Pastāsti par vietu
lv

Jānis Eglītis

Pievieno šai personai bildi!
Dzimšanas datums:
23.01.1961
Miršanas datums:
06.05.2013
Papildu vārdi:
Янис Эглитис
Kategorijas:
Ekonomists, Fiziķis, Profesors, Rektors
Tautība:
 latvietis
Kapsēta:
Preiļi, Pilsētas kapi

Jānis Eglītis dzimis 1961.gadā Preiļu rajonā.

Izglītība :

1979 – 1984 Latvijas Valsts universitāte (fizika), fiziķis, pasniedzējs

1994 Latvijas Valsts universitāte (fizika), M.Sc.

1999 – 2003 Latvijas Lauksaimniecības universitāte (ekonomika), doktorantūra, Dr.oec.

Darbības gadi universitātē, zinātniskie vai akadēmiskie grādi, ieņemamie amati

2011 – Ventspils Augstskolas rektors 2008 – 2012 LZP ekonomikas nozares eksperts 2008 – 2011 Daugavpils Universitātes Ekonomikas doktora studiju programmas direktors

2006 – 2010 LR Saeimas deputāts, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks un Eiropas lietu komisijas loceklis

2005 – 2012 Daugavpils Universitātes asociētais profesors

2005 – 2011 Daugavpils Universitātes pētnieks

2003 – 2006 Preiļu novada domes priekšsēdētājs

2000 – 2003 Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents

1998 – 2006 Augstākās izglītības padomes loceklis

1996 – 2005 Preiļu Valsts ģimnāzijas direktors

1986 – 1996 Preiļu 1. vidusskolas direktors

Pētniecības virzieni

Reģionālā ekonomika, izglītības vadība un ekonomika

Stažēšanās ārvalstīs, starptautiskā sadarbība ar zinātni saistītos jautājumus

2008 Course d’immersion á Avignon

2005 Pilsētas attīstības plānošanas kurss Taivāna

2002 Stažēšanās Roskildes universitātē

1993 Starptautiskais izglītības plānošanas institūts, Parīze

Darbība ar zinātni saistītās sabiedriskās organizācijās

1998 – 2006 Augstākās izglītības padomes loceklis

 

Svešvalodu prasme

Angļu un krievu valoda – brīvi, franču valoda – sarunvalodas līmenī

 

Apbalvojumi, prēmijas, goda nosaukumi u.c. 1995 Ministru kabineta atzinības raksts

 

1994.gadā viņš ieguvis fizikas maģistra grādu Latvijas Universitātē, bet 2003.gadā - ekonomikas zinātņu doktora grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Ventspils Augstskolas rektora amatā viņš tika ievēlēts 2011.gada februārī.

Līdz tam Eglītis bija Daugavpils Universitātes asociētais profesors un pētnieks, kā arī Daugavpils Universitātes Ekonomikas doktora studiju programmas direktors.

Zinātniski pētniecisko publikāciju saraksts

 • J. Eglitis. Measurement and improvement of the quality of secondary education in Latvia. Paris: UNESCO, 1994. p. – 50.
 • J. Eglītis. Vispārējā vidējā izglītība Latvijā – perspektīvas reģionu modelis. Humanities and Social Sciences Latvia. University of Latvia. 1 (30)/ 2001.p. 120 – 130
 • J. Eglītis. Vidējās izglītības kvalitāte un augstākās izglītības pieejamībā Latvijā reģionālā aspektā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. 2002.gads, Nr.1, 56. sēj. 19 – 23. lpp.
 • J. Eglītis. Administratīvi teritoriālā reforma un vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkls. Starptautiskās zinātniskās konferences “Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Konkurētspējas problēmas ilgtspējīgā ekonomikas attīstībā.” materiāli. 2002. gada 28. februāris – 2. marts. Rēzeknes augstskola. 92. – 97. lpp.
 • J. Eglītis. Cilvēkresursi reģionos. Starptautiskās zinātniskās konferences “Latvijas lauku attīstības iespējas un risinājumi XXI gs. sākumā“ materiāli. Jelgavā 18. –19.04.2002. 411. – 418. lpp.
 • J. Eglītis, B. Rivža, P. Rivža. Latvijas vidusskolu attīstības modeļi. International Scientific Conference “Economical Science for Rural Development”. Reports. Jelgava 2003, 43. – 50. lpp.
 • Vispārējā vidējā izglītība cilvēkkapitāla un tā kvalitātes attīstībā. LU raksti, 2004.
 • J. Eglitis, B. Rivza, P. Rivza "Knowledge – based management and the Analytic Hierarchy Process in Latvia”. Proceedings of International Conference "Modelling and Simulation of Business Systems", May 13 – 14, 2003, Vilnius, Lithuania, p. 123 – 127.
 • Izglītības kvalitātes mērīšana. Pārmaiņas Latvijas izglītībā: izaicinājumi sistēmas vadībai. Pārskats par izglītību Latvijā 2001. / 2002., Sorosa Fonds – Latvija, Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Rīga, 2003, 10. – 23. lpp.
 • Vienotā eksaminācija – realitāte un perspektīvas. Augstākā izglītība 21.gs. sākumā. Rakstu krājums, Daugavpils: Saule, 2006., 46. – 61. lpp.
 • Eglītis J., Eglītis U. Linu klastera izveide Latgalē. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reģionālais ziņojums Nr. 3, 92-104. lpp.
 • Eglītis J. Cilvēkresursu pārvietošanās – Latvijas izaicinājumi un iespējas. Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Reģionālais ziņojums Nr. 3, 25-40. lpp.
 • Eglītis J., Jermolajeva E. Vispārējās izglītības finansējums Latvijā – problēmas un perspektīvas. Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums, 163.-195. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9
 • Eglītis J. Izglītība zināšanu ekonomikai. Latvijas Valsts prezidentes Stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētniecisko rakstu krājums. 142.-162. lpp. ISBN 978-9984-808-10-9 300
 • Eglītis J. Baltic States – the common and the distinct in macroeconomics “Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos” (ECONOMICS AND MANAGEMENT: Current Issues and Perspectives) 2007 year No. 2(9), p. 53-60.
 • Eglītis J. Globālie reitingi un Daugavpils universitātes faktors reģiona attīstībā. Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātņu vēstnesis 2008 1 (7), 59. – 72. lpp. ISSN 1691-1881
 • Paņina L., Eglītis J., Jermolajeva E. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and Perspectives presented to the 30th ANNUAL EAIR FORUM 24 to 27 August 2008, Copenhagen, Denmark. Financing of Higher Education in Latvia: Challenges and Perspectives.
 • J. Eglītis. Baltic Countries in the International Surveys – Publicity or Factors for the Development. Socialiniai tyrimai/Social Research 2008. Nr.3 (13), 68-81. Siauliai University, 2008. ISSN 1392-3110
 • Eglītis J. Vispārējās izglītības iestāžu tīkla racionalizācijas iespējas Latvijā. Sagatavots publicēšanai Daugavpils Universitātes zinātniskajā monogrāfijā „Jaunatne ceļā no izglītības uz darba tirgu”.
 • Eglītis J. Reitingi un indeksi – valsts mārketings vai attīstības faktors. LU Raksti. Ekonomikas un vadības zinātne 743. ISSN 1407-2157, ISBN 978-9984-45-153-4 68.-78. lpp. LU 67. konference 2009. gada 5. februārī.
 • Eglītis J. System of Education – Accumulated Inefficiency and Economic Crisis. Economic Science for Rural Development 2009. Proceedings of the International Scientific Conference No. 20. ISSN 1691-3078, ISBN 978-9984-9937-3-7 p. 230.-239.
 • J.Eglītis, L.Paņina. Augstākā izglītība Latvijā šodien, rīt un parīt. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. 5. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”. Latvija, Jelgava, 2009. gada 2.-3. oktobris. ISBN 978-9984-48-005-3
 • J.Eglītis, L.Paņina. The economic crises and future of tertiary education in Latvia. Perspectives of Innovations, Economics and Business. Volume No.4. ISSN 1804-0519, ISSN 1804-0527.
 • Eglitis J., Panina L. Tertiary Education in Latvia Today and Tomorrow. In: Perspectives of Innovations, Economics & Business. Volume 4, Issue 1, 2010. p. 93.-97. ISSN 1804-0519
 • Eglitis J., Jermolajeva E., Panina L., Ostrovska I. Innovation Possibilities Promoting the Cooperation of the Higher Education and Business (in the stage of economic downturn). European Association for Comparative Economic Studies conference „Comparing Responses to Global Instability” (2010.g. 26-28 August, Tartu (Estonia)) ISBN 978-9985-4-0613-7
 • Eglitis J., Jermolajeva E., Panina L. “The Funding and Governance of Higher Education: the Strategies of Baltic States” 32nd EAIR Forum „Linking Society and Universities: New Missions for Universities” (1-4 September 2010, Valencia (Spain))
 • Eglitis J., Panina L. Funding Higher Education in Latvia: Strategies and Scenarios. In: Economic Science for Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference. № 22. Jelgava, 2010. 116.-122. lpp. ISSN 1691-3078; ISBN 978-9984-9937-9-9
 • Eglītis J., Paņina L. „Latgales reģiona augstskolu absolventu pozīcijas darba tirgū”. Gr.: Reģionālās ekonomikas inovatīvās attīstības stratēģijas un mehānismu veidošana. Daugavpils. (iesniegts un apstiprināts publicēšanai)
 • J.Eglītis, L.Paņina. Market failure or victory – the context of the economic crises in Latvia. Socialiniai tyrimai/Social Research (iesniegts un apstiprināts publicēšanai)

Eglītis bija izvirzīts arī par Ventspils pilsētas domes deputāta kandidātu jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās no partijas "Latvijai un Ventspilij" saraksta.

venta.lv

Avoti: LETA, delfi.lv

Nosaukums No Līdz Bildes Valodas
Universitas Tartuensis, Tartu UniversitāteUniversitas Tartuensis, Tartu Universitāte00.00.1632lv
Ventspils Augstskola20.05.2013lv

  loading...

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Pēteris TabūnsPēteris TabūnsDarba biedrs20.01.193719.09.2020
    2Jānis KrūmiņšJānis KrūmiņšDarba biedrs26.06.195520.04.2021
    3Pēteris Kārlis ElfertsPēteris Kārlis ElfertsDarba biedrs29.01.196128.05.2021
    4Roberts MilbergsRoberts MilbergsDarba biedrs15.08.194200.04.2016
    5Māris GrīnblatsMāris GrīnblatsDarba biedrs05.01.195514.03.2021
    6Jānis GailisJānis GailisDarba biedrs20.04.194914.03.2020
    7Aleksejs VidavskisAleksejs VidavskisDarba biedrs19.09.194301.07.2020
    8Aivars BerķisAivars BerķisDarba biedrs24.09.193601.02.2020
    9Anna SeileAnna SeileDarba biedrs27.09.193919.06.2019
    10Pauls PutniņšPauls PutniņšDarba biedrs12.11.193701.12.2018
    11Valdis KrisbergsValdis KrisbergsDarba biedrs31.01.194426.09.2018
    12Oskars GrīgsOskars GrīgsDarba biedrs20.01.194321.04.2017

    18.03.1990 | Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanas

    Pievieno atmiņas

    21.08.1991 | Latvija pieņem konstitucionālo likumu Par Latvijas Republikas valstisko statusu

    Augusta pučs (krievu: Августовский путч) bija neveiksmīgs valsts apvērsuma mēģinājums Padomju Savienībā 1991. gada 19.—21. augustā ar mērķi gāzt prezidentu Mihailu Gorbačovu un izbeigt viņa uzsākto valsts demokratizācijas procesu, kā arī nepieļaut Savienības līguma, kas paredzēja reformēt Padomju Savienību, parakstīšanu. LR AP pieņēma Konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, kurā noteica, ka tālākas sarunas ar PSRS varas un pārvaldes iestādēm par neatkarības atjaunošanu vairs nav iespējamas

    Pievieno atmiņas

    07.07.1993 | Latvijas Republikas 5. prezidents. Guntis Ulmanis ievēlēts par LR Prezidentu

    Pievieno atmiņas

    Birkas