de

Pēteris Ulpe

Pēteris Ulpe bija Latvijas agronoms, politiķis. Bijis Tautas padomes loceklis, Latvijas Satversmes sapulces, 1., 2., 3. un 4. Saeimas deputāts, Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs

 * 1882. IV 26.

                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas 

                                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,

                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas 

                                                sociāldemokrātu strādnieku partija,

                1922. X 07. – 1925. X 03. Saeimas I deputāts, Latvijas 

                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,

                1925. X 03. – 1928. X 06. Saeimas II deputāts, Latvijas 

                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,

                1928. X 06. – 1931. X 03. Saeimas III deputāts, Latvijas 

                                sociāldemokrātiskā strādnieku partija,

                1931. X 08. – 1934. V 15. Saeimas IV deputāts, Latvijas 

                                sociāldemokrātu strādnieku partija,

                1941. VI 14. Izsūtīts, dz. Kr. Barona 52-9.

                Avots:       LVVA 1987-1-13829.;

                                “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;

                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.

                                „L.R. Saeimas stenogrammas”, R., 1922., 1925., 1928., 1931.;

                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.

***

Aresta adrese: Rīgas apriņķis, Rīga, K. Barona iela 52-7
Izsūtīšanas datums: 14/06/41
Vieta: Molotovas apgabals, Usoļlags
Miris ieslodzījumā: 17/12/41
Ieslodzījuma vieta: Molotovas apgabals, Usoļlags, miris Usoļlaga Surmogas nometnē

Vairāk informācijas par personu, kuras vārds ir Pēteris Ulpe varat meklēt vietnē news.lv.

Ursache: news.lv, biographien.lv, atvaļinātais pulkv. Jānis Hartmanis

Keine Orte

    loading...

        Schlagwörter