Powiedz o tym miejscu
pl

Leonid Zakowski

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
00.00.1894
Data śmierci:
29.08.1938
Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
Henriks Štubis
Inne nazwiska/pseudonimy:
Leonīds Zakovskis, Леони́д Миха́йлович Зако́вский, Īstais vārds -Генрих Эрнестович Штубис, Henriks Štubis, Леонид Заковский, Леонид Михайлович Заковский, Ген
Kategorie:
bolszewik, członek KGB, działacz komunistyczny i państwowy, komunista, ofiara represji sowieckiego reżimu, organizator/uczestnik represji
Narodowość:
 łotewska
Cmentarz:
Komunarka shooting range. Communist place of mass murder

Leonid Michajłowicz Zakowski, właśc. Henriks Štubis (ros. Леони́д Миха́йлович Зако́вский (Генрих Эрнестович Штубис), ur. 1894 w guberni kurlandzkiej, zm. 29 sierpnia 1938) - Łotysz, funkcjonariusz radzieckich organów bezpieczeństwa, komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi, zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR (1938), ludowy komisarz spraw wewnętrznych Białoruskiej SRR (1934).

Od 1913 w SDPRR(b), 27 lutego 1913 na trzy dni aresztowany, 29 listopada 1913 ponownie aresztowany i 3 stycznia 1914 skazany na osiedlenie pod nadzorem policji w guberni ołonieckiej. 4 stycznia 1917 zwolniony z zesłania, 1917 wstąpił w Piotrogrodzie do Gwardii Czerwonej, od grudnia 1917 szef wywiadu i komendant Czeki przy Radzie Komisarzy Ludowych. Od marca 1918 specjalny pełnomocnik Prezydium Czeki na Froncie Zachodnim, Południowym i Wschodnim, w styczniu-lutym 1919 szef Wydziału Specjalnego Czeki Frontu Kaspijsko-Kaukaskiego, od lutego do grudnia 1919 szef oddziału Wydziału Specjalnego moskiewskiej Czeki, od stycznia 1920 do marca 1921 szef Wydziału Specjalnego i działu tajno-operacyjnego gubernialnej Czeki w Odessie. Od marca 1921 do lutego 1922 przewodniczący Czeki guberni podolskiej, od lutego 1922 do lutego 1923 szef podolskiego gubernialnego oddziału GPU, od 6 marca 1923 do 1 sierpnia 1925 szef odeskiego gubernialnego oddziału GPU. Od 27 listopada 1924 do kwietnia 1925 pełnomocnik GPU przy Radzie Komisarzy Ludowych Ukraińskiej SRR na Mołdawską ASRR, od 1 sierpnia do 27 października 1925 szef okręgowego oddziału GPU w Odessie, od 6 lutego 1926 do 16 sierpnia 1930 pełnomocny przedstawiciel OGPU w Kraju Syberyjskim, równocześnie szef Wydziału Specjalnego OGPU Syberyjskiego Okręgu Wojskowego. Od 1 sierpnia 1930 do 10 kwietnia 1932 pełnomocny przedstawiciel OGPU w Kraju Zachodniosyberyjskim, od 10 kwietnia 1932 do 10 lipca 1934 pełnomocny przedstawiciel OGPU w Białoruskiej SRR i szef GPU przy Radzie Komisarzy Ludowych Białoruskiej SRR, równocześnie od 11 maja 1932 do 10 grudnia 1934 szef Wydziału Specjalnego OGPU/NKWD Białoruskiego Okręgu Wojskowego.

Od 15 lipca do 10 grudnia 1934 ludowy komisarz spraw wewnętrznych Białoruskiej SRR, od 10 grudnia 1934 do 20 stycznia 1938 szef Zarządu NKWD obwodu leningradzkiego, równocześnie od grudnia 1934 do 17 listopada 1935 szef Wydziału Specjalnego NKWD Leningradzkiego Okręgu Wojskowego, od 26 listopada 1935 komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi. W czasie gdy pełnił stanowisko szefa leningradzkiego NKWD, w więzieniu Kresty został osadzony i poddany okrutnym przesłuchaniom Konstanty Rokossowski. Od 20 stycznia do 28 marca 1938 szef Zarządu NKWD obwodu moskiewskiego, od 29 stycznia do 16 kwietnia 1938 zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRR Nikołaja Jeżowa, od 28 marca do 20 kwietnia 1938 szef Zarządu Wydziałów Specjalnych NKWD ZSRR. Deputowany do Rady Najwyższej ZSRR I kadencji. 30 kwietnia 1938 aresztowany, następnie skazany na śmierć i rozstrzelany.

Aktywny uczestnik stalinowskich czystek, wyróżniał się okrucieństwem, gorliwością i bezwzględnością. Jako szef leningradzkiego zarządu NKWD wchodził w skład "trójki", która 9 października 1937 skazała na śmierć 1116 więźniów łagru na Wyspach Sołowieckich; więźniów wymordowano w uroczysku Sandarmoch. W instrukcji dla funkcjonariuszy NKWD mówił: "Z aresztowanymi nie należy się cackać, bić po mordzie, bić bez ograniczeń, żadnych pozwoleń nie trzeba".

Odznaczenia

 • Order Lenina (25 czerwca 1937)
 • Order Czerwonego Sztandaru (dwukrotnie - 1922 i 20 grudnia 1932)
 • Order Czerwonej Gwiazdy (14 lutego 1936)
 • Medal jubileuszowy XX-lecia Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej (22 lutego 1938)
 • Odznaka "Honorowy Pracownik Czeki/GPU (V)"
 • Odznaka "Honorowy Pracownik Czeki/GPU (XV)"

 

Źródło informacji: wikipedia.org

Brak miejsc

  loading...

    ImięRodzaj relacjiData urodzeniaData śmierciOpis
    1Nikołaj JeżowNikołaj Jeżowkolega/koleżanka01.05.189504.02.1940
    2Генрих ЯгодаГенрих Ягодаkolega/koleżanka07.11.189115.03.1938
    3Robert EicheRobert Eichekolega/koleżanka12.08.189004.02.1940
    4Jēkabs PeterssJēkabs Peterssnauczyciel03.12.188625.04.1938

    20.12.1917 | Powołano Cze-Ka

    Czeka, CzK, WCzK (ros.: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР, ЧК, ВЧК) – akronim nazwy policji politycznej w Rosji Sowieckiej w latach 1917–1922. Początkowo nosiła pełną nazwę Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor'bie s kontrriewolucyjej i sabotażom (Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem), od sierpnia 1918 roku Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor'bie s kontrriewolucyjej, spiekulacyjej i priestupleniami po dołżnosti (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениям по должности; Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Nadużyciami Władzy), zwana potocznie Czeka, lub Czieriezwyczajka. Z owej nazwy wyszło potoczne określenie funkcjonariuszy, pracowników – czekiści (czekista); tak nazywani są po dzień dzisiejszy funkcjonariusze organów bezpieczeństwa państwowego i wywiadu KGB i FSB.

    Prześlij wspomnienia

    11.08.1937 | Szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz o rozpoczęciu tzw. operacji polskiej, w czasie której skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków-obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych

    Operacja polska NKWD – antypolska operacja NKWD wynikająca z Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937 wydanego przez ówczesnego Ludowego Komisarza NKWD Nikołaja Jeżowa, przeprowadzona w latach 1937–1938. Według dokumentów NKWD skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków – obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w łagrach – struktury podległej Gułag. Wyroki były wykonywane natychmiast. Masowo deportowano Polaków zamieszkujących Ukraińską SRR i Białoruską SRR m.in. do Kazachstanu, na Syberię, w rejony Charkowa i Dniepropetrowska. Łączna liczba deportowanych Polaków wyniosła ponad 100 tysięcy.

    Prześlij wspomnienia

    07.12.1937 | PSRS noslepkavoja latviešu boļševiku eliti

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe