Powiedz o tym miejscu
pl

Wasilij Pawłow

Data urodzenia:
00.00.1910
Data śmierci:
00.00.1962
Kategorie:
generał, organizator/uczestnik represji, przestępca
Cmentarz:
Określ cmentarz

Wasilij Pawłowicz Pawłow (ros. Василий Павлович Павлов, ur. 1910, zm. 1962) – funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych (NKWD, Gułag i MWD), generał major (od 1945 roku). Jeden z organizatorów zbrodni katyńskiej.

Od 1922 roku członek partii bolszewickiej, od 1938 roku w organach NKWD. 14 grudnia 1939 roku otrzymał stopień kapitana bezpieczeństwa państwowego. Od października 1939 roku do marca 1941 roku zastępca naczelnika Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie (obecnie Twer). W 1940 roku jeden z wykonawców zbrodni katyńskiej, organizator wymordowania w siedzibie Obwodowego Zarządu NKWD w Kalininie polskich jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie, następnie pochowanych w Miednoje.

9 lipca 1945 roku otrzymał stopień generała majora. Od 1948 roku pracował w Gułagu; był zastępcą naczelnika Dalstroju w Magadanie. Od stycznia 1953 roku naczelnik Zarządu Poprawczego Obozu Pracy (UITŁ) i budowy Omskostroju MWD. Według danych uzyskanych przez rosyjską Główną Prokuraturę Wojskową popełnił samobójstwo.

 

Źródło informacji: wikipedia.org

Brak miejsc

  loading...

    03.04.1940 | Rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku

    Zbrodnia katyńska (ros. Катынский расстрел, ang. Katyn massacre) – zbrodnia komunistyczna polegająca na rozstrzelaniu wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska). Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD. W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990 roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie zostało jak dotąd wyjaśnionych.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe