Powiedz o tym miejscu
pl

Witold Antoni Jagodziński

Kpt. sł. zdr. Witold Antoni Jagodziński s. Jana i Anny z Dobiejewskich, ur. 6 VI 1898 w Inowrocławiu. Uczestnik powstania wielkopolskiego, od 1920 w 55 pp. Uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich na Uniwersytecie Poznańskim (1926). Lekarz 57 pp i 7 baonu sap. Od 26 I 1937 w baonie KOP „Żytyń”, od 1938 w baonie KOP „Kopyczyńce”. Kpt. ze starsz. 1 I 1932. Odznaczony Krzyżem Walecznych, medalami 1918–1921 i 10-lecia, brak dalszych danych.

L.S. 3913; CAW, Ap 1152+1914, 6079+5755, KW 41/J-230, Odrz. 25.1.1937; ARS.

 

Źródło informacji: radaopwim.gov.pl

Brak miejsc

  loading...

    27.12.1918 | Wybuchło powstanie wielkopolskie

    Powstanie wielkopolskie – powstanie polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej zaistniałe na przełomie lat 1918-1919. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Rzeczypospolitej umacniającej swoją niepodległość.

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    17.09.1939 | Rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę (o godzinie 3.00 nad ranem)

    Agresja ZSRR na Polskę (tzw. "IV rozbiór Polski") – zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR (bez określonego w prawie międzynarodowym wypowiedzenia wojny) na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej – pierwszej kampanii II wojny światowej.

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe