Pastāsti par vietu
lv

Jurista Edgara Džeriņa jautājumi Veselība ministrijai

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
05.08.2021

Rīgā, 2021.gada 05.augusts 

VESELĪBAS MINISTRIJAI

Iesniedzējs:  Edgars Džeriņš

                    adrese: Bajāru iela 16-41, Rīga, LV-1006

                    tel.nr.: 29 22 00 29

                    e-pasts: [email protected]

UZZIŅA PAR SAVĀM TIESĪBĀM

(saskaņā ar APL 98.pantu) u.c. jautājumi (saskaņā ar Iesniegumu likumu)

Zāļu valsts aģentūras interneta mājaslapā ir ievietota Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata (versija 01.06.2021.). Rokasgrāmatas pielikumā IV ir “Veidlapa pacienta veselības stāvokļa novērtēšana pirms vakcinācijas pret Covid-19 veikšanas”, kurā norādīts, ka pacients parakstās par sekojošam lietām:

1)              Uz visiem uzdotajiem jautājumiem ir sniegtas atbildes;

2)              Ir saņēmis visu informāciju par vakcināciju;

3)              Informācija par vakcināciju ir saprotama, tajā skaitā ar vakcinācijas veikšanu saistītās reakcijas un nevēlamie notikumi (iespējamās blakusparādības, komplikācijas, to biežums un taktika, ko darīt, ja pēc vakcinācijas tie tiks novēroti).

Kad es ierados vakcinācijas centrā, tad tā darbinieki nevarēja atbildēt uz maniem jautājumiem un sniegt man visu informāciju par vakcināciju (ir audioieraksts nepieciešamības gadījumā). Līdz ar to lūdzu sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1.               Vakcinācijas rokasgrāmatā (versija 01.06.2021.) 11. un 12.lpp. ir sekojoša norāde:

“Vakcinācijas kontrindikācijas

Piesardzība, kas attiecas uz VISĀM vakcīnām: smaga vai vidēji smaga akūta slimība.”

Kas ir domāts attiecībā uz visam vakcīnām “smaga vai vidēji smaga akūta slimība”?

2.               Vakcinācijas rokasgrāmatā ir norādīts, ka visas vakcīnas var izraisīt smagas vai vidēji smagas akūtas slimības. Visi ārsti ir devuši Hipokrata zvērestu. 

Ja Covid-19 vakcīna izraisa latrogēnu rekciju (ārsta un zaļu izraisīta slimība vai nāve), vai ārsta pienākums nav pacientu atrunāt no Covid-19 vakcīnas, kura var izraisīt smagu slimību vai nāvi?

3.               Vācijas galvenais patalogs P.Schirmachers no Heidelberga universitātes Pataloģijas institūta apgalvo, ka 30-40% no cilvēkiem, kuri mira 2 nedēļu laika pēc vakcinēšanās, nomiruši tieši no vakcīnas (viņš veicis vairāk par 40 autopsijām)[1].

Kādos gadījumos Latvijā pēc autopsijas tiek atzīts, ka nāvi izraisīja tieši Covid-19 vakcīna?

Piezīme. Rokasgrāmatas 24.lpp. teikts sekojošais: “Ja ārsts sniedz ZVA blakusparādību ziņojumu par pacienta nāvi, kuras cēlonis ir iespējami saistīts ar Covid-19 vakcināciju, ārstam jānoorganizē mirušā cilvēka ķermeņa autopsija.” Man pazīstams ģimenes ārsts sniedza ziņojumu par 3 nāves gadījumiem par pacientu nāvi, kuras cēlonis ir Covid-19 vakcīna. Pēc autopsijas nāves cēlonis, pretēji ģimenes ārsta konstatējumiem, visos gadījumos tika norakstīts uz citu iemeslu. Šis arī ir iemesls šādam jautājumam.

4.               Latvijas oficiālais statistikas portāls rāda, ka 2018.gadā Latvijā nomira 28 820 cilvēki, bet Covid-19 parādīšanās un kulminācijas 2020.gadā 28 854 cilvēki. Tātad tā saucamais Covid-19 nav palielinājis mirstību, kas man rada pamatotas šaubas par masu mēdijos sacelto Covid-19 farsu.

Vai taisnība, ka Covid-19 kā miršanas iemesls tagad tie reģistrēts visiem, kuri agrāk mira no citiem iemesliem (piemēram, gripas)?[2] Ja tā nav taisnība, tad uz kā rēķina mirstība nav palielinājusies?

5.               Saeima 04.08.2021. pirmajā lasījumā atbalstīja ieceri no 1.oktobra noteikt profesijas, kurās Covide-19 sertifikāts ir obligāts (piemēram, policisti un skolotāji). Iepriekš jau noskaidrojām, ka Covid-19 vakcīnas izraisa smagas saslimšanas (t.sk. saskaņā ar sociālos tīklos pieejamu informāciju rada paliekošu invaliditāti) un nāvi.

Ja valsts pieprasa obligāti vakcinēties pret Covid-19, tad kurš uzņemas atbildību par cilvēka fizisko/garīgo/emocionālo veselību blakņu parādīšanās brīdī/invaliditātes gadījuma/apgādnieka nāves gadījumā? Kurš, kādā veidā un kādā apmērā izmaksās atlīdzību?

6.               Vakcinācijas rokasgrāmatā (versija 01.06.2021.) 11. un 12.lpp. ir sekojoša norāde:

“Vakcinācijas kontrindikācijas 

Absolūtas kontrindikācijas, kas attiecas uz VISĀM vakcīnām:

! anafilakse pēc iepriekšējās konkrētās vakcīnas devas saņemšanas;

! anafilakse pret kādu no vakcīnas komponentēm.

Kas ir anafilakse? Vai tie ir tie gadījumi, kurus cenzūra ātri pēc parādīšanās sociālos tiklos izdzēš, kuros viss cilvēka ķermenis vairākas dienas raustās?

7.               Ja hipotētiskā darbavietā strādā 10 vakcinētas personas, tad kā 1 nevakcinēta persona var apdraudēt vakcinētos? 

8.               Vakcinācijas centrā es vēlējos saņemt izdruku ar pilnu vakcīnas saturu un ražotāja norādītajām blakusparādībām. Man tika atteikts, jo viņu rīcībā neesot tādas informācijas. Iepazīstoties ar rokasgrāmatu, arī tur nav izvirzīta prasība vakcinācijas centros nodrošināt šādu informāciju (tādas prasības nav arī Ministru kabineta noteikumos Nr.330 “Vakcinācijas noteikumi”).

Tad kā es varu parakstīties, ka esmu saņēmis visu informāciju, ja vakcinācijas centros šādas informācijas nemaz nav un noteikumi to nemaz neprasa?

9.               Zāļu valsts aģentūras interneta mājaslapā ir visu zāļu apraksti. Piemēram, par korvalolu[3] ir sekojošas mani interesējošas sadaļas: Aktīvās vielas, Terapeitiskās indikācijas (Veģetatīvi traucējumi ar uzbudinājumu, tahikardiju, bezmiegu, kuņģa-zarnu trakta spazmām), Kontrindikācijas (piemēram, Smaga sirds mazspēja); Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā, Nevēlamās blakusparādības (Hepatīts, holestāze, Elpošanas nomākums, Elpošanas nomākums, Uzvedības traucējumi, miegainība, letarģija, depresija, paradoksāls uzbudinājums, halucinācijas, atmiņas traucējumi, hiperaktivitāte, sevišķi gados vecākiem pacientiem, Nistagms, ataksija, Ādas un zemādas audu alerģiskas reakcijas), Farmakoloģiskās īpašības (t.sk. darbības mehānisms, Farmakodinamiskā iedarbība, Klīniskā efektivitāte un drošums). Ne Covid-19 ražotāja vakcīnas lietošanas instrukciju, ne aprakstu kā par korvalolu es nevaru atrast ne Zaļu valsts aģentūras mājaslapā, ne kādas citas valsts iestādes mājaslapā ne par vienu Covid-19 vakcīnu.

Kur es varu izdrukāt visu Covid-19 ražotāju vakcīnu lietošanas instrukcijas, lai es varētu izanalizēt aktīvās vielas, terapeitiskās indikācijas, kontrindikācijas; īpašos brīdinājumus un piesardzību lietošanā, nevēlamās blakusparādības, farmakoloģiskās īpašības (t.sk. darbības mehānisms, Farmakodinamiskā iedarbība, Klīniskā efektivitāte un drošums) u.c. informāciju?

10.           Pasaules veselības organizācijas interneta mājaslapā ir norādīts, ka ir arī citi Covid-19 varianti: Alpha, Beta, Gamma un Delta varianti.[4]
Publiskajā telpā jau ir informācija, ka ar Delta variantu inficējas pārsvarā tieši vakcinētie cilvēki.

Vai Latvijā esošās potes pasargā cilvēkus no visiem trim zināmajiem veidiem, vai tikai kāds viens konkrētais? Ja tikai no viena, tad kāpēc ir jāpotējas, ja ir iespēja saslimt ar citu veidu, pavājinot organismu ar poti pret citu veidu?

11.           Kāds mans paziņa saņēma 2 Pfizer Covid-19 potes (otro jūnijā), bet jau ir saņēmis uzaicinājumu saņemt trešo vakcīnu novembrī.

Cik ilgs ir katras Latvijā izmantotās Covid-19 vakcīnas efektivitātes termiņš? Cik bieži un cik ilgi ir paredzēts veikt papildus potēšanos?

12.           Cik cilvēki Latvijā un pasaulē ir miruši no Covid-19 pēc pilnīgas potēšanās?

13.           Cik cilvēki Latvijā un pasaulē ir miruši no Covid-19 potēm?

14.           Kādas ir Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatas pielikumā IV “Veidlapa pacienta veselības stāvokļa novērtēšana pirms vakcinācijas pret Covid-19 veikšanas” norādītā informācija par vakcināciju, tajā skaitā ar vakcinācijas veikšanu saistītās reakcijas un nevēlamie notikumi (iespējamās blakusparādības, komplikācijas, to biežums un taktika ko darīt, ja pēc vakcinācijas tie tiks novēroti)?

15.           Rokasgrāmatas 15. un 16.lpp. norādīts sekojošais:

“Veselības aprūpes speciālisti tiek aicināti būt gataviem iespējamiem DIK vai CVST gadījumiem. Vakcinētiem cilvēkiem  jāiesaka nekavējoties vērsties pēc medicīniskas palīdzības, ja pēc vakcinācijas rodas šādi simptomi:

1.               apgrūtināta elpošana,

2.               sāpes krūtīs vai nepārejošas sāpes vēderā;

3.               pietūkušas rokas vai kājas;

4.               smagas vai ilgstošas galvassāpes (īpaši ilgāk par 3 dienām pēc vakcinācijas),

5.               neskaidra redze pēc vakcinācijas;

6.               asiņošana;

7.               multipli nelieli zilumi, sarkanīgi vai purpursarkani plankumi vai asins pūslīši zem ādas.”

Vai Latvijas medicīniskās palīdzības sniedzējiem ir efektīvs risinājums kā izārstēt šīs Covid-19 vakcīnu negatīvās blakusparādības?

16.           Rokasgrāmatas 24.lpp. norādīts sekojošais: “Ārstu pienākums ir ziņot par visiem nopietniem blakusparādību gadījumiem, kā arī par blaknēm, kas nav minētas zāļu aprakstā”.

Lūdzu rakstveidā sniegt informāciju kādi ir visi nopietnie blakusparādību gadījumi, kā arī kādas ir blaknes, kas nav minētas zāļu aprakstā?

17.           Vai Covid-19 vakcīnas satur MRC-5?

18.           Vai tā ir patiesība, ka MRC-5 tiek iegūts no embrijiem, kuri izņemti no sievietes dzemdes aborta rezultātā?

19.           ScienceDirect.com interneta vietnē 2020.gada augustā tika publicēts raksts: “Jaunākais par progresu grafēna oksīda potenciālā būt par vakcīnu nesēju un palīgvielu”[5]. Esmu saņēmis man pārbaudīt neiespējamu informāciju, ka Pfizer Covid-19 vakcīna satur grafēna oksīdu (Graphene oxide). No interneta vietnē covid19.gov.lv sniegtās informācijas nav saprotams vai Eiropas Medicīnas aģentūra pārbaude vakcīnas saturu pirms to apstiprināšanas.

Vai vakcīnas apstiprināšanas procesā Eiropas Medicīnas aģentūra pārbauda Covid-19 saturu vai paļaujas tikai uz ražotāja sniegto informāciju?

20.           Ja nevienā no internetā atrodamajiem vispārējiem vakcīnu aprakstiem nav minēts, ka tās 100% gadījumā novērš vīrusa pārnesi no vakcinētām personām uz citām personām, tad kur un kāda garantija, ka mans bērns skolā būs drošībā kontaktējoties ar vakcinētu pedagogu, kurš iespējams ir slims, bet pats to nejūt?

21.           Ja pedagogs-treneris vada treniņus svaigā gaisā (vai var nodrošināt treniņus laukā), vai šādā gadījumā visi pedagogi jāliek vienādā situācijā ar obligāto vakcināciju, ja vīruss pamatā izplatās ciešā, ilgstošā kontaktā telpās (jātnieki, motosports, riteņbraukšana, vieglatlētika)?

Atbildi lūdzu sūtīt uz epastu: [email protected].

Ar cieņu _______________/E.Džeriņš/

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

[1] https://freewestmedia.com/2021/08/03/german-chief-pathologist-sounds-alarm-on-fatal-vaccine-injuries/

 

[2] https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__POP__IM__IMSV/IMV010/

[3] https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/info/97-0568/smpc

[4] https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706120303305

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1COVID19 Ar vīrusu smagāk saslimušo kontatētais skaits pasaulē pārsniedz 526,8 miljonus. Fiksētais mirušo skaits sasniedz 6.2 miljonusCOVID19 Ar vīrusu smagāk saslimušo kontatētais skaits pasaulē pārsniedz 526,8 miljonus. Fiksētais mirušo skaits sasniedz 6.2 miljonus21.05.2022lv
2Latvijā mirušo Covid19 pacientu skaits pārsniedzis 4000Latvijā mirušo Covid19 pacientu skaits pārsniedzis 400023.11.2021lv
3"Nekā Personīga": 5. oktobra Ministru kabineta COVID19 krīzes vadības sēdes atšifrējums"Nekā Personīga": 5. oktobra Ministru kabineta COVID19 krīzes vadības sēdes atšifrējums14.11.2021lv
4LTv1 atgriežas Jānis Domburs ar raidījumu "Kas notiek Latvijā?"LTv1 atgriežas Jānis Domburs ar raidījumu "Kas notiek Latvijā?"03.11.2021lv
5Latvijas ārstu biedrība pieprasa Veselības ministra Pavļuta demisijuLatvijas ārstu biedrība pieprasa Veselības ministra Pavļuta demisiju26.10.2021lv
6Hārvardas epidemiologs Martins Kuldorfs par vakcīnu pasēm, delta paveidu un Covid «sabiedrības veselības fiasko»Hārvardas epidemiologs Martins Kuldorfs par vakcīnu pasēm, delta paveidu un Covid «sabiedrības veselības fiasko»30.08.2021lv
7150 cilvēku vēstule par Covid19 vakcinācijas jautājumiem150 cilvēku vēstule par Covid19 vakcinācijas jautājumiem31.05.2021lv
813.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi13.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi06.11.2018lv
9Pamatojoties uz "padomju sievietes apzinīguma un kultūras līmeņa izaugsmi" PSRS tiek atcelts abortu aizliegumsPamatojoties uz "padomju sievietes apzinīguma un kultūras līmeņa izaugsmi" PSRS tiek atcelts abortu aizliegums23.11.1955lv, ru
    Birkas