzesnia 1910 r., syn Wacława Antoniego i Wandy z Kałużyniskich.

Rodzice jego byli nauczycielami w Mławie. Szkołę powszechną ukonczył w Mławie, podobnie jak gimnazjum (w 1928 r.).

W mławskich szkołach nalezał do Harcerstwa. W 1 MDH był zastępowym.

Po studiach na Politechnice Warszawskiej uzyskal tytul inzyniera hydrotechnika. Po licznych kursach i cwiczeniach został mianowany porucznikiem rezerwy artylerii. (Wołynska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artilerii we Włodzimierżu )

Przed wybuchem II wojny swiatowej mieszkal w Łucku. Pracował przy robotach fortyfikacyjnych na wschodzie. Budował m. in. tamę na Słuczy, która na wypadek wojny z ZSRR miała umożliwić zalanie wodą znacznej części Polesia. Z powodu strategicznego znaczenia wykonywanych zadań nie został zmobilizowany w 1939 r .

Po zakończeniu kampanii wrześniowej, wobec zagrozenia ze strony Ukraińców wrócil do Mławy. W Sanoku, w nocy z 3ego listopada prześli, z żoną w ciąży i z innimi członkami rodziny, przez rzekę San a na drugi dzień dziecko (Barbara) sie urodziło. Mało brakowało zeby Jan S. noszący toboły, się topył.

 W okresie okupacji początkowo nalezał do ZWZ-AK. W lutym 1942 r. był dowódcą plutonu w tej organizacji.

W 1943 r. - za namową mjr. Stanislawa Nakoniecznikowa-Klukowskiego - przeszedl do Narodowych Sił Zbrojnych i został komendantem miasta tej organizacji. Po aresztowaniu skarbnika NSZ w Mławie, u którego znaleziono listę członków organizacji, Gestapo dokonało licznych aresztowań w powiecie mławskim. Wsród aresztowanych był również por. Jan Szwejkowski.

Początkowo więziono go w Mławie, potem w Ciechanowie i wreszcie przewieziony został do obozu w Pomiechówku.

Po nieludzkich torturach (łamano mu ręce i nogi) jak pisze jego siostra zostal powieszony 4 lutego 1944 r. Zwłoki jego zostały spalone. Por. Szwejkowski nikogo nie zdradził.

Według „Księga poległych i zamordowanych wychowawców i wychowanków Gimnazium i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie w okresie I i II wojny światowej”.  Autor Riszard Juszkiewicz

 

Keine Orte

    loading...

        Keine Termine gesetzt

        Schlagwörter