Powiedz o tym miejscu
pl

W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

Data wydarzenia:
15.11.1939

19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

Obóz kozielski znajdował sie˛ w klasztorze znanym w Rosji pod nazwą Pustelnia Optyńska (Optina Pustyń), dawnej fundacji książąt Puzynów — kniaziów z Kozielska, położonym w pobliżu miasteczka Kozielsk. Klasztor składał się z kilku cerkwi i kilkunastu innych budynków, w większości murowanych. Otoczony był wysokim, trzymetrowym murem obronnym i fosą. W pobliżu, w niewielkim lasku, znajdował się tzw. skit, czyli miejsce zamieszkania eremitów i pielgrzymów, złożone z drewnianych domów mieszkalnych różnej wielkości. Skit otoczony był dwuipółmetrowym drewnianym płotem.
W związku z wprowadzeniem 17 listopada 1939 roku Tymczasowej instrukcji o wojskowej ochronie obozów dla jeńców wojennych… przeprowadzono stosowną do jej wymogów modernizację urządzeń ochronnych. Na wierzchu muru obronnego naciągnięte zostały zasieki z drutu kolczastego, a przed murem i fosą ustawiono dwurzędowy płot, również z drutu kolczastego. Z zewnętrznej i wewneętrznej strony ogrodzenia wytyczono strefy ostrzegawcze z zakazem zbliżania się. Ustawiono wieżyczki wartownicze i oświetlenie reflektorowe.
Kierownictwo obozu składało się z komendanta, jego zastępców i komisarza. W skład komendy wchodziły: kancelaria, siedem oddziałów (specjalny, polityczny, ewidencyjno-rozdzielczy, gospodarczy, finansowy, sanitarny, ochrony wewnętrznej) i jednostka straży pożarnej. Personel obozu liczył ponad 130 osób. Ludzie ci to przede wszystkim starsi wiekiem rezerwiści Armii Czerwonej, rezerwiści NKWD z zarządu smoleńskiego oraz okoliczni mieszkańcy, zatrudnieni dorywczo. Ochronę zewnętrzną obozu zapewniał pododdział 136 batalionu wojsk konwojowych.

W obozie w Kozielsku przetrzymywani byli do marca 1940 roku jeńcy polscy rozstrzelani Katyniu.

Powiązane wydarzenia

OsobaData wydarzeniaJęzyk
1Десталинизации россиского общества КарагановаДесталинизации россиского общества Караганова01.02.2011ru
2Powstała Federacja Rodzin KatyńskichPowstała Federacja Rodzin Katyńskich03.12.1992pl, ru
3Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWDPodczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD13.04.1990lv, pl, ru
4W Ostaszkowie utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennychW Ostaszkowie utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych19.09.1939lv, pl, ru, ua

Mapa

Źródła: wikipedia.org, timenote.info, radaopwim.gov.pl

  Osoby

  Osoba Data ur. Data śm. Język
  1Aleksander SzelepinAleksander Szelepin18.08.191824.10.1994de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  2Piotr SoprunienkoPiotr Soprunienko00.00.190823.06.1992pl, ru
  3Bogdan KobułowBogdan Kobułow01.03.190423.12.1953de, en, fr, pl, ru, ua
  4Dmitrij TokariewDmitrij Tokariew00.00.190200.00.1993lv, pl, ru, ua
  5Stanisław SwianiewiczStanisław Swianiewicz07.11.189922.05.1997en, pl, ru
  6Ławrientij BeriaŁawrientij Beria29.03.189923.12.1953de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
  7Wasilij ZarubinWasilij Zarubin04.02.189400.00.1972de, en, pl, ru
  8Wiaczesław MołotowWiaczesław Mołotow09.03.189008.11.1986de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  9Józef StalinJózef Stalin18.12.187805.03.1953de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, ua
  10Nikołaj BurdenkoNikołaj Burdenko03.06.187611.11.1946de, ee, en, fr, pl, ru, ua

  Cmentarze

  Osoba Data ur. Data śm. Język
  1Katyń - Polski Cmentarz WojennyKatyń - Polski Cmentarz Wojennyen, lv, pl, ru
  Tagi