Pastāsti par vietu
lv

Mitrofans Deņisovs

Komunists, Raunas kolhoza priekšsēdētājs 1951-1963, LPSR AP deputāts

Tik daudz „veikta, pārdzīvota divpadsmit darba gados, kurus Mitrofans Deņisovs pavadījis «Sarkanā Oktobra» kolektīvā, vienmēr stingri turot kolhoza vadibas stūri. Par šajos gados
izbaudīto neveiksmju sūrmi un panākumiem runāja daudzi kolhoznieki, aiz vadot pelnitā atpūtā kolhoza priekšsēdētāju kā arī bijušo partijas pirmorganizācijas sekretāru Vladimiru Zariņu. Sestdienas vakarā Raunas kultūras namā godināt bijušos saimniecības vadītājus bija pulcējušies gan viņu tuvākie darba biedri, kolhoza aktīvs, gan arī pārstāvji no ciema iestādēm
un rajona organizācijām. Daudz ziedu un piemiņas balvu, desmitiem saulainas atpūtas vēlēju
mu pauda sirsnīgu atzinību par to darbu, ko biedri Deņisovs un Zariņš ieguldījuši saimniecības augšupejā un kolektīva audzināšanā.

 

Kolektivs izteica pārliecību, ka arī turpmāk pieredzējušie biedri neliegs labu padomu, ierosmi, lai jaunākie turpinātu iesāktā darba un audzināšanas ceļu, kas ved uz komunisma virsotnēm.

R. Liepa  Padomju Druva (Cēsis), Nr.110 (17.09.1963) Godina darba biedrus

Nav pesaistītu vietu

    loading...

        Birkas