de

Jānis Gaņģis

"No Stokholmas saņemta ziņa, ka tur 3. augustā miris radiotelegrafists Jānis Gaņģis, kurš savā laikā bija tvaikoņa „ Venta" radiotelegrafists."

Londonas Avīze, Nr.792 (01.09.1961)

Ursache: periodika.lv

Keine Orte

    loading...

        Keine Termine gesetzt

        Schlagwörter