Pastāsti par vietu
lv

Katiņa, PSRS nogalināto poļu karavīru kapi

Pievienot bildi!
Piesaistītie:
4412apskatīt sarakstu
Kapa vietas, pieminekļi:
0

04.11.1794 | Genocīds pret nekrievu tautām. Prāgas slaktiņš: krievu iebrucēji nogalina vairāk kā 23,000 poļus Varšavas "Prāgas" priekšpilsētā

Pievieno atmiņas

03.07.1937 | Staļina telegramma visām Komunistiskās partijas apgabalu komitejām par terora sākšanu

Pievieno atmiņas

15.08.1937 | Komunistu noziegumi pret cilvēci. NKVD pavēle Nr. 00486 - par "tautas ienaidnieku" sievu, bērnu un citu ģimenes locekļu represēšanu

Pievieno atmiņas

21.08.1937 | Padomju Savienībā tiek iznīcināti Polijas kompartijas līderi un biedri

Pievieno atmiņas

22.09.1939 | Soviet - Nazi Alliance. September 1939. Genocides & War Crimes

Pievieno atmiņas

15.11.1939 | W Kozielsku utworzono obóz koncentracyjny dla polskich jeńców wojennych

19 września ludowy komisarz spraw wewnêtrznych Ławrentij Beria wydał rozkaz nr 0308, zgodnie z którym utworzono Zarząd NKWD ZSRR do Spraw Jeńców Wojennych (UPW – Uprawlenije po Diełam Wojennoplennych). Tym samym rozkazem polecono zorganizowanie ośmiu obozów jenieckich – ostaszkowskiego, juchnowskiego, kozielskiego, putywelskiego, kozielszczańskiego, starobielskiego, jużskiego i orańskiego. Tak zwaną obsługę operacyjno-czekistowską jeńców wojennych zajmował się Wydział Specjalny NKWD ZSRR. Do 23 września w Zarządzie ds. Jeńców został opracowany regulamin obozu dla jeńców wojennych. Przejściowo jeńcy byli gromadzeni w obozach rozdzielczych i 138 punktach odbiorczych, skąd następnie przekazywano ich do wyżej wymienionych obozów.

Pievieno atmiņas

03.04.1940 | 2. pasaules karš un genocīds PSRS. Katiņas slaktiņš,- turpinājums metodiskai poļu iznīcināšanai PSRS okupētajās teritorijās

Pievieno atmiņas

03.12.1941 | Ģenerālis Anderss, Polijas vadītājs trimdā Sikorskis tiekas ar Staļinu Maskavā

Pievieno atmiņas

13.04.1990 | PSRS oficiāli atzīst NKVD vainu Katiņas masu slepkavībā

Pievieno atmiņas

03.12.1992 | Powstała Federacja Rodzin Katyńskich

Federacja Rodzin Katyńskich – polska organizacja pozarządowa, skupiająca działaczy Rodzin Katyńskich z terenu całego kraju, stawiająca sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Powołana formalnie 3 grudnia 1992 z inicjatywy Bożeny Łojek (ponadto w Komitecie Organizacyjnym byli Jolanta Klimowicz-Osmańczykowa, Danuta Napiórkowska i Jędrzej Tucholski. Z inicjatywy Federacji powstały m.in. cmentarze wojenne w miejscach egzekucji polskich oficerów w Katyniu (Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu), Miednoje i Charkowie (Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie).

Pievieno atmiņas

28.07.2000 | W Katyniu uroczyście otwarto cmentarz polskich i rosyjskich ofiar NKWD

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu – polski cmentarz wojskowy w Gniezdowie wzniesiony w latach 1999–2000 według projektu Zdzisława Pidka. Cmentarz powstał z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich; spoczywa na nim 4421 oficerów i podchorążych Wojska Polskiego, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w 1940 przez NKWD. Byli oni przewożeni pociągami do stacji kolejowej Gniezdowo, a następnie zabijani w Katyniu. W 2000 ukazała się księga cmentarna cmentarza wojennego w Katyniu zawierająca listę pochowanych tam ofiar zbrodni katyńskiej wraz z krótkimi biogramami (łącznie 4 406 nazwisk).

Pievieno atmiņas

05.10.2007 | Decyzją ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygło awansowano pośmiertnie 7842 polskich oficerów zamordowanych przez NKWD w 1940 roku

Pievieno atmiņas

Birkas