Pastāsti par vietu
lv

Valda Ošs-Lamond

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
06.02.1935
Miršanas datums:
24.10.1968
Apglabāšanas datums:
28.10.1968
Tēva vārds:
Žanis Ošs
Pirmslaulību (cits) uzvārds:
Ošs
Papildu vārdi:
Helga; Oss
Kategorijas:
Lidotājs, Saistīts ar Latviju
Tautība:
 latvietis
Kapa vieta:
Valdas Ošs-Lamond (06.02.1935.-24.10.1968.) kapa vieta
Kapsēta:
Matīsa kapi, Rīga

Valda Ošs-Lamonde piedzima liepājnieku Marijas Leontīnes un Žaņa Kriša Ošu ģimenē kā pirmais bērns. Viņai bija jaunāks brālis Juris Andrejs Ošs (1942.-1999.).

Krustvecāki - Vilis Ziemelis un Elvīra Ziemelis. Kristīta Liepājas Svētās Annas evaņģēliski luteriskajā draudzē 1938.gadā.

Otrā pasaules kara laikā ģimene no Latvijas bija spiesta emigrēt un 1949. gada jūlijā ar imigrantu kuģi "Skaugum" no Neapoles ostas Itālijā ieradās Viktorijas pavalstī, Austrālijā. Kuģa iziešana no Neapoles ostas - 1949.gada 4.jūlijs. Kuģa ienākšana Austrālijā - 1949.gada 28.jūlijā.

Vispirms visi apmetās Austrālijas ziemeļaustrumu pilsētas Vestseilas (West Sale) imigrantu nometnē Bonegilā , vēlāk pārcēlās uz Melburnas priekšpilsētu Koburgu (Coburg).

Valda Ošs-Lamonda ir viena no pirmajām sievietēm - civilās aviācijas pilotēm. Viņa strādājusi aviosabiedrībā "Southern Airlines" līdz to likvidēja. Darbu kā pilote vairs turpināt nevarēja, tāpēc sāka strādāt citas aviosabiedrības birojā.

Valdas ģimene: dzīvesbiedrs Byron Hugh Lamond (1922.-1995.) un dēls Gregors.

Valda Ošs-Lamonda pēkšņi un traģiski gājusi bojā 1968.gada 24. oktobrī. Apglabāta Austrālijā - Folknera kapsētā (Fawkner Cetemery and Memorial Park, Melbourne).

Aizlūgums par Valdu Ošs-Lamondu un abiem viņas vecākiem - Mariju Leontīni un Žani Ošiem notika Rīgas Lutera draudzē 2014.gada 27.jūlijā - sestajā svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem jeb Vasarsvētku atsvētes.

Ošu ģimeni piemin Matīsa kapos, Rīgā, kur uzstādīts piemiņas akmens.

 

Valdas Ošs-Lamondas piemiņai veltīti vairāki stāsti (autore - Lāsma Gaitniece; née Ģibiete):

"Valērijas lidojums" (www.satori.lv, 2013.gada 26.decembris);

"Vakars Vēžu ielā" ("Kursas Laiks", 2014.gada 10.februāris, 6.lpp.);

"Citāda dzimšanas diena" (Liepājas Universitātes studentu un absolventu dzejas un īsprozas almanahs „Skanošs kā sudrabs ir mans laiks”; 2014.).

Valdas Ošs-Lamondas piemiņai veltīti vairāki literāri darbi - grāmatas daiļliteratūras žanrā (autore - Lāsma Gaitniece; née Ģibiete):

"Vasarnīca Pārdaugavā" (LiePA, 2015);

"Par to, ko es tev neteicu" (VESTA-LK, 2019).

Bibliogrāfija:

Arnold, R. First Females above Australia., 2010.gads, Austrālija.

Piemiņas pasākumi:

2015.gada februārī Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Zivju ielā 7)  skatāma izstāde, kas veltīta Valdas Ošs-Lamondas (1935.-1968.) - pirmās latviešu izcelsmes civilās aviācijas pilotes Austrālijā - piemiņai (http://www.liepajasczb.lv/lv/open-news:403022).

Konferences:

Riga Technical University 57th International Scientific Conference (14-18 October, 2016; Riga);

Subsection: History of Technical Sciences.

Paper:  "Valda Oss-Lamond (1935-1968) - the First Latvian Pilot of Civile Aviation in Australia" (Autor of paper - Lāsma Gaitniece).

__________________________________________________________________________

Valda Oss-Lamond was born on 6 February 1935 in Liepaja, Latvia; died on 24 October 1968 Coburg, Australia) she was the first Latvian woman to become an Australian civil aviation pilot. She received her pilot's license from the Royal Victorian Aero Club in 1956. Valda worked for Southern Airlines until the company went bankrupt and liquidated. The job as a pilot could no longer continue, so she began taking office employment with another airline.

Biography

Valda Oss Lamond (Valda Ošs-Lamond) was born in the Oskar Brehm’s (Oskars Brēms) clinic in Liepaja, a daughter of the housewife Marija Leontine Oss (Marija Leontīne Ošs) and seller Zanis Kriss Oss (Žanis Krišs Ošs). She received baptism at the church of Saint Anne in Liepaja (Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskā draudze) in 1938, where Vilis Ziemelis (Vilis Ziemelis) and Elvira Ziemelis (Elvīra Ziemelis) were chosen as godparents for her, and her baptismal name was Valda Helga Oss (Valda Helga Ošs).

During the period of World War II, on July 4, 1949, the family was forced to emigrate from Latvia, and on July 28, 1949, they onboard the immigrant ship “Skaugum” left from the port of Naples, Italy and arrived in Victoria, Australia. Initially, everyone lived in Bonegilla Migrant Camp located Australia’s northwestern city West Sale, then they moved to Coburg - a suburb of Melbourne. She had been studied in Sale High School in Gippsland.

October 24th, 1968, Valda decided to take her own life, and she was buried in Fawkner Memorial Park on October 28th, 1968.

Private life

She was married with Byron Hugh Lamond (1922–1995). They had a son named as Gregor. Valda had brother Juris Andrejs Ošs (born in 20 December 1942, deceased in 1999). Her parents: are Mary Leontina Oss (Marija Leontīne Ošs; born in Murnieks family) and Zanis Kriss Oss (Žanis Krišs Ošs), aunt Anna Alexander Murnieks-Gibietis (Anna Aleksandra Mūrnieks-Ģibietis).

Memorial events

In February 2015, the Central Scientific Library of Liepāja (Fish Street 7) held an exhibition dedicated to the commemoration of Valda Oss-Lamond.

Resources

Several stories are dedicated to the memory of Valdis Ošs-Lamonda (author - Lasma Gaitniece; nee Gibiete):

“Valeriya’s flight” (Valērijas lidojums) (www.satori.lv, 26 December 2013)

“Night in the Street of Vēzis” (“Course Time” 10 February 2014, p. 6.)

"Different birthday" (Citāda dzimšanas diena) – poetries and short prose almanac “My time is is reverberating like silver” (Skanošs kā sudrabs ir mans laiks) written by students and graduates of Liepaja University in 2014.

 

Several literary works were devoted to the commemoration of Valda Oss-Lamond – books in belles-letters genre, written by Lasma Gaitniece (née Ģibiete).

1. "The Summerhouse in Pārdaugava" (Vasarnīca Pārdaugavā), published by LiePA in 2015.

2. "About Thing I Didn’t Tell You" (Par to, ko es tev neteicu), published by VESTA-LK in 2019.

Bibliography:

Arnold.R. – First Females Above Australia, published in 2010, Australia.

Reference:

1. irliepaja.lv/lv

2. liepajasczb.lv

3. https://rvac.com.au

4. (Author unknown) Week notes of Newspaper Latvian in Australia (Austrālijas Latvietis) on May 7th, 1960

5. Lasma Gaitniece "Latvian Woman in Australia’s sky: sad life story of Valda Oss-Lamond" (Latviete Austrālijas debesīs. Valdas Ošs skumjais dzīvesstāsts). - 100 Secrets of Latvia (100 Latvijas noslēpumi), November 2020.

Translators: Jingzhu Zhu; Ruixue Sun; Ruiyan Yang; Jingyi Zhang 

——————————————————————————————————————

沃尔达·沃什·拉蒙特拉脫維亞語:Valda Ošs-Lamonde,1935年2月6日-1968年10月24日),是第一位成为澳大利亚民航飞行员的拉脱维亚女性。

人物生平

沃尔达·沃什出生于利耶帕亚的奥斯卡·布雷姆(Oskars Brēms)医生诊所,她的母亲玛丽亚·莱昂汀·沃什(Marija Leontīne Ošs)是一名家庭主妇,而她的父亲扎尼斯·克利斯·沃什(Žanis Krišs Ošs)则是一名售货员。

1938年,她在利耶帕亚的圣安妮教堂(Liepājas Svētās Annas Evaņģēliski luteriskādraudze)接受了洗礼,维利斯·齐梅利斯(Vilis Ziemelis)和艾薇拉·齐梅利斯(Elvīra Ziemelis)是她的教父和教母,她的教名是沃尔达·赫尔加·沃什(Valda Helga Ošs)。

在二战期间,他们一家被迫从拉脱维亚移居国外。1949年7月4日,他们乘坐斯考古姆号(Skaugum)移民船从意大利那不勒斯港出发。7月28日,抵达澳大利亚维多利亚州。起初所有人都暂住在维多利亚州东北部的博內吉拉移民接待和培訓中心裡,后来她和她的家人搬到墨尔本郊区的科堡。她那时曾在吉普斯兰地区的瑟尔高中学习。

她于1956年在皇家维多利亚航空俱乐部取得飞行执照。沃尔达曾在南方航空公司(Southern Airlines)任职,直到公司倒闭清算。由於飞行员的工作已经无法继续下去,于是她开始在另一家航空公司做文职工作。

1968年10月24日她决定结束自己的生命。死后她于10月28日被葬在福克纳公墓。

私人生活

她嫁給拜伦·休·拉蒙德(Byron Hugh Lamond,1992年-1995年),并有了一个孩子名叫格雷格(Gregor)。沃尔达有一个弟弟尤里·安德烈·沃什(Juris Andrejs Ošs,1942年12月20日-1999年)。她还有一个阿姨叫安娜·亚历山大·穆妮克斯(Anna Aleksandra Mūrnieks-Ģibietis)。[1]

纪念活动

2015年2月,利耶帕亚中央科学图书馆(鱼街7号)举办了一个展览,专门纪念沃尔达·沃什·拉蒙特。[2]

文献来源

有几篇作品专门讲述了沃尔达·沃什·拉蒙特的生平,作者是拉斯玛·盖特尼耶采 (Lāsma Gaitniece)和妮·吉比特:

 • 《瓦莱里亚的航班》(www.satori.lv,2013年12月26日)
 • 〈威尔吉斯之夜〉(《课程时间》 2014年2月10日,第6页)
 • 诗集《不一样的生日》(Citāda dzimšanas diena)和短篇年历《时间回荡》(Skanošs kā sudrabs ir mans laiks),2014年出自利耶帕亚大学学生及毕业生

另有两部为了纪念沃尔达·沃什·拉蒙特而写的文学作品,作者是拉斯玛·盖特尼耶采(Lāsma Gaitniece):

 • 《在道加瓦河左岸的夏日别墅》(Vasarnīca Pārdaugavā),出版社:LiePA,2015年
 • 《关于我未曾告诉你的事》(Par to, ko es tev neteicu),出版社:VESTA-LK,2019年

参考书目

 • 澳大利亚作家阿诺德(Arnold.R),《第一位在澳大利亚上空翱翔的女人》

参考资料

腳註

 1. ^ Valda Ošs-Lamonda – Liepājas meitene Austrālijas debesīs
 2. ^ Liepājas Centrālajā zinātniskājā bibliotēkā skatāma izstāde civilās aviācijas pilotes Valdas Ošs-Lamondas piemiņai

其他

 • "AustrālijasLatvietis",1960年5月7日,第1頁。
 • Gaitniece, L. "Latviete Austrālijas debesīs. Valdas Ošs skumjais dzīvesstāsts". Žurnāls "100 Latvijas noslēpumi", 2020. gada novembris, 21. - 23. lpp.

翻译: 朱镜竹,孙瑞雪,杨瑞妍,张静宜

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Žanis Krišs OšsŽanis Krišs OšsTēvs08.12.190312.02.1972
    2Marija Leontīne OšsMarija Leontīne OšsMāte03.03.191203.02.1969
    3Paula VišņevskaPaula VišņevskaOnkulis04.09.191721.04.2021
    4Anna Aleksandra Lūcija Ģibietis (dzim. Mūrnieks)Anna Aleksandra Lūcija Ģibietis (dzim. Mūrnieks)Tante01.09.190421.10.1986
    5Marija Kornēlija MūrnieceMarija Kornēlija MūrnieceTante11.07.1910
    6
    Jānis OšsVectēvs00.00.187800.00.1930
    7
    Ieva OšsVecāmāte11.01.188205.06.1959
    8
    Betija MūrnieceVecāmāte16.08.188219.08.1953
    9Ēriks ĢibietisĒriks ĢibietisBrālēns/māsīca09.11.194511.08.2021
    10Dzidra Ošs (Ošis)Dzidra Ošs (Ošis)Radinieks24.01.1924

    Nav norādīti notikumi

    Birkas