Powiedz o tym miejscu
pl

Katyń - Polski Cmentarz Wojenny

Dodaj nowe zdjęcie!
pochowane osoby:
4412Zobacz zapisy
adres:
Katyń, Obwód smoleński, Rosja, 214034
region administracyjny:
Smolensky District
groby na cmentarzu:
0

5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) podjęło decyzję o wymordowaniu 25.700 obywateli polskich; oficerów WP, policjantów i urzędników II RP, którzy trafili do sowieckiej niewoli w wyniku agresji 17 września 1939 roku oraz zostali aresztowani po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski. Jeńców mordowano w Katyniu, Charkowie Kalininie (Twerze), więźniów – w więzieniach NKWD na terenach sowieckiej Ukrainy i sowieckiej Białorusi. Zginęło około 22.000 Polaków. Ofiary zabijano strzałem w tył głowy, a następnie zakopywano w specjalnie przygotowanych dołach. W celu ukrycia śladów zbrodni na mogiłach posadzono drzewa.

Pierwszy cmentarz w Lesie Katyńskim powstał w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych w 1943 roku, najpierw przez Komisję utworzoną przez Niemców, następnie przez Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po zakończeniu prac sowieckiej Komisji Burdenki, powołanej przez władze sowieckie w celu znalezienia „dowodów” odpowiedzialności za zbrodnię Niemców, cmentarz został urządzony na nowo: zamiast sześciu utworzono dwie symboliczne mogiły. 30 stycznia 1944 roku, na rozkaz władz sowieckich, dowództwo 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim, którym dowodził gen. Zygmunt Berling, zorganizowało przy grobach oficerów uroczystość, podczas której mszę świętą odprawił kapelan wojskowy ks. Wilhelm Kubsz.

W okresie powojennym i w latach komunizmu Las Katyński pozostawał odizolowany od świata.

W 1988 roku cały teren uporządkowano i ogrodzono: urządzone zostały 4 duże mogiły wzdłuż głównej alei „Memoriału”. 2 września 1988 roku postawiono tam przywieziony z Polski drewniany krzyż, dar Prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa zapowiadający, że: W tym miejscu zostanie wzniesiony krzyż upamiętniający polskich oficerów.

Gdy 13 kwietnia 1990 roku Agencja TASS opublikowała komunikat władz Związku Sowieckiego, stwierdzający, że odpowiedzialność za zbrodnię w Katyniu ponosi sowieckie NKWD z Berią i Mierkułowem, strona polska podjęła działania zmierzające do budowy godnego miejsca pamięci w Lesie Katyńskim.

Umowa o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji totalitarnych, podpisana w 1994 roku przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji, stworzyła podstawy prawne do budowy cmentarza. W tym samym roku specjaliści Rady OPWiM z udziałem przedstawicieli PCK rozpoczęli w Katyniu prace sondażowo-topograficzne, a następnie sondażowo-ekshumacyjne. 25 marca 1995 roku strony polska i rosyjska podpisały w Smoleńsku protokół mówiący o budowie w Katyniu Polskiego Cmentarza Wojennego.

4 czerwca 1995 roku, w 55 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, Prezydent RP Lech Wałęsa wmurował akt erekcyjny oraz poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamień węgielny pod budowę cmentarza. Do realizacji wybrano w wyniku ogłoszonego międzynarodowego konkursu pracę zespołu, kierowanego przez artystę rzeźbiarza Zdzisława Pidka z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, artystę rzeźbiarza Andrzeja Sołygę z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz architektów Wiesława i Jacka Synakiewiczów. Przygotowany projekt był syntezą wizji twórców młodego pokolenia oraz oczekiwań Rodzin Katyńskich.

W 1999 roku, po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzony został przez Radę OPWiM przetarg na prowadzenie prac budowlanych na terenie cmentarza. Ich inwestorem była Rada OPWiM koordynująca wszystkie prowadzone działania w sprawie upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej, całością prac kierował sekretarz generalny Andrzej Przewoźnik. Cmentarz został zbudowany ze środków wydzielonych na realizację tego celu przez Rząd RP, tj. z budżetu Rady OPWiM oraz zebranych przez Rodziny Katyńskie, Polską Fundację Katyńską i przekazanych przez innych ofiarodawców.

Polski Cmentarz wojenny w Katyniu jest położony około 16 km od Smoleńska i zajmuje obszar 1,4 ha. Znajduje się na nim – oznaczonych dużymi krzyżami – 6 grobów zbiorowych ze szczątkami zamordowanych oficerów WP oraz dwie mogiły indywidualne generałów B. Bohaterewicza i M. M Smorawińskiego. „Doły śmierci”, do których w 1940 roku wrzucono ciała ofiar, zostały zaznaczone specjalnie dobranymi, żeliwnymi płytami. Groby zlokalizowane są po obu stronach głównej alei cmentarza, wiodącej do zespołu ołtarzowego z podziemnym dzwonem i pionową ścianą z nazwiskami zamordowanych oficerów. Cmentarz okala aleja, wzdłuż której, na pionowych ścianach, umieszczono imienne tabliczki epitafijne. Na cmentarzu znalazły się również znaki 4 religii wyznawanych przez oficerów oraz krzyże orderu Virtuti Militari i Kampanii Wrześniowej.

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu został otwarty i poświęcony w dniu 28 lipca 2000 roku podczas obchodów upamiętniających 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Na co dzień opiekę nad nim sprawuje dyrekcja rosyjskiego Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”.

Źródło: wikimapia.org

04.11.1794 | Insurekcja kościuszkowska: wojska rosyjskie zdobyły szturmem Pragę i dokonały rzezi około 20 tys. mieszkańców

Obrona Pragi (rzeź Pragi) – ostatnie starcie zbrojne insurekcji kościuszkowskiej, a zarazem ostatnia bitwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozegrana w obronie Warszawy 4 listopada 1794 roku.

Dodaj pamięć

03.07.1937 | Staļina telegramma visām Komunistiskās partijas apgabalu komitejām par terora sākšanu

Dodaj pamięć

15.08.1937 | NKVD Order No. 00486 "About operation for repressions of viwes and children of traitors of motherland"

«ОБ ОПЕРАЦИИ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ ЖЕН И ДЕТЕЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ» / (О выселении жен изменников родины, членов право-троцкистских шпионско-диверсионных организаций)

Dodaj pamięć

21.08.1937 | Padomju Savienībā tiek iznīcināti Polijas kompartijas līderi un biedri

Dodaj pamięć

22.09.1939 | Soviet - Nazi Alliance. September 1939. Genocides & War Crimes

Dodaj pamięć

15.11.1939 | W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

Dodaj pamięć

03.04.1940 | Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

Dodaj pamięć

03.12.1941 | Józef Stalin w trakcie spotkania z generałami Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich oficerów, a zaginieni zapewne uciekli do Mandżurii

Dodaj pamięć

13.04.1990 | Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD

Dodaj pamięć

03.12.1992 | Powstała Federacja Rodzin Katyńskich

Federacja Rodzin Katyńskich – polska organizacja pozarządowa, skupiająca działaczy Rodzin Katyńskich z terenu całego kraju, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Powołana formalnie 3 grudnia 1992 z inicjatywy Bożeny Łojek (ponadto w Komitecie Organizacyjnym byli Jolanta Klimowicz-Osmańczykowa, Danuta Napiórkowska i Jędrzej Tucholski. Z inicjatywy Federacji powstały m.in. cmentarze wojenne w miejscach egzekucji polskich oficerów w Katyniu (Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu), Miednoje i Charkowie (Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie).

Dodaj pamięć

28.07.2000 | W Katyniu uroczyście otwarto cmentarz polskich i rosyjskich ofiar NKWD

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu – polski cmentarz wojskowy w Gniezdowie wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka. Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich; spoczywa na nim 4421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w 1940 przez NKWD. Byli oni przewożeni pociągami do stacji kolejowej Gniezdowo, a następnie zabijani w Katyniu. W 2000 ukazała się księga cmentarna cmentarza wojennego w Katyniu zawierająca listę pochowanych tam ofiar zbrodni katyńskiej wraz z krótkimi biogramami (łącznie 4 406 nazwisk).

Dodaj pamięć

05.10.2007 | Decyzją ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygło awansowano pośmiertnie 7842 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku

Dodaj pamięć

Dodaj słowa kluczowe