de

Juris Rerihs

Geburt:
07.09.1881
Tot:
00.00.1970
Kategorien:
, Kapitän, Seemann
Nationalitäten:
 lette
Friedhof:
Geben Sie den Friedhof

 * 1881. IX 07. Dundagas pag. + 1970. Rīgā

                Beidzis Dundagas ministrijas skolu,

                1899/1908. būra kuģa „Jupiters“ matrozis,

                1903. beidzis Ventspils jūrskolu,

                1908/1940. K/F „Brāļi Seeberg“ dienestā,

                1911/1941. Tvaikoņa „Krimulda“ bij. „General Dragomirow“ kapteinis.

                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 115,

                Avots:       LVVA 1303-3-19-310.;

                                Arvja Popes arhīvs.

Ursache: biographien.lv

Keine Orte

    loading...

        Keine Termine gesetzt

        Schlagwörter