de

Kārlis Zēbergs

Geburt:
01.03.1878
Tot:

Zusätzliche namen:
Kristiāns
Kategorien:
, Kapitän, Seemann
Nationalitäten:
 lette
Friedhof:
Geben Sie den Friedhof

 * 1878. III 01.

                1895. jūrnieka gaitās,

                1902. beidzis Vangaļu jūrskolu,

                1911/1940. K/F “Brāļi Seeberg” kapteinis,

                1909/1914. Tvaikoņa “General Kutusow” kapteinis,

                1925/1941. Tvaikoņa “Kuldīga” kapteinis,

                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 116. 

                Avots:       LVVA 1303-3-19-312.;

                                Arvja Popes arhīvs.

Ursache: biographien.lv

Keine Orte

    loading...

        Keine Termine gesetzt

        Schlagwörter