Pastāsti par vietu
lv

Rīga, Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes kapsēta (Vecmīlgrāvja kapi)

Pievienot bildi!
Piesaistītie:
427apskatīt sarakstu
Adrese:
Atlantijas iela Nr. 26, Rīga
Tālrunis:
29775798, 22034435
Mājas lapa:
Īpašnieks:
"DAUGAVGRĪVAS BALTĀ EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE"
Mērķis:
0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Politiskā teritorija:
Rīga
Platība:
5.63 ha
Kapa vietas, pieminekļi:
0

Kapu pārzine: Zigrīda Štrausa 22034435,
Anita Bērziņa, tālrunis: 29775798

Vecmīlgrāvja daļā – Rīnūžos – atrodas vecākie Rīgas kapi –  Vecmīlgrāvja kapi, kas izveidoti 17.gs. [8]. Kapsētas platība ir 5,5 ha. 1984.g. kapi tika slēgti [9], taču apbedījumi atsākti;  mūsdienās tā ir daļēji slēgta kapsēta.

Vecmīlgrāvja kapi tika ierīkoti Baltās baznīcas draudzes vajadzībām. Arī tagad kapsēta atrodas Daugavgrīvas Baltās evaņģēliski luteriskās draudzes pārziņā [5]. Kapu piederību šai draudzei apliecina plāksne pie ieejas.  

1882.g., kad atjaunošanas darbu dēļ Baltā baznīca uz 10 nedēļām bija slēgta, dievkalpojumi notika kapsētā [3].

No 1996.gada draudzes kapsētā tika apzināti visi kapu vietu saimnieki un tika izveidots reģistrs. Katram kapa turētājam tika izsniegta kartiņa, kurā tika norādīts reģistrācijas numurs, kapa vietas (-u) izvietojums dabā – sektors, rinda un vieta – un vietu skaits. Līdz 2009.gada 15.decembrim, kad reģistrācija tika pabeigta, kopumā tika apzināti 2200-2300 kapu vietu turētāji. Reģistrs ir sakārtots alfabētiskā secībā, un tas ļoti atvieglo tālāko darbu ar kapu vietām. Reģistrā ir iespējams atrast jebkuru apbedīto, ja vien ir zināms vārds un aptuvens apbedīšanas laiks.

Kapu apsaimniekotāji ir iecerējuši kapsētu apjost ar jaunu sētu, ierīkot slēdzamus vārtus un pieņemt sargu [5].

Kapos sākotnēji apbedīja bojā gājušos jūrniekus un zvejniekus [9]: gan vietējos, gan svešzemju, apkārtējos iedzīvotājus, kā arī savulaik pazīstamus cilvēkus. Te jāmin pirmās zināmās lugas latviešu valodā – F.Šillera „Laupītāji” – tulkotājs un pirmās latviešu teātra izrādes sarīkotājs Dikļu muižas sulainis Jānis Peitāns  (1801-1859). 1988.g.  maijā Latvijas Kultūras fonda talkotāji Vecmīlgrāvja kapos atrada iespējamo Jāņa Peitāna atdusas vietu – aplauztu un zemē iegrimušu krustu, uz kura tomēr bija salasāms nelaiķa vārds, uzvārds un dzīves dati [7]. Jāņa Peitāna piemiņai ir uzstādīts tēlnieka Guntara Vagnera veidots kapa piemineklis.

Kapos apbedīti Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes mācītāji Kristofs Fridrihs Brose (1773-1827) un Ferdinands Erdmans Štolls (1816-1893) (apbedījuma vietas iezīmē pieminekļi), Mangaļu pagasta ārsts Hermanis Bankins (1871-1919) [3], Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes priekšnieks un Rīgas pilsētas pārtikas nodaļas virsgrāmatvedis Jons Reinholds Eihe (?-1921) [2], kuģu kapteinis un Rīgas muitas valdes līdzstrādnieks Sīmanis Bagats (?-1921) [1], Lāčplēša kara ordeņa kavalieris Ādams Kalniņš (1890-1927) [4], lidmašīnas katastrofā bojā gājušais Aviācijas pulka kara lidotāju virsnieka vietnieks Kārlis Iesalnieks (1903-1936) [6].

Vecmīlgrāvja kapsētā apbedīti divi nezināmi Otrajā pasaules karā krituši padomju armijas karavīri, kuri piedalījās kaujā par Rīgu 1944.g. 13.oktobrī [10].

Kapusvētki – augusta pirmajā svētdienā.

Avoti:

1.      Bagats, Sīmanis [tiešsaiste]. [Rīga] : BIOGRAPHIEN, 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://biographien.lv/B_nekro.html.

2.      Eihe, Johns Reinholds [tiešsaiste]. [Rīga] : BIOGRAPHIEN, 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://biographien.lv/E_nekro.html.

3.      Grāpis, Andrejs. Augusts Dombrovskis. Mūžs un veikums. Rīga : “INDEX I” SIA, 2006. 19.-20., 21., 22., 23.lpp.

4.      Kalniņš, Ādams [tiešsaiste]. [Rīga] : L.k.o.k., 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://www.lkok.com/detail1.asp?ID=646.

5.      Kapsēta [tiešsaiste]. [Rīga] : Daugavgrīvas Baltā baznīca, 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://baltabaznica.blogspot.com/2010/10/kapseta.html.

6.      Lidmašīnas katastrofā Krustpilī bojā gājis lidotājs. Jaunākās Ziņas, 1936, 25.jūn., 5.lpp.

7.      Sprūde, Viesturs.1818.gada 16.jūlijs. Dikļu muiža [Rīga] : Latvijas Piļu un muižu asociācija, 2008 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://www.pilis.lv/c_zinas/zinja.php?id=3051%20*.

8.      Vecmīlgrāvis [tiešsaiste]. [Rīga] : Vikipēdija: brīvā enciklopēdija, 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://lv.wikipedia.org/wiki/Vecm%C4%ABlgr%C4%81vis.

9.      Vecmīlgrāvja kapi. No: Rīga : enciklopēdija. Rīga : Galvenā enciklopēdiju reakcija, 1988. 719.lpp.

10.  Воинская братская могила [tiešsaiste]. [Rīga] : Русское Общество в Латвии, 2011 [skatīts 2011-10-29]. Pieejams: http://voin.russkie.org.lv/riga_vecmilgravja.php.

 

Informāciju sagatavoja:

Velga Bāliņa, Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB);

Kristīne Bondare, RCB Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka

Birkas