Powiedz o tym miejscu
pl

Ławrientij Beria

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
29.03.1899
Data śmierci:
23.12.1953
Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
Ławrientij Pawłowicz Beria
Inne nazwiska/pseudonimy:
Lawrenti Beria, Lavrentiy Beriya, Lavrentijs Berija, ლავრენტი ბერია, Lavrenti Beria; Лаврентий Павлович Берия;, Лаврентий Берия, Лавре́нтий Па́влович Бе́рия, ლავ
Kategorie:
bolszewik, działacz komunistyczny i państwowy, komunista, marszałek, organizator/uczestnik represji, uczestnik II wojny światowej
Narodowość:
 gruzińska
Cmentarz:
Moskwa, Cmentarz Doński

Ławrientij Pawłowicz Beria (ros. Лаврентий Павлович Берия‏, gruz. ლავრენტი პავლეს ძე ბერია Lawrenti Pawles dze Beria, ur. 29 marca 1899 roku w Mercheuli, zm. 23 grudnia 1953 roku w Moskwie) – radziecki działacz komunistyczny, pochodzenia gruzińskiego, szef NKWD, który był w znacznym stopniu odpowiedzialny za "wielkie czystki" okresu stalinowskiego. Jeden z głównych wykonawców zbrodni stalinowskich i jeden z największych zbrodniarzy w historii, bezpośrednio odpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Szczyt jego wpływów przypadał na okres drugiej wojny światowej i bezpośrednio po niej. Po śmierci Stalina został usunięty ze stanowiska i zgładzony przez jego następców.

Kariera

Urodził się w megrelskiej rodzinie chłopskiej w miejscowości Mercheuli w Abchazji. Początkowo kształcił się w technikum w Suchumi, potem był na studiach inżynierskich w Baku, gdzie w 1917 roku wstąpił do partii bolszewickiej.

W roku 1921 lub 1922 wstąpił do Czeka, poprzedniczki NKWD i wkrótce został szefem OGPU. Jako rodak był wspierany przez Stalina w swojej karierze w partii komunistycznej i aparacie władzy Rosji Radzieckiej. Gruzja w tym okresie wahała się między tendencjami narodowymi i komunistycznymi. Beria w 1924 roku stłumił wystąpienia narodowe, po których jak się ocenia stracono około 5 tys. ludzi. W uznaniu za to został szefem tajnego politycznego wydziału OGPU obejmującego rejony zakaukaskie i wręczono mu order czerwonej gwiazdy. W roku 1926, dzięki poparciu Sergo Ordżonikidze i Nestora Łakoby, został szefem zakaukaskiego OGPU, a także I Sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Gruzji, a w 1932 przywódcą organizacji partyjnej całego Zakaukazia. Członkiem Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) został na XVII Zjeździe WKP(b) w 1934.

W roku 1935 Beria stał się jednym z najbardziej zaufanych ludzi Stalina. Aby przypodobać się Stalinowi, zlecił kilku osobom przygotowanie zafałszowanej 206-stronicowej książki: Historia bolszewickich organizacji na Zakaukaziu, która przedstawiała Stalina jako najważniejszą postać ruchu bolszewickiego na Zakaukaziu. Książkę ową Beria przedstawił Stalinowi, a następnie opublikował jako własną, co przyczyniło się do jeszcze większej przychylności i uznania ze strony Stalina, współautorzy natomiast zostali zamordowani.

Po zamordowaniu Kirowa w 1934 roku rozpoczęła się "wielka czystka". Na masową skalę rozpoczęto aresztowania wśród administracji państwowej i w Siłach Zbrojnych ZSRR, dziesiątki tysięcy ludzi zabito, a miliony więziono. Kiedy w 1938 roku Stalin stwierdził, że czystki mają negatywny wpływ na działanie struktur państwa i wojska, zaczęto stopniowo się z nich wycofywać. Nikołaja Jeżowa jako Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych oskarżono o niesprawiedliwe aresztowania, odsunięto, aresztowano i zamordowano. Miejsce Jeżowa jako Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR zajął Beria.

Zreorganizował Główny Urząd Obozów Pracy, tzw. Gułag, poprzez dużo bardziej "racjonalne" wykorzystywanie przymusowej pracy więźniów dla wypełnienia sowieckich planów gospodarczych.

Ławrentij Beria nadzorował masowe deportacje narodów, w tym ponad miliona Polaków z terenów zaanektowanych przez ZSRR (1939–41). Bardzo wielu nie przeżyło wywózki. 8 września 1939 wydał rozkaz zawierający szczegółowy wykaz przygotowań niezbędnych do represyjnych działań Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych na ziemiach polskich, które miały zostać zajęte przez wojska sowieckie. Rozkaz przewidywał m.in. rozstrzeliwanie bez sądu Polaków winnych "destabilizacji porządku" w różnych dziedzinach życia. 9 października 1939 nakazał wyłączenie z masy jeńców polskich oficerów, pracowników wywiadu, sądownictwa, policji państwowej i zgromadzenie ich w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 5 marca 1940 przedstawił w Biurze Politycznym KC WKP(b) wniosek o rozstrzelanie wielotysięcznej grupy polskich funkcjonariuszy państwowych, zatwierdzony przez Stalina i resztę Biura Politycznego. Wniosek stał się podstawą zbrodni katyńskiej. Za jej przeprowadzenie 125 enkawudzistów, którzy bezpośrednio uczestniczyli w akcji eksterminacyjnej polskich oficerów, otrzymało z rozkazu Berii (26 października 1940) nagrody "z okazji rocznicy rewolucji październikowej". W okresie wojny odpowiedzialny wraz z marszałkiem Żukowem za masowe przesiedlenia ludności w głąb ZSRR.

W latach 1941–1953 Beria zajmował stanowisko wicepremiera. Pod koniec 1944 roku Beria stanął na czele sowieckiego programu budowy arsenału atomowego i tokamaka. Integralną częścią prac było zorganizowanie siatki szpiegów i wykradzenie tajemnic atomowych USA.

Po wojnie w roku 1945 Ławrientij Beria został awansowany na marszałka ZSRR, a w roku 1946 został członkiem Biura Politycznego WKP(b). Po śmierci Stalina wydawał się być najpoważniejszym kandydatem na jego następcę. Ku ogólnemu zdumieniu w okresie od marca do czerwca 1953, kiedy sprawował faktyczną pełnię władzy, nakazał wypuścić z obozów ogromną liczbę przetrzymywanych tam więźniów politycznych, a także sugerował zliberalizowanie stosunków z krajami satelickimi. W zakresie polityki międzynarodowej wysunął nawet projekt zgody na zjednoczenie państw niemieckich i wycofanie się ZSRR z tego kraju (pod warunkiem neutralności i demilitaryzacji) w zamian za rekompensatę do budżetu radzieckiego w wysokości 100 milionów dolarów. Sprzeciwiali się temu pozostali radzieccy przywódcy (przede wszystkim Malenkow) oraz władze NRD na czele z Walterem Ulbrichtem. Przyczyną tych ruchów mogła być znajomość prawdziwej, niekorzystnej kondycji społeczno-ekonomicznej państwa, którą dawała mu wiedza zdobyta przez lata sprawowania funkcji szefa NKWD. M.in. rabunkowa gospodarka ostatnich lat i uwięzienie znaczącej części populacji sprawiły, że w kraju zaczęło brakować siły roboczej. Zainicjował rehabilitację ofiar stalinowskich czystek, zaczynając jednak od tych spraw, w które zamieszani byli jego żyjący konkurenci polityczni.

Posunięcia te stały się bezpośrednią przyczyną jego obalenia przez działających wspólnie Chruszczowa, Malenkowa i Mołotowa.

Ostatnim przejawem aktywności politycznej Berii była jego wizyta w czerwcu 1953 w Berlinie, gdzie osobiście nadzorował akcję pacyfikacyjną masowych protestów w NRD.

Śmierć Berii

Do zawiązania spisku przeciwko Berii wykorzystano jego nieobecność w kraju. Berię postanowiono uznać za ukrytego agenta imperializmu, a pretekstem miała być jego obecność w NRD w trakcie rozruchów, które nazwano później puczem inspirowanym przez USA. Niedługo po powrocie do Moskwy, 26 czerwca 1953 r., Beria został aresztowany – najprawdopodobniej podczas posiedzenia prezydium rządu, choć inne wersje mówią też o posiedzeniu Biura Politycznego.

Istnieje kilka wzajemnie sprzecznych wersji dotyczących śmierci Berii,

Wydaje się, że ze względu na zniszczenie odpowiednich dokumentów oraz bardzo fragmentaryczne i niekiedy wzajemnie sprzeczne relacje uczestników tych wydarzeń problem nie zostanie nigdy w pełni wyjaśniony. Mimo istnienia dużych rozbieżności w tej materii nie ulega wątpliwości, że była to śmierć gwałtowna, zadana z rozkazu jego partyjnych towarzyszy, a może nawet nastąpiła w wyniku ich bezpośredniego działania.

Według jednej z wersji śmierci, podanej w oficjalnym komunikacie, Berii zarzucono szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw i próbę obalenia ustroju komunistycznego. Po krótkim procesie został skazany na śmierć. Według późniejszych relacji Moskalenki, po ogłoszeniu wyroku, Beria miał na kolanach błagać o litość, jednak wyrok na nim i jego ludziach wykonano bezzwłocznie.

Według innej wersji Beria został podstępnie zaaresztowany podczas posiedzenia Biura Politycznego KPZR na skutek wniosku Chruszczowa, popartego natychmiast przez pozostałych członków Biura. Na zakończenie mowy oskarżycielskiej, stanowiącej dla Berii całkowite zaskoczenie, Chruszczow miał wówczas powiedzieć: "Marszałku Żukow! Aresztujcie zdrajcę i wroga ludu, Ławrentija Berię". Berię miano wówczas udusić, a zwłoki wynieść zawinięte w dywan, aby nie wzbudzić podejrzeń licznych agentów podległego Berii NKWD, przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie sali, w której odbywało się posiedzenie Politbiura.

W roku 1998 angielski dziennik "Times" dotarł do 83-letniego emeryta wojskowego z Moskwy Michaiła Chiżniaka-Guriewicza, który był głównym dozorcą pilnującym Berii. Chiżniak-Gurewicz miał rozkaz bezzwłocznego uśmiercenia więźnia w razie ewentualnej próby szturmu na miejsce jego przetrzymywania − podziemny bunkier przy ulicy Osipienki w Moskwie. Skazanego Berię po wyroku Sadu Najwyższego ZSRR zastrzelił osobiście generał Paweł Baticki, po czym strzały "kontrolne" oddało wszystkich pięciu oficerów plutonu egzekucyjnego, łącznie z Chiżniakiem-Gurewiczem, któremu nakazano przewiezienie zwłok i ich spalenie w krematorium, a następnie rozpylenie prochów za pomocą specjalnie dostarczonego w tym celu potężnego wentylatora.

Czy Beria zgładził Stalina?

Wokół działalności Berii powstało szereg hipotez, legend i niepotwierdzonych tez. Niektóre z nich wydają się jednak dość prawdopodobne.

Jedna z takich hipotez głosi, że Beria był inicjatorem i przywódcą udanego spisku na życie Stalina. W skład spiskowców wchodzić mieli jeszcze: Nikita Chruszczow, Malenkow i Bułganin. Stalina miano zamordować za pomocą trucizny podanej w zastrzyku przez jedną z lekarek. Choć oficjalną przyczyną śmierci zbrodniczego dyktatora Rosji Sowieckiej miał być wylew krwi do mózgu, wiadomo, że przed śmiercią wymiotował on krwią, co potwierdza hipotezę mówiącą o celowym uśmierceniu za pomocą trucizny.

Postać Berii stała się po jego śmierci etatowym czarnym charakterem propagandy czasów Chruszczowa. Nowy Pierwszy Sekretarz chciał w ten sposób w dużej mierze zatuszować własne niechlubne dokonania i zbrodnie z lat 20. i 30., obarczając Berię i Stalina całą winą za zbudowanie radzieckiego totalitaryzmu.

Wykorzystywanie pozycji szefa NKWD

Beria wykorzystywał swoją pozycję do zaspokajania własnych potrzeb seksualnych. Szef jego osobistej ochrony płk. Nadoraja i adiutant, płk. Sarkisow zatrzymywali na ulicach Moskwy młode kobiety, które go zainteresowały i sprowadzali je do jego domu, gdzie były gwałcone. Wszelkie oznaki oporu uciszano groźbami represji, również wobec rodziny. Stalin nie mógł nie zdawać sobie sprawy z przestępstw seksualnych dokonywanych przez najbliższego współpracownika.

Odznaczenia

 • Tytuł Bohatera Pracy Socjalistycznej
 • Order Lenina (pięciokrotnie)
 • Order Czerwonego Sztandaru (dwukrotnie)
 • Order Suworowa I Klasy
 • Nagroda Stalinowska 1 Stopnia
 • Order Suche Batora (Mongolia)
 • Order Czerwonego Sztandaru (Mongolia)
 • Medal 25-lecia Mongolskiej Republiki Ludowej
 • Order Republiki (Tuwa)
 • Order Czerwonego Sztandaru Pracy Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • Order Czerwonego Sztandaru Pracy Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • Wojenny Order Czerwonego Sztandaru Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • Order Czerwonego Sztandaru Pracy Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • Medal "Sierp i Młot"

Źródło informacji: wikipedia.org, news.lv

Brak miejsc

  loading...

    ImięRodzaj relacjiData urodzeniaData śmierciOpis
    1Серго БерияСерго Берияsyn24.11.192411.10.2000
    2
    Этери Гегечкориcórka
    3Нина БерияНина Берияżona00.00.190500.00.1991
    4
    Александр Гришинzięć00.00.195000.00.2013
    5Marfa BerijaMarfa Berijasynowa00.00.1925
    6Валентина ИстоминаВалентина Истоминаpartner
    7Tatjana OkunevskajaTatjana Okunevskajapartner, znajomy03.03.191415.05.2002
    8Ляля ДроздоваЛяля Дроздоваżona po ślubie cywilnym00.00.193300.00.2014
    9Wiktor GriszynWiktor Griszyndaleki krewny18.09.191425.05.1992
    10Ławrientij CanawaŁawrientij Canawaprzyjaciel, wyznawca tej samej idei22.08.190012.10.1955
    11Polina ŻemczużynaPolina Żemczużynaprzyjaciel, wyznawca tej samej idei28.02.189701.04.1970
    12Swietłana AlliłujewaSwietłana Alliłujewaprzyjaciel28.02.192622.11.2011
    13Михаил ГвишианиМихаил Гвишианиprzyjaciel06.01.190500.09.1966
    14Keke GeladzeKeke Geladzeprzyjaciel00.00.185604.06.1937
    15Gieorgij ŻukowGieorgij Żukowkolega/koleżanka01.12.189618.06.1974
    16Nikołaj WłasikNikołaj Własikkolega/koleżanka, oponent22.05.189618.06.1967
    17Józef StalinJózef Stalinkolega/koleżanka18.12.187805.03.1953
    18Jan BerzinJan Berzinkolega/koleżanka13.11.188929.07.1938
    19Александр ГоркинАлександр Горкинkolega/koleżanka24.08.189729.06.1988
    20Wasilij UlrichWasilij Ulrichkolega/koleżanka13.07.188907.05.1951
    21Григорий МайрановскийГригорий Майрановскийkolega/koleżanka00.00.189900.00.1964
    22Walerian KujbyszewWalerian Kujbyszewkolega/koleżanka06.06.188825.01.1935
    23Robert EicheRobert Eichekolega/koleżanka, poszkodowany, ofiara12.08.189004.02.1940
    24Semjon  IgnatjevSemjon Ignatjevkolega/koleżanka14.09.190427.11.1983
    25Mikhail RyuminMikhail Ryuminkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei01.09.191322.07.1954
    26Siergiej KrugłowSiergiej Krugłowkolega/koleżanka, oponent02.10.190706.07.1977
    27Wsiewołod MierkułowWsiewołod Mierkułowkolega/koleżanka, podwładny, wyznawca tej samej idei25.10.189523.12.1953
    28Nikolajs ŠverņiksNikolajs Šverņikskolega/koleżanka19.05.188824.12.1970
    29Avel EnukidzeAvel Enukidzekolega/koleżanka19.05.187730.10.1937
    30Wasilij BłochinWasilij Błochinkolega/koleżanka, podwładny, wyznawca tej samej idei00.12.189503.02.1955
    31Николай БулганинНиколай Булганинkolega/koleżanka11.06.189524.02.1975
    32Фрол КозловФрол Козловkolega/koleżanka18.08.190830.01.1965
    33Jakow EtingerJakow Etingerznajomy22.12.188702.03.1951
    34Лидия ТимашукЛидия Тимашукznajomy21.11.189806.09.1983
    35Elza GrundmaneElza Grundmaneznajomy04.05.189130.03.1931
    36
    Andor Henckeznajomy14.07.189531.01.1984
    37Vladimirs VinogradovsVladimirs Vinogradovsznajomy24.03.188229.07.1964
    38Сария ЛакобаСария Лакобаznajomy00.00.190416.05.1939
    39Walentin FalinWalentin Falinznajomy03.04.192622.02.2018
    40Marika RökkMarika Rökkznajomy03.11.191316.05.2004
    41Джермен ГвишианиДжермен Гвишианиznajomy24.12.192818.05.2003
    42Нестор ЛакобаНестор Лакобаznajomy, członkowie tej samej partii, oponent, poszkodowany, ofiara01.05.189328.12.1936
    43Olga CzechowaOlga Czechowaznajomy26.04.189709.03.1980
    44Piotr KapicaPiotr Kapicaznajomy26.07.189408.04.1984
    45Olga LepieszynskaOlga Lepieszynskaznajomy28.09.191620.00.2008
    46Надежда Власик-МихайловаНадежда Власик-Михайловаznajomy00.00.1935
    47Zoja  FiodorowaZoja Fiodorowaznajomy, oponent21.12.190911.12.1981
    48Ефим КривецЕфим Кривецpodwładny00.00.189726.01.1940
    49Naum EitingonNaum Eitingonpodwładny06.12.189903.05.1981
    50Piotr SoprunienkoPiotr Soprunienkopodwładny00.00.190823.06.1992
    51Яков СеребрянскийЯков Серебрянскийpodwładny11.12.189230.03.1956
    52Шалва ЦеретелиШалва Церетелиpodwładny00.00.189415.11.1955
    53Сергей ГоглидзеСергей Гоглидзеpodwładny00.00.190123.12.1953
    54Сардион НадараяСардион Надараяpodwładny00.00.1903
    55Andriej SwierdłowAndriej Swierdłowpodwładny, wyznawca tej samej idei17.04.191100.00.1969
    56Рафаэль СаркисовРафаэль Саркисовpodwładny, wyznawca tej samej idei00.00.1908
    57Matwei SchkirjatowMatwei Schkirjatowczłonkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei15.08.188318.01.1954
    58Nikołaj BurdenkoNikołaj Burdenkoczłonkowie tej samej partii03.06.187611.11.1946
    59Виссарион ЛоминадзеВиссарион Ломинадзеczłonkowie tej samej partii06.06.189700.01.1935
    60Manfred von ArdenneManfred von Ardennewyznawca tej samej idei20.01.190726.05.1997
    61Gieorgij MalenkowGieorgij Malenkowwyznawca tej samej idei08.01.190214.01.1988
    62Michaił FrinowskiMichaił Frinowskiwyznawca tej samej idei26.01.189804.02.1940
    63Paweł SudopłatowPaweł Sudopłatowwyznawca tej samej idei07.07.190724.09.1996
    64Nikita ChruszczowNikita Chruszczowwyznawca tej samej idei15.04.189411.09.1971
    65Wiktor AbakumowWiktor Abakumowwyznawca tej samej idei24.04.190819.12.1954
    66Pawieł DrozdieckiPawieł Drozdieckiwyznawca tej samej idei00.00.190300.07.1979
    67Andriej WyszynskijAndriej Wyszynskijwyznawca tej samej idei10.12.188322.11.1954
    68Iwan SierowIwan Sierowwyznawca tej samej idei25.08.190501.07.1990
    69Lew SzwarcmanLew Szwarcmanwyznawca tej samej idei25.07.190720.04.1955
    70Лев ВлодзимирскийЛев Влодзимирскийwyznawca tej samej idei10.01.190523.12.1953
    71Григорий РогинскийГригорий Рогинскийwyznawca tej samej idei00.00.189500.00.1959
    72Александр ЩербаковАлександр Щербаковwyznawca tej samej idei10.10.190110.05.1945
    73Leonid RajchmanLeonid Rajchmanwyznawca tej samej idei00.00.190810.03.1990
    74Iwan AkułowIwan Akułowwyznawca tej samej idei24.01.188830.10.1937
    75Aleksandr SwanidzeAleksandr Swanidzeoponent00.00.188620.08.1941
    76Януш РадзивиллЯнуш Радзивиллoponent03.09.188004.10.1967
    77Jonas Žemaitis-VytautasJonas Žemaitis-Vytautasoponent15.03.190926.11.1954
    78Sergej SchirovSergej Schirovoponent00.00.191600.00.1956
    79Jakov SmushkevichJakov Smushkevichoponent00.00.190228.10.1941
    80Aleksandr LoktionovAleksandr Loktionovoponent00.00.189328.10.1941
    81Hawryło KostelnykHawryło Kostelnykoponent15.06.188620.09.1948
    82Полина БеленькаяПолина Беленькаяoponent00.00.1899
    83Gieorgij AleksandrowGieorgij Aleksandrowoponent04.04.190821.07.1961
    84Ivan  KonevIvan Konevoponent28.12.189721.05.1973
    85Andriej ŻdanowAndriej Żdanowoponent26.02.189631.08.1948
    86Roberto BartiniRoberto Bartinioponent14.05.189706.12.1974
    87Bronislava MetallikovaBronislava Metallikovaoponent00.00.191013.10.1941
    88Каро АлабянКаро Алабянoponent14.07.189705.01.1959
    89Aleksandr PoskriobyszewAleksandr Poskriobyszewoponent07.08.189103.01.1965
    90Mihail KolcovMihail Kolcovoponent12.06.189802.02.1940
    91Grigorij ShternGrigorij Shternoponent, poszkodowany, ofiara00.00.190028.10.1941
    92Maksim LitwinowMaksim Litwinowoponent17.07.187631.12.1951
    93Вадим КозинВадим Козинoponent03.04.190319.12.1994
    94Osman BatyrOsman Batyroponent00.00.189929.04.1951
    95Mihail KedrovMihail Kedrovposzkodowany, ofiara12.02.187828.10.1941
    96Софья ЩироваСофья Щироваposzkodowany, ofiara
    97Karol RadekKarol Radekposzkodowany, ofiara31.10.188519.05.1939
    98Григорий СокольниковГригорий Сокольниковposzkodowany, ofiara15.08.188821.05.1939
    99Павел БатицкийПавел Батицкийgwałciciel, winny27.06.191017.02.1984
    100Filipp BobkowFilipp Bobkowżołnierz01.12.192517.06.2019
    101Josef GrigulewitschJosef Grigulewitschżołnierz05.05.191302.06.1988
    102Augusts EglītisAugusts Eglītisżołnierz00.00.189610.09.1966

    25.02.1921 | Sowietyzacja Gruzji, utworzono Gruzińską SRR

    Prześlij wspomnienia

    21.01.1924 | Vai Ļeņinam palikt mūžam dzīvam jeb laiks apbedīt?

    Latvijas okupācijas gados 21.janvāris kalendārā bija iezīmēts ar melnu krāsu. Šajā dienā mira cilvēks, ko šodien daudzi dēvē par visu pasaules nelaimju cēloni – tas Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins). Viņa mirstīgās atliekas jeb pareizāk būtu teikt, tas, kas vispār no tām palicis pāri, vēl joprojām glabājas Maskavas sirdī – Sarkanā laukuma mauzolejā. Vai nebūtu pienācis laiks tās apbedīt?

    Prześlij wspomnienia

    28.08.1924 | Communist genocides. Georgia: August Uprising against Russian Soviet rule. Communists won. Executed 12,578, more than 20,000 deported

    Prześlij wspomnienia

    07.04.1930 | W ZSRR wydano zarządzenie o rozszerzeniu systemu obozów GUŁAG

    Prześlij wspomnienia

    15.05.1930 | Начало работ т.н. "шарашкино контор"

    Prześlij wspomnienia

    14.09.1932 | Дмитровлаг - один из трудовых концлагерей СССР

    Prześlij wspomnienia

    01.12.1934 | Zginął w zamachu Siergiej Kirow, pierwszy sekretarz komitetu leningradzkiego i członek Biura Politycznego KC WKP(b)

    Prześlij wspomnienia

    21.11.1935 | Первое присвоение звания Маршала Советского Союза

    Prześlij wspomnienia

    26.11.1935 | Приняты изменения УК, разрешающие смертную казнь несовершеннолетних

    25.11.1935 в СССР принято Постановление ВЦИК, СНК РСФС изменяющие УК и разрешающие применение всех мер наказания, включая расстрел, к несовершеннолетним, начиная уже с 12 лет.

    Prześlij wspomnienia

    13.07.1937 | Izdota NKVD slepenā pavēle par nošaujamo kvotām pa PSRS reģioniem

    Prześlij wspomnienia

    30.07.1937 | Wydany został tajny rozkaz NKWD nr 00447 w sprawie operacji represjonowania byłych kułaków, kryminalistów oraz innych elementów antysowieckich

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1937 | Początek eksterminacji Polaków zamieszkujących ZSRR

    Z mocy rozkazu nr 00485 ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa z dnia 11 sierpnia 1937 roku rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. Czystka etniczna, o której mało się mówi.

    Prześlij wspomnienia

    21.08.1937 | Padomju Savienībā tiek iznīcināti Polijas kompartijas līderi un biedri

    Prześlij wspomnienia

    11.11.1938 | Podpisano tajne porozumienie między NKWD i Gestapo

    Prześlij wspomnienia

    23.08.1939 | Ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali w Moskwie radziecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, dzielącym Europę Wschodnią na strefy interesów

    Pakt Ribbentrop-Mołotow, IV rozbiór Polski – umowa międzynarodowa z 23 sierpnia 1939 roku, będąca formalnie paktem o nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z tajnym protokołem dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepodległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii.

    Prześlij wspomnienia

    17.09.1939 | Rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę (o godzinie 3.00 nad ranem)

    Agresja ZSRR na Polskę (tzw. "IV rozbiór Polski") – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej – pierwszej kampanii II wojny światowej.

    Prześlij wspomnienia

    19.09.1939 | W Ostaszkowie utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

    19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

    Prześlij wspomnienia

    18.10.1939 | Spotkanie Stalina i Hitlera we Lwowie

    Prześlij wspomnienia

    15.11.1939 | W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

    19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

    Prześlij wspomnienia

    10.02.1940 | Początek deportacji ludności polskiej z terenów zajętych we wrześniu '39 przez Sowietów.

    Sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności polskiej z terenów zajętych po 17 września 1939 przez Armię Czerwoną. Ponad 200 tys. osób wywieziono do obozów (łagrów), położonych w Starobielsku na Ukrainie, na Syberii i w Kazachstanie. Deportacja objęła głównie urzędników państwowych, właścicieli ziemskich i osadników wojskowych.

    Prześlij wspomnienia

    03.04.1940 | Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

    Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

    Prześlij wspomnienia

    05.08.1940 | Ar PSRS APP dekrētu tiek izveidota Latvijas PSR - Latvija tika inkorporēta PSRS sastāvā

    Prześlij wspomnienia

    12.06.1941 | Sowieci deportowali w czerwcu 29839 Mołdawian

    Prześlij wspomnienia

    16.07.1941 | В СССР восстановлен институт военных комиссаров

    Институт военных комиссаров вновь был введён (восстановлен) указом Президиума ВС СССР от 16 июля 1941 года на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б).

    Prześlij wspomnienia

    11.09.1941 | Medvedev Forest massacre

    Prześlij wspomnienia

    03.12.1941 | Józef Stalin w trakcie spotkania z generałami Władysławem Sikorskim i Władysławem Andersem oświadczył, że w sowieckich obozach nie ma już polskich oficerów, a zaginieni zapewne uciekli do Mandżurii

    Prześlij wspomnienia

    19.04.1943 | Cекретное постановление Совнаркома от 19 апреля 1943 года об управлении контрразведки СМЕРШ

    При выполнении боевых операций, а также в любых других условиях бойцы СМЕРШа не имели права уклоняться от боя ни на своей, ни на немецкой стороне.

    Prześlij wspomnienia

    23.02.1944 | Rozpoczęły się masowe deportacje Czeczenów i Inguszy do radzieckich republik w Azji Środkowej

    Operacja „Soczewica” (ros. Операция «Чечевица») (23 lutego 1944 – 9 marca 1944) – operacja przeprowadzona w celu deportacji Czeczenów i Inguszy z terytorium Czeczeńsko-Inguskiej ASRR do Azji Środkowej i Kazachstanu.

    Prześlij wspomnienia

    27.02.1944 | Khaibakh massacre

    Prześlij wspomnienia

    08.03.1944 | Soviet genocides. Balkar operation. 37,713 persons deported

    In 1944, the Soviet communist government forcibly deported almost the entire Balkar population to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Omsk Oblast in Siberia.

    Prześlij wspomnienia

    11.05.1944 | Władze ZSRR podjęły decyzję o wysiedleniu Tatarów krymskich do Uzbekistanu

    Wysiedlenie Tatarów krymskich w 1944 roku (krym.tat. Sürgünlik, wygnanie) – wielka sowiecka akcja deportacyjna, zorganizowana w maju 1944 na Krymie. Miała być zbiorową karą dla narodu za współpracę Tatarów krymskich z Niemcami, jaka zdaniem władz sowieckich miała miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie akcji wysiedlono z Krymu około 200 tysięcy Tatarów krymskich.

    Prześlij wspomnienia

    18.05.1944 | Wysiedlenie Tatarów krymskich

    Wysiedlenie Tatarów krymskich w 1944 roku (krym.tat. Sürgünlik, wygnanie) – wielka sowiecka akcja deportacyjna, zorganizowana w maju 1944 na Krymie. Miała być zbiorową karą dla narodu za współpracę Tatarów krymskich z Niemcami, jaka zdaniem władz sowieckich miała miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie akcji wysiedlono z Krymu około 200 tysięcy Tatarów Krymskich.

    Prześlij wspomnienia

    02.06.1944 | PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Grieķu operācija-1944. Deportēti vairāk kā 15,000

    Prześlij wspomnienia

    22.06.1944 | PSRS genocīds pret nekrievu tautām. Pavēle N 0078-22 par visu ukraiņu izsūtīšanu no Ukrainas

    Prześlij wspomnienia

    09.05.1945 | 2. Pasaules kara beigas Eiropā

    Prześlij wspomnienia

    17.07.1945 | Soviet genocide operations against non-russians. July deportation. 6,320 Lithuanians deported

    July 17 – September 3, 1945. 6,320 Lithuanian citizens deported by USSR communists to Komi ASSR, Sverdlovsk Oblast, Molotov Oblast

    Prześlij wspomnienia

    12.01.1948 | Убийство Соломона Михоэлса

    Prześlij wspomnienia

    23.05.1948 | W ciągu 48 godzin na Litwie aresztowano i deportowano 40 tysięcy osób (operacja "Wiosna")

    Prześlij wspomnienia

    24.04.1949 | LPSR IeM A. Eglīša slepens ziņojums par LPSR IeM darbību 1949.gada 25.marta deportāciju akcijas laikā

    Prześlij wspomnienia

    07.07.1949 | The Soviet deportations from Bessarabia and Northern Bukovina

    Prześlij wspomnienia

    29.08.1949 | ZSRR przeprowadził na poligonie w Semipałatyńsku pierwszą udaną próbę bomby atomowej (RDS-1).

    RDS-1 - pierwszy radziecki ładunek jądrowy. Próbna eksplozja tego ładunku miała miejsce 29 sierpnia 1949 roku, co było pierwszą radziecką eksplozją jądrową. Konstrukcja RDS-1 była wierną kopią amerykańskiej konstrukcji ładunku o kryptonimie Gadget, który eksplodował 16 lipca 1945 roku, użytego następnie w bombie Fat Man, zrzuconej na Nagasaki.

    Prześlij wspomnienia

    12.08.1952 | W ZSRR przeprowadzono egzekucje najwybitniejszych pisarzy tworzących w języku jidysz, oskarżonych o żydowski nacjonalizm

    Prześlij wspomnienia

    13.01.1953 | Dziennik Prawda poinformował o wykryciu rzekomego spisku lekarzy kremlowskich

    Spisek lekarzy kremlowskich – jedna z największych prowokacji politycznych w ZSRR o kontekście antysemickim, mająca miejsce w latach 1952-1953, niezakończona wskutek śmierci jednego z głównych jej inspiratorów, Józefa Stalina. Jej głównym celem politycznym było rozpętanie powszechnego terroru i kolejnych czystek (wzorowanych na czystkach stalinowskich z lat 1936-1938) w KPZR i strukturach państwowych ZSRR.

    Prześlij wspomnienia

    13.01.1953 | Communist crimes: the "Doctors' plot" affair

    Prześlij wspomnienia

    26.05.1953 | Норильское восстание

    Prześlij wspomnienia

    07.09.1953 | Nikita Krushchev was elected as the first secretary of the Communist Party of the Soviet Union

    Prześlij wspomnienia

    05.12.1953 | Płk Józef Światło wystąpił o azyl polityczny w Berlinie Zachodnim

    Prześlij wspomnienia

    23.12.1953 | Rozstrzelano Ławrientija Berię i sześciu jego współpracowników

    Prześlij wspomnienia

    10.08.1955 | Секретный бордель высших руководителей СССР - Дело гладиаторов

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1956 | XX съезд КПСС - осуждение культа личности Сталина

    Prześlij wspomnienia

    25.02.1956 | Nikita Chruszczow podczas XX Zjazdu KPZR wygłosił referat O kulcie jednostki i jego następstwach

    Prześlij wspomnienia

    04.04.1970 | Pod Magdeburgiem funkcjonariusze KGB spalili szczątki Adolfa Hitlera i wrzucili je do rzeki Ehle

    Prześlij wspomnienia

    13.04.1990 | Podczas wizyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, prezydent Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD

    Prześlij wspomnienia

    06.09.1991 | Day of Restoration of Independence of the Chechen State

    Prześlij wspomnienia

    01.02.2011 | Десталинизации россиского общества Караганова

    Prześlij wspomnienia

    14.11.2021 | Aivars Borovkovs: Runājiet ar vecākiem un vecvecākiem, kamēr viņi vēl dzīvi

    “Izmantojiet laiku. Kamēr vēl iespējams – parunājiet ar saviem vecākiem un vecvecākiem. Uzziniet par notikumiem, piemēram, “Hruščova atkušni”, Atmodas laiku. Ja atrodat kādus fotoattēlus – saglabājiet tos. Jo cilvēki un lietas aiziet, pazūd. Daudziem mājās ir atmiņu krājumi, kas nevienam nav vajadzīgi. Un tomēr... tie ir vajadzīgi. Tā ir tautas atmiņa, kas jāuzkrāj,” aicina Aivars Borovkovs, jurists, fotogrāfs, dzīvnieku tiesību aizstāvis un – kopā ar kolēģi Ainaru Brūveli – pasaules kultūrvēsturiskās enciklopēdijas “timenote.info” veidotājs. Tumšajā veļu laikā – domāsim kopā.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe