Pastāsti par vietu
lv

Egils Levits stājas Latvijas Republikas prezidenta amatā

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
08.07.2019

Levits ir sestā persona Valsts prezidenta amatā kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas un desmitā persona kopš Latvijas valsts dibināšanas, ja par Valsts prezidentu skaita arī K. Ulmani (kurš gan amatā netika iecelts ar Saeimas balsojumu) J. Čakste, G. Ulmanis, V. Vīķe - Freiberga Valsts prezidenta amatā tika ievēlēti atkārtoti (pavadīja divus termiņus). 1973. gadā absolvēja Minsteres Latviešu ģimnāziju mēģināja studēt ķīmiju 1975. gadā uzņemts latviešu studentu korporācijā Fraternitas Lataviensis 1986. gadā kā diplomēts politologs beidza Hamburgas Universitātes Filozofijas un sabiedrisko zinātņu fakultātes Politikas nodaļu kopš 1980.gadu beigām iesaistījās Latvijas politikā. piedalījies Latvijas Neatkarības deklarācijas sastādīšanā Iesaistījās nevalstiskajā organizācijā „Klubs 21” 1993. Ievēlēts 5. Saeimā no Latvijas Ceļa saraksta no 1993. līdz 1994. gadam No 1993. līdz 1994. gadam Valda Birkava valdībā Levits ieņēma tieslietu ministra un Ministru prezidenta biedra amatus. No 1994. līdz 1995. gadam bija Latvijas vēstnieks Austrijā, Ungārijā, Šveicē. 1995.gadā ievēlēts par Latvijas pārstāvi ECT. No 2004.gada Latvijas pārstāvis Eiropas Kopienu Tiesā / ES Tiesā, kur pilnvaras beigsies 2024.gadā. Levita vadītā komisija nāca klajā ar piedāvājumu par Satversmes preambulu. Pēdējos četros gados iesaistījās un komentēja aktualitātes Latvijā, arī bēgļu uzņemšanu un Stambulas konvenciju. 2016.gadā starp labāk apmaksātajām ES amatpersonām. 2018.gadā - "Gada Eiropas cilvēks Latvijā". Vairākkārt minēts kā potenciālais kandidāts Valsts prezidenta amatam; 2015.gadā - pieteiks oficiāli. 2019. gadā ievēlēts Valsts prezidenta amatā, Saeimai par to pirmoreiz balsojot atklātā balsojumā.

Egila Levita runa Saeimā, pēc zvēresta došanas (to viņam nācās darīt divreiz, jo Saeimas priekšsēdētāja "pieķēra" viņu, ka viens vārds ir lietots modernākā literārā formā. Runa vēlreiz pierādīja, cik ļoti Levits ir gatavs ieņemt amatu - programmātiska runa ar uzskaitītām sistēmiskām lietām, kas valstij viņa vadībā būs jāpaveic tuvākajos četros gados. Rakstot šīs rindas, nevaram atcerēties kāda jaunāko laiku politiķa šāda līmeņa runu. Šķiet, šī ir arī viena no retajām ja ne vienīgā, kuru runātājs sev pats ir rakstījis, saprotot ko vēlas pateikt un kādai aiditorijai tā ir adresēta.

Valsts prezidenta Egila Levita runas teksts

Lai vienotos par kopējo labumu, ir jādzird visu interešu grupu balsis un kaismīgās debatēs, konstruktīvos strīdos jāmeklē labākais risinājums. Intereses var būt pretrunīgas un viena otru izslēdzošas. Tādēļ mūsu - valsts varas augstāko pārstāvju - pienākums ir tās atbildīgi sabalansēt. Kopējo labumu rada daudzas paaudzes. Mēs esam tikai daļa no šīs paaudžu ķēdes. Mūsu valsti mēs esam saņēmuši mantojumā no iepriekšējām paaudzēm, kuras to ir izcīnījušas un uzbūvējušas.  Sava valsts – tā ir vērtība, vērtība pati par sevi. Bet kopējam labumam ir arī nākotnes dimensija. Mūsu uzdevums ir nodot mūsu valsti nākamajām paaudzēm labāku, nekā mēs to saņēmām. Sava valsts ir pastāvīgi jāpielabo, jāatjauno, jāmodernizē, lai tā būtu ilgspējīga.  Tas ir mūsu pienākums vēstures priekšā.Kopējais labums kā politikas fokuss, atbildība par nākamajām paaudzēm, ilgstpējība kā politikas mēraukla ir nostiprināta Satversmes Ievadā. Tas ir modernai, ilgtspējīgai valstij raksturīgs domāšanas veids. Tas pagaidām atspoguļots vēl tikai nedaudzu valstu konstitūcijās.  Arī šajā ziņā mēs varam būt lepni par mūsu Satversmi, kas ir Eiropā vecākais, bet vienlaikus tālejoši un atbildīgi uz nākotni vērsts mūsu valsts pamatlikums.Godātie deputāti! Ir trīs virzieni, par kuriem kopējā labuma vārdā es gribu domāt un pārliecināt savas prezidentūras gados.  Es būšu pateicīgs par jūsu atbalstu un sadarbību. Šie virzieni ir: solidaritāte, piederība un moderna, ilgtspējīga valsts.Par solidaritāti. Mēs visi zinām, ka Latvija ir viena no visnevienlīdzīgākajām valstīm Eiropas Savienībā. Tas nav pēkšņs negadījums, bet gan ielaista slimība daudzu gadu garumā.Šveices jaunajā, 2000.gada konstitūcijā ir vārdi, kas man šķiet ļoti trāpīgi:  Tautas stiprums tiek mērīts ar to, kā klājas tās vājākajiem locekļiem. Mūsu Satversmē tā pati doma ir izteikta citiem vārdiem, kā atbildības un solidaritātes ideja. Gudra solidaritātes politika nav vienīgi ienākumu pārdale. Gudra politika rada vienlīdzīgas iespējas ar darbu gūt ienākumus. Un solidaritātē iekļaujas jomas, kuras nevar mērīt kā ienākumu/izdevumu bilanci. Es aicinu mūs visus kopā veidot ilgtermiņa solidaritātes politiku.Par piederību. Kolēģi!  Cilvēka dzīves kvalitāte sevī neapšaubāmi ietver arī piederību, iesaisti savā sabiedrībā, savā vidē. Piederības, nacionālās identitātes loma globalizācijas laikmetā aug. Tā ir pretstats globalizācijas atsvešinātībai.  Lai gan tas ir neierasti, bet pie identitātes es šeit pieskaitu arī cilvēka respektu pret dabu, saudzīgu attieksmi un atbildību pret to, kas mums, latviešiem, ir raksturīga kultūras iezīme. Mūsu piederība latviešu nācijai, kuras valodā, kultūrā un vēsturiskajā atmiņā mēs sevi atpazīstam, ir priekšnosacījums Latvijas valsts pastāvēšanai. Latvijas nākotnei ir vajadzīga visu šeit dzīvojošo cilvēku iesaiste un līdzdarbība.  Latviskā identitāte ir atvērta, un tajā ir aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs.  Un šajā kontekstā ir jāapzinās un turpmāk aktīvi jāveido arī divi samērā jauni politikas virzieni – demogrāfijas politika un diasporas politika. Latviešu valoda, kultūra, vēstures un pasaules izpratne nepieder tikai latviešiem. Ikviens, kas identificē sevi ar kādu mazākumtautību, ir laipni aicināts iekļauties valsts dzīvē, paralēli saglabājot savu mazākumtautības kultūru, valodu un tradīcijas.  Tas ir pienesums Latvijas kultūras bagātībai un daudzveidībai. Latviešu valoda kā valsts valoda ir visas Latvijas tautas demokrātiskās līdzdalības valoda. Latviešu kultūra – es to domāju visplašākā nozīmē - ir mūsu sabiedrības kods, mūsu izjūtu un saziņas pamats.  Latviešu vēstures un pasaules izpratne sakņojas mūsu pieredzē. No tās izriet arī secinājumi mūsdienām. Cita starpā, gribu uzsvērt, ka mums vēl ir jāveic nopietns nesenās vēstures – it sevišķi okupācijas laika - izvērtējums no demokrātiskām, politiskām un morālām pozīcijām. Es uzskatu, ka latviskumam ir jāpiedod plašāks, dziļāks, spēcīgāks saturs nekā ikdienā par to pierasts domāt.Mūsu saknes balstās valodā un kultūrā, bet modernajam latviskumam arvien nozīmīgāka kļūst arī nākotnes dimensija. Tur iekļaujas gan mūsu vērtībās balstītā identitāte, gan uz mūsu nākotni vērstās domas, projekti, ideāli.Dārgie tautieši! Piederībai ir arī plašāka dimensija. Mēs esam neatņemama Rietumu pasaules un Eiropas daļa – un nevis kāds tilts starp Rietumiem un Austrumiem. Šo metaforu es kategoriski noraidu. Latvijas armija, kurai pirms divām dienām apritēja 100 gadi, kopā ar mūsu partneriem dalās kopīgajā atbildībā par mieru un drošību Eiropā un aiz tās robežām. Mūsu atbildīgā līdzdalība NATO kopīgajā drošības sistēmā ir nesusi augļus, būtiski palielinot drošības līmeni Latvijā un visā reģionā. Godātie deputāti! Latvijai nākamajā desmitgadē ir jākļūst par modernu, ilgtspējīgu  Ziemeļeiropas valsti. Par valsti, kura pasaules salīdzinājumā atsevišķās jomās pat piederētu pie pasaules līderēm, kura varētu būt paraugs citām valstīm. Tādas iespējas ir. Mums tikai jāprot tās īstenot. Mana vīzija par Latviju kā modernu, ilgtspējīgu valsti - un tā ir reāla vīzija! – vispirms nozīmē, ka ir izlēmīgi jānovērš, jāmazina jau visiem zināmie pastāvošie trūkumi. Ir jāņem rokās slota un jāizmēž māja. No tiem mēsliem, kas ir sakrājušies trīsdesmit gados,  kas velkas mums līdz, un kas mūs šodien šķir no augsti attīstītas, tiesiskas demokrātijas, piemēram, krāpšanās iepirkumos, partiju atkarība no ziedotājiem, korupcija, nodokļu nemaksātāji, kur blēži saņem daļu no kopējā labuma, bet nepiedalās tā vairošanā, ēnu lobijs un tamlīdzīgi.Šādas visiem sen jau apnikušas nejēdzības ir apnikušas un godprātīgos pilsoņos rada rūgtumu pret valsti.Un principā ir arī sen jau zināms, kā šādas problēmas ar tiesiskiem līdzekļiem var risināt. Tiesiskumā nav iespējams kompromiss.Protams, šīs problēmas pilnībā izskaust diez vai varēs. Taču ievērojami mazināt to traucējošo ietekmi uz mūsu sabiedrību, tas noteikti ir iespējams. Šeit mums vajag tik vien kā politisko gribu. Es aicinu visus kopā šo politisko gribu radīt un īstenot to dzīvē, lai pēc pāris gadiem šie jautājumi vairs nebūtu mūsu sabiedrības dienaskārtības augšgalā. Taču ar to, protams, nepietiek. Lai kopējais labums būtu ilgtspējīgs, ir nepieciešamas pārdomātas reformas nākotnes vārdā.Valdība ir iesākusi vairākas pamatīgas reformas – reģionālo reformu, skolu reformu, veselības reformu, arī tiesu reformu un citas. Tās tiek karsti diskutētas, un demokrātijā tas ir normāli un pareizi.Bet ir vēl virkne jomu, kur politikas formulēšana un iespējamās reformas pagaidām ir tikai apzināšanās stadijā.  Es te minētu partiju finansējuma jautājuma sakārtošanu, informatīvās telpas politiku, mediju, it sevišķi sabiedrisko mediju daudzveidības un kvalitātes nodrošināšanu, uz kvalitāti vērstu izglītības un zinātnes politiku, un citas. Arī mūsu izpratne par ekonomikas pamatiem ir jāpielāgo mūsdienu situācijai.  Ekonomika mūsdienās ir galaprodukts vairākiem secīgiem posmiem: izglītība – zinātne – inovācijas – un tikai tad ekonomika.  Modernai ekonomikas politikai ir jāsasaista šie posmi vienotā ķēdē.Mūsu visu kā pilsoņu, Jūsu, godātie deputāti, kā politiķu, un arī mans kā prezidenta uzdevums ir piedalīties šajās reformu diskusijās, lai visi kopā nonāktu pie labāka rezultāta. Mēs, latvieši, ar savām spējām, potenciālu un ar savām idejām varam ne vien efektīvi uzlabot Latvijas valsti, tātad mūsu pašu dzīves kvalitāti, bet principā esam spējīgi un gatavi dot arī savu pienesumu Eiropas un pasaules attīstībai.Šis potenciāls līdz šim tika vāji izmantots. Lai gan mums ir labas iestrādes, tomēr pagaidām visai samērā bāli sevi iezīmējam kā līdzdomātājus kopīgajā Eiropas un Rietumu intelektuālajā telpā.  Latviešu pienesumam mūsu plašākajai piederības telpai – Eiropā, Rietumos un pasaulē – ir jākļūst redzamākam. Tādēļ pie manis iezīmētā modernas valsts un ilgstpējības virziena pieder arī aktīva iesaistīšanās Eiropas un lielo globālo jautājumu risināšanā. Tādēļ tā ir arī mūsu atbildība, lai Eiropas Savienība atkal atrastu savu ceļu, ko tā pēdējos gados daļēji ir pazaudējusi.Šobrīd mēs, Rietumu demokrātijas indivīdam esam  nodrošinājuši vislielāko brīvību visas cilvēces vēsturē. Taču ar katru gadu samilst jautājums, vai nākotnē cilvēks noteiks varu pār tehnoloģijām, vai tehnoloģijas - pār cilvēku. Brīvība ir raksturīga pilsoniskās sabiedrības kvalitāte, savukārt tehnoloģiju sabiedrībā tā nebūt nav obligāta. Tādēļ mums ir jāparūpējas, lai tehnoloģiju attīstība šo līdz šim sasniegto cilvēka autonomiju atkal neapdraudētu.Eiropa sāk apzināties šo izaicinājumu skaudrumu, taču risinājumu vēl nav. Bet kāpēc tos nevarētu piedāvāt mēs - latvieši. Godātie deputāti!  Šodien, Latvijas valsts pastāvēšanas 101.gadā dodot Valsts prezidenta zvērestu, es apzinos, ka esmu pārņēmis stafeti no visiem maniem amata priekšgājējiem, kuri visi dažādajos mūsu sarežģītās vēstures apstākļos ir būvējuši un veidojuši šī amata raksturu un nozīmi.Šīs vēstures gaitā veidojušās tradīcijas dod man spēku un iedvesmu, tagad dot arī savu pienesumu to tālākveidošanā.Es šodien godinu Valsts prezidenta institūcijas izveidotāju – mūsu pirmo Valsts prezidentu Jāni Čaksti, kurš vienmēr stiprinājis demokrātiskās vērtības.Es augstu vērtēju Gustavu Zemgalu, viņa pieticību un pazemību, kalpojot Latvijai augstākajos valsts amatos.Es atceros, ka Albertam Kviesim Valsts prezidenta amatā līdzi nāca viņa tiesneša darbā gūtā dzīves piemēram. Ticība Latvijas nākotnei, milzīgas darbaspējas un spēja aizraut citus darbam Latvijas labā – tas ir labākais, ko varam mācīties no Latvijas pirmā un pēc tam vairākkārtējā Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa. Valsts prezidenta vietas izpildītāji Latvijas okupācijas apstākļos – Saeimas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš un priekšsēdētāja biedrs bīskaps Jāzeps Rancāns – līdz mūža galam palika uzticīgi Latvijai, iedvesmoja nezaudēt ticību Latvijas atdzimšanai. Viņi kopā ar Latvijas diplomātisko dienestu, jo īpaši tā vadītājiem sūtņiem Kārli Zariņu, Alfrēdu Bīlmani, Arnoldu Spekki un Anatolu Dinbergu, iemiesoja Latvijas valstiskuma nepārtrauktību un saglabāja Latvijas valsts rīcībspēju līdz neatkarības atgūšanai. Esmu pateicīgs Guntim Ulmanim par Valsts prezidenta institūcijas atjaunošanu Satversmes un Jāņa Čakstes tradīciju garā. Viņš ir pienākuma cilvēks, kurš dzimtas asinīs iekodēto uzdevumu izpildīja godam.Mani iedvesmo Vairas Vīķes-Freibergas pārliecība un spēks valsts starptautiskajā reprezentēšanā un ārpolitikā. Viņas laikā Latvijas domas pasaulē skanēja skaļi un pārliecinoši kā nekad agrāk, un Latvija pilnvērtīgi atgriezās Eiropā un starptautiskajā arēnā. Es patiesi cienu Valda Zatlera radošo aktīvismu, prasīgumu pret sevi un nemitīgo izaugsmi Valsts prezidenta amatā. Viņa nosvērtība un miers deva mums nepieciešamo stabilitāti sarežģītājos krīzes gados. Man ir svarīga Andra Bērziņa atvērtība un regulārais dialogs ar Latvijas cilvēkiem visās Latvijas malās, ne tikai Rīgā. Centienos apmeklēt Latvijas pilsētas un novadus  raudzīšu sekot viņa pieredzei. Es ļoti augsti novērtēju Raimonda Vējoņa paveikto valsts iekšējās un ārējās drošības nostiprināšanā. Valsts bruņotā spēka augstākā Vadoņa pienākumos viņš man vienmēr būs paraugs, kura aizsākto es mēģināšu turpināt.  Godātie deputāti! Kolēģi! Draugi! Tautieši! Mīļie Latvijas cilvēki! Mēs esam lieli tik, cik mūsu griba. Solidaritāte, piederības apziņa Latvijai un Eiropai, iespēja dzīvot modernā valstī ir ilgtspējīgas valstsgribas pamats. Ideāla valsts nepastāv, jo tad apstātos progress. Bet dzīve bez ideāla būtu individuāli nožēlojama un politiski bezjēdzīga. Strādāsim kopā Latvijas valstij!  Paldies jums!

E. Levita uzruna tautai pie Brīvības pieminekļa

Mīļie Latvijas cilvēki! Divi vārdi, divi lietvārdi – Tēvzemei un Brīvībai. Tās ir divas vērtības, pēc kā latviešu tauta vienmēr ir tiekusies.  Tās ir divas vērtības, kas bija reiz izcīnītas, pēc tam zaudētas, un tad atkal atgūtas. Tēvzeme – tā ir mūsu zeme. Tā ir zeme, ar ko mēs esam saistīti paaudžu paaudzēm.  Vienalga, kur mēs fiziski atrodamies. Tā ir zeme, kas mums pieder.  Tā ir mūsu arī tad, ja šeit kādreiz saimniekojusi sveša vara. Tā ir zeme, kas nosaka mūsu likteni. Tā ir zeme, kuras likteni nosakām mēs. Brīvība – tas ir cilvēka dabiskais stāvoklis. Tas ir stāvoklis, kurā mēs varam izvēlēties starp alternatīvām. Tas ir stāvoklis, kurā mēs varam paši noteikt savu brīvtelpu, tās robežas, kuru ietvaros mēs varam rīkoties, kā mēs vēlamies. Tas ir stāvoklis, kurā mēs varam īstenot savu gribu, savas vēlmes.Katra cilvēka brīvības robežas nosaka vienīgi citu cilvēku brīvība. Brīvība ir pašapzinīgu un atbildīgu cilvēku sadzīves forma sabiedrībā. Šos divus lietvārdus saista saiklis “un” - Tēvzemei UN Brīvībai. Tas nozīmē, ka Tēvzeme un Brīvība sader kopā. Tām ir jābūt kopā. Šis mazais saiklis “UN” uzliek pienākumu. Tas uzliek pienākumu nodrošināt, ka Tēvzeme ir brīva. Tēvzeme ir brīva tad, kad mēs katrs kā atsevišķs cilvēks esam brīvi, un visi kopā kā demokrātiska sabiedrība savā tēvzemē varam brīvi lemt par to, kā mēs dzīvosim. No visiem trim šeit piemineklī iekaltajiem vārdiem šis mazais saiklis “UN” ir visgrūtāk īstenojams, jo tas uzliek pienākumu sasaistīt, sasiet kopā Tēvzemi ar Brīvību. Abi lietvārdi – Tēvzemei un Brīvībai – ir datīva locījumā. Datīvs atbild uz jautājumu “kam”? Šis datīvs pārvērš šos vārdus no vienkārši konstatējošiem par uzrunājošiem, aicinošiem. Zināmos apstākļos pat par pavēlošiem. Tas prasa aktīvu rīcību, tas pieprasa kaut ko veltīt. Tātad kaut ko darīt Tēvzemes un Brīvības labā. Šie vārdi vēršas pie mums, uzrunā mūs. Uzrunā mani, jūs, visu Latvijas tautu. Latvijas tauta tiek aicināta veltīt savas pūles Tēvzemei un Brīvībai. Brīvības piemineklis iemieso sevī stāstu par valsts dibinātāju un latviešu tautas valstsgribu. Mūsu sapņus par brīvību, mūsu gatavību to izcīnīt un gatavību to nosargāt. Brīvības piemineklī ir iekalti Neatkarības kara karavīru tēli. Toreiz viņi smagās kaujās izcīnīja Latvijas brīvību un neatkarību. Mēs esam viņiem mūžīgi pateicīgi. Šodien mūsu karavīri stāv Latvijas valsts sardzē gan šeit, dzimtenē, gan kopā ar sabiedrotajiem pasaulē. Paldies jums par drosmi, apņēmību godam kalpot Latvijai.Godātie laikabiedri! Brīvības piemineklis ir bijis Latvijas idejas spēka avots okupācijas laikā, tas bija atgādinājums par cerību un iespēju Latvijai atkal tapt brīvai. Pirms trīsdesmit gadiem ap Brīvības pieminekli apvijās cilvēku ķēde, kad igauņi, latvieši, lietuvieši, sadevušies rokās Baltijas ceļā, visai pasaulei pavēstīja savu negrozāmo gribu atjaunot savu valstu neatkarību. Brīvības piemineklis nes mūsu tautas valstsgribas vēstījumu šodienai un nākotnei. Es ticu Latvijai kā tiesiskai un taisnīgai valstij, kur cieņā ir solidaritāte un gatavība palīdzēt cits citam. Es ticu Latvijai kā labklājīgai valstij, kur katram ir pieejama kopējā labuma daļa gan materiālā, gan garīgā, gan sociālā nozīmē. Mēs visi kopā spējam tādu Latviju veidot. Es ticu Latvijai kā modernai Eiropas valstij Ziemeļos, mūsu zinātnieku un uzņēmēju spējai konkurēt pasaules līmenī, mūsu mākslinieku spējai dot pasaulei jaunas, negaidītas atziņas. Es ticu Latvijai, kurā mēs ikkatrs - tik atšķirīgais un neatkārtojamais, mēs gan latvieši, gan mazākumtautību pārstāvji, mēs - Latvijas tauta, stipri savā valstsgribā, spējam veidot savu valsti kā mājas katram no mums. Dievs, svētī Latviju!

Viesu saraksts

 1. Adamovičs Aldis Deputāts
 2. Adamovičs Nikolajs "Komercializācijas reaktora" dibinātājs
 3. Agešins Valērijs Deputāts
 4. Aizsilniece Ilze Latvijas Ārstu biedrības prezidente
 5. Akmentiņa-Smildziņa Inga "Mammām un tētiem" vadītāja
 6. Aleksandrs Latvijas Pareizticīgās baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts
 7. Aleksis Normunds Pulkvedis, Speciālo operāciju pavēlniecības komandieris
 8. Alijevs Romans Mazākumtautību konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, Latvijas Azerbaidžāņu kultūras centra padomes priekšsēdētājs
 9. Alliks Ingus Labklājības ministrijas Valsts sekretārs
 10. Ambainis Andris LU Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras profesors, Kvantu datorzinātnes centra vadītājs
 11. Ameriks Andris Eiropas Parlamenta deputāts
 12. Analts Artūrs Mākslinieks
 13. Anča Santa Izdevniecības "Santa" valdes priekšsēdētāja
 14. Anča Gunta Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas "Sustento" valdes priekšsēdētāja
 15. Andersons Māris Medicīnas sabiedrības "ARS" valdes priekšsēdētājs
 16. Andersons Filips G. Zemgala mazmazmazdēls
 17. Andersons Mārtiņš G. Zemgala mazmazmazdēls
 18. Antonovičs Māris "Latvijas Avīze"
 19. Antoņenko Aleksandrs Operdziedātājs
 20. Apinis Aigars Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidents
 21. Apkalna Iveta Ērģelniece
 22. Apsītis Romāns Īpašais viesis
 23. Arnicāns Matīss LTV
 24. Ašeradena Evita Valmieras drāmas teātra valdes locekle
 25. Ašeradens Arvils Deputāts
 26. Ašmane Līga Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja
 27. Augulis Uldis Deputāts
 28. Austers Aldis Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks
 29. Avotiņš Viktors NRA
 30. Ābele Inga Rakstniece
 31. Ābele Daina "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētāja
 32. Ābele Barbara Māksliniece, LMA profesore
 33. Āboliņš Kaspars Valsts kases pārvaldnieks
 34. Āboliņš Valts Pulkvedis, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors
 35. Āboliņš Oskars Ģenerālis, VUGD priekšnieks
 36. Ābols Valts Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs
 37. Ābrama Skaidrīte Konkurences padomes priekšsēdētāja
 38. Ādamsons Jānis Deputāts
 39. Baiks Jānis Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs
 40. Balaško Aina Latvijas Vācu savienība, Rīgas Vācu kultūras biedrības valdes locekle
 41. Balodis Māris Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors
 42. Balodis Ivars Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" valdes priekšsēdētājs
 43. Balodis Ringolds Jurists
 44. Balševics Edvīns VARAM valsts sekretārs
 45. Baltgaile Nikija "Zemes draugs" dibinātāja un īpašniece
 46. Baltiņš Vilnis Sabiedriskais darbinieks, bijušais Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
 47. Baltiņš Māris Valsts valodas centra direktors
 48. Bankovskis Pauls Rakstnieks, publicists
 49. Baranovska Inese Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
 50. Barča Aija Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja
 51. Barkahans Menahems Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskās draudzes un biedrības "Šamir" priekšsēdētājs; Rīgas Geto un Latvijas Holokausta muzeja valdes priekšsēdētājs
 52. Bartaševics Aleksandrs Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs
 53. Bartkeviča Baiba Koncertzāles "Lielais dzintars" mākslinieciskā vadītāja
 54. Bauer Elisabeth Konrāda Adenauera fonda Baltijas un Ziemeļvalstu nodaļas vadītāja
 55. Baumanis Aldis Biznesa augstskolas "Turība" rektors
 56. Baumanis Toms LATO valdes priekšsēdētājs
 57. Bāliņa Signe Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente
 58. Bāne Baiba Finanšu ministrijas valsts sekretāre
 59. Beinerte Vija "Latvijas Avīze"
 60. Beitāns Krišjānis Studentu korporāciju pārstāvis
 61. Beitnere-Le Galla Dagmāra Saeimas priekšsēdētājas biedre
 62. Beķeris Vilnis Latvijas Leļļu teātra valdes loceklis
 63. Belinceva Ludmila Latviešu Ukraiņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētāja
 64. Beļavskis Guntis Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs
 65. Benhena-Bēkena Iveta Deputāte
 66. Bergmanis Raimonds Deputāts
 67. Bergs Normunds AS "SAF Tehnika" valdes priekšsēdētājs
 68. Bēms Helmuts "Sonarworks" līdzdibinātājs un vadītājs
 69. Bērtaitis Sandis Jurists
 70. Bērziņa Kristīne Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
 71. Bērziņa Edīte Īpašais viesis
 72. Bērziņa Aira PBLA
 73. Bērziņa-Reinsone Sanita Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Digital grupas vadītāja
 74. Bērziņš Andris Bijušais Latvijas Valsts prezidents
 75. Bērziņš Andris Bijušais Ministru prezidents
 76. Bērziņš Gaidis Bijušais tieslietu ministrs
 77. Bērziņš Uldis Dzejnieks un tulkotājs
 78. Bērziņš Ingus DELFI galvenais redaktors
 79. Bērziņš Andris "TechHub Riga" līdzdibinātājs
 80. Bērziņš Andris Latvijas Samariešu apvienības direktors
 81. Bērziņš Ansis Valmieras novada fonda priekšsēdētājs
 82. Bērziņš Klāvs Evaņģēliski luteriskā baznīca trimdā
 83. Bērziņš Maksimilians Īpašais viesis
 84. Bērziņš Aleksandrs Īpašais viesis
 85. Bērziņš Andrejs IT uzņēmējs
 86. Bērziņš Reinis Attīstības finanšu institūcijas "Altum" valdes priekšsēdētājs
 87. Bičkovičs Ivars Augstākās tiesas priekšsēdētājs
 88. Bikše Aigars Tēlnieks
 89. Biķis Uldis AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs
 90. Biķis Juris AS "Latvijas Finieris" padomnieks
 91. Binde Juris LMT prezidents, valdes priekšsēdētājs
 92. Birkavs Valdis Bijušais Ministru prezidents
 93. Birziņa Aira Diriģente
 94. Bjorka Dana Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra valdes locekle
 95. Blāķe Ilze Veikala "Turza" dibinātāja, līdzīpašniece
 96. Bleiere Daina Vēsturniece, Latvijas Vēsturnieku komisijas locekle
 97. Bluķe Dace Deputāte
 98. Blumbergs Aldis Deputāts
 99. Bogustovs Ansis Žurnālists
 100. Bojārs Guntis LTV Ziņu dienesta galvenais redaktors
 101. Bolšaitis Pēteris Profesors, sabiedriskais darbinieks, tulkotājs un mecenāts
 102. Bondars Mārtiņš Deputāts
 103. Bordāns Jānis Tieslietu ministrs, Ministru prezidenta biedrs
 104. Borisova Aļona Radio Baltkom
 105. Borzovs Juris LU Datorikas fakultātes dekāns
 106. Brante Ieva Juriste
 107. Brasla Varis Režisors
 108. Brauna Anita TV3
 109. Brauns Mārtiņš Komponists
 110. Briede Jautrīte Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese
 111. Briedis Ivo Scenārists
 112. Broka Baiba Aktrise
 113. Broka Baiba Juriste
 114. Bruss Valters LPKS LATRAPS padomes loceklis
 115. Brūvelis Vilis Projekts "tuesi.lv"
 116. Brūvere Ilona Režisore
 117. Budriķis Uldis Deputāts
 118. Bukšs Aldis Tieslietu ministra biroja vadītājs
 119. Bula Dace LU LFMI direktore
 120. Buliņa Adrija Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja
 121. Bundzeniece Madara Veikala "Turza" dibinātāja, līdzīpašniece
 122. Burman-Lacey George Īpašais viesis
 123. Burovs Oļegs Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs
 124. Busels Maksims Aktieris
 125. Butāns Jānis Deputāts
 126. Carrere-Fontana Melanie Eiropas Savienības Tiesa
 127. Cālītis Juris Mācītājs, ģimeņu aprūpes centra dibinātājs un vadītājs
 128. Celmiņa Maija Valda Dombrovska palīdze
 129. Celmiņš Viesturs Antropologs, pilsētplānotājs
 130. Cerava Marta LSM galvenā redaktore
 131. Cielēns Jānis Deputāts
 132. Cilevičs Boriss Deputāts
 133. Cipulis Ilze Juriste
 134. Citskovskis Jānis Valsts kancelejas direktors
 135. Cīrulis Uldis Īpašais viesis
 136. Compagnon Bruno Uzņēmējs
 137. Čakste Kristīne J. Čakstes mazmazmeita
 138. Čakste Aleksandrs Kristīnes Čakstes dēls (J. Čakstes mazmazdēls)
 139. Čakstiņa Inese RSU Onkoloģijas institūta vadošā pētniece
 140. Čakša Anda Deputāte
 141. Čebotarenoka Velta 4. maija Deklarācijas kluba prezidente
 142. Čepāne Ilma Juriste un politiķe, bijusī Satversmes tiesas tiesnese
 143. Čigāne Lolita 12. Saeimas deputāte
 144. Dadzīte Daiga Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente
 145. Dambiņa Liene Bērnu slimnīcas fonda vadītāja
 146. Dambrova Maija Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece
 147. Danovskis Edvīns Jurists
 148. Daudze Gundars Deputāts
 149. Daudziņš Vilis Aktieris
 150. Daukšte Anita SIA "Mediju nams" galvenā redaktore
 151. Deģe Nadīna "Zeroveikala" īpašniece
 152. Dianova Marina Valda Birkava pavadone
 153. Didier Frédéric Eiropas Savienības Tiesa
 154. Dilāns Andis Ģenerālmajors, Baltijas Aizsardzības koledžas komandants
 155. Dimanta Rūta "Ziedot.lv" vadītāja
 156. Dimants Ainārs Biznesa augstskolas "Turība" Komunikāciju fakultātes profesors
 157. Dišlere Madara Režisore
 158. Dobrovenskis Roalds Rakstnieks
 159. Dolgopolovs Sergejs Deputāts
 160. Dombrava Jānis Deputāts
 161. Dombrovskis Vjačeslavs Deputāts
 162. Dombrovskis Valdis Eiropas Parlamenta deputāts
 163. Dombrovskis Egons Aktieris
 164. Domburs Jānis Delfi
 165. Doroņina-Lasmane Lidija PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece
 166. Doveika Maija Aktrise
 167. Draģiļeva Olga LTV
 168. Dravnieks Arvīds Jurists
 169. Dreģe Olga Aktrise
 170. Drulle Ivars Tēlnieks
 171. Dubovskis Didzis "Gamechanger Audio" līdzdibinātājs
 172. Dumpis Uldis Aktieris
 173. Dūklavs Jānis Deputāts
 174. Dūrītis Ilmārs Deputāts
 175. Dzalbe Pēteris Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs
 176. Dzintars Raivis Deputāts
 177. Ebdena Aija Sabiedriskā darbiniece
 178. Ebdens Nīls Latviešu Kopības Vācijā valdes priekšsēdis
 179. Eglītis Gatis Deputāts
 180. Eglītis Ēriks Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs
 181. Eglītis Andris Mākslinieks
 182. Eglītis Raits PBLA izpilddirektors
 183. Elferte Justīne Rīgas Juridiskā augstskola
 184. Elksne Iveta Ziņu dienesta direktore
 185. Elksniņš Andrejs Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs
 186. Emsis Indulis Bijušais Ministru prezidents
 187. Endziņš Aivars Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs, profesors
 188. Endziņš Jānis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs
 189. Eniņš Guntis Vides aizsardzības un sabiedriskais darbinieks
 190. Epnere Ieva Māksliniece, "Purvīša balvas 2019" laureāte
 191. Eriksson Stefan Nordic Council of Ministers' Office Head of Office
 192. Ernštreite Ieva Līvu savienības vadītāja
 193. Ēlerte Sarmīte Meierovica biedrības valdes locekle
 194. Ērglis Andrejs Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs
 195. Faminskis Aleksandrs Bezvests.lv organizācijas vadītājs un dibinātājs
 196. Feldmanis Inesis LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks
 197. Feldmans Krišjānis Deputāts
 198. Fogelis Einars Latvijas Sporta federāciju padomes valdes priekšsēdētājs
 199. François Emmanuel Eiropas Savienības Tiesa
 200. Freibergs Imants Vairas Vīķes-Freibergas dzīvesbiedrs
 201. Freija-Peccati Ieva Eiropas Savienības Tiesa
 202. Freimane Ilze Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja
 203. Gaile Zaiga Arhitekte
 204. Gailis Māris Bijušais Ministru prezidents
 205. Gailis Jānis NATO spēku integrācijas vienības komandieris
 206. Gailīte Dina Juriste, žurnāla "Jurista Vārds" galvenā redaktore
 207. Gailītis Guntis Rīgas pieminekļu aģentūras direktors, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs
 208. Gailums Ritvars Aktieris
 209. Garanča Elīna Operdziedātāja
 210. Garda Ilze Latvijas Vācu savienības priekšsēdētāja
 211. Garisons Jānis Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs
 212. Gaugers Sandris Pulkvedis, Sauszemes spēku kājnieku brigādes komandieris
 213. Gauss Martin Aleksander AS "Air Baltie Corporation" valdes priekšsēdētājs
 214. Gavrilovs Vitālijs Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents
 215. Gātere Liene Sabiedrības par atklātību "Delna" direktore
 216. Geidāns Aivars Deputāts
 217. Geka Dzintra Režisore
 218. Gerenovska Sandra Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidente
 219. Gerhards Kaspars Zemkopības ministrs
 220. Gobiņš Andris Sabiedriskais darbinieks, biedrības „Eiropas Kustība Latvijā" prezidents
 221. Gobzems Aldis Deputāts
 222. Godmanis Ivars Bijušais Ministru prezidents
 223. Goldberga Inga Deputāte
 224. Golubeva Marija Deputāte
 225. Gorbunovs Anatolijs Bijušais Saeimas priekšsēdētājs
 226. Gostilo Vladimirs SIA "Baltic Scientific Instruments"
 227. Grants Juris Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas rektors
 228. Grasbergs Jānis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
 229. Grasbergs Gundars Aktieris
 230. Grasis Kristaps Latvieši.com galvenais redaktors
 231. Grasmanis Seldzis Komandkapteinis, Štāba bataljona komandieris
 232. Graube Raimonds Ģenerālleitnants, fonda "Namejs" valdes priekšēdētājs
 233. Grāvis Māris Sociālais uzņēmums "Cafe RB"
 234. Greitāns Modris RTU Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors
 235. Grīnberga Inta Ekonomiste
 236. Grīnbergs Jānis Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētājs
 237. Grīnbergs Jānis Rīgas apgabaltiesas dibinātāja E.Grīnberga mazdēls
 238. Grīniece Elīna Biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" valdes priekšsēdētāja
 239. Groskaufmanis Jēkabs Studentu korporācijas pārstāvis
 240. Gruntmanis Uģis Ārsts
 241. Grūbe Gints Režisors
 242. Gulbe (Plotņikova) Veronika Aktrise
 243. Gulbis Juris SIA "Lattelecom" valdes priekšsēdētājs
 244. Guļāns Andris Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis
 245. Ģiga Arta Producente
 246. Ģirģens Kaspars Deputāts
 247. Ģirģens Sandis Iekšlietu ministrs
 248. Hanovs Deniss RSU profesors
 249. Haradžanjans Rafi I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas priekšsēdētājs
 250. Harbaceviča Solvita Juriste, Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja
 251. Hermanis Alvis Režisors, JRT mākslinieciskas vadītājs
 252. Hristenko Oless Studentu korporācijas pārstāvis
 253. Iesalnieks Jānis Deputāts
 254. Igneczi Laszlo Administrative Manager of the BEREC Office
 255. Ijabs Ivars Eiropas Parlamenta deputāts
 256. Ikstena Inese Deputāte
 257. Ikstena Nora Rakstniece
 258. Ikstens Jānis Rīgas Juridiskās augstskolas rektora p.i.
 259. Ilvesa Ieva Īpašais viesis
 260. Ilvess Tomass Īpašais viesis
 261. Indriksone Ilze Deputāte
 262. Innusa Džineta Satiksmes ministrijas valsts sekretāra p.i.
 263. Irbe Agnese Filoloģe, tulkotāja, portāla "Satori" autore
 264. Irklis Rolands Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs
 265. Īvāns Dainis Atmodas laika darbinieks, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs
 266. Jakobsons Ēriks Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Šūnu transplantācijas nodaļas vadītājs
 267. Jakovļevs Ģirts Aktieris
 268. Jaksons Viktors Biedrības "Latvijas Sarkanais krusts" prezidents
 269. Jalinska Janīna Deputāte
 270. Jansone Māra Latvijas Radio
 271. Jansone Agnija Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes priekšsēdētāja
 272. Jansons Ritvars Deputāts
 273. Jansons Edmunds Režisors
 274. Jansons Mariss Diriģents
 275. Jansons Āris "Silava" vadošais pētnieks
 276. Jansons Juris Latvijas Republikas Tiesībsargs
 277. Jaudzems Kristaps Latvijas Organiskās sintēzes institūta laboratorijas vadītājs
 278. Jaunalksne Ilze TV3
 279. Jaunozola Līva "Andele Mandele" dibinātāja, portāla vadītāja
 280. Jaunzeme Ieva Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
 281. Jauņģelže Ilgvars Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētājs
 282. Jegermanis Gints Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Plānošanas grupā
 283. Jegorovs Maksims "Accenture Latvija" direktors
 284. Jenavs Ernests Jaunuzņēmuma "Edurio" līdzdibinātājs un vadītājs
 285. Jermacāne Aija Rēzeknes tiesas tiesnese
 286. Jēkabsone Gundega Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētāja
 287. Jēkabsons Vilnis Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks
 288. Jēruma-Grīnberga Jāna Evaņģēliski luteriskā baznīca trimdā
 289. Jonovs Māris Apvienības "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētājs
 290. Joņevs Jānis Rakstnieks
 291. Judins Andrejs Deputāts
 292. Jundze Jautrīte Juriste
 293. Jundzis Tālavs Jurists
 294. Jurašs Juris Deputāts
 295. Jurcēna Laila Valsts prezidenta kancelejas vad.v.
 296. Jurkāne Ilze Finanšu konsultante
 297. Kabanovs Nikolajs Deputāts
 298. Kagans Davids Rīgas ebreju reliģiskās draudzes valdes priekšsēdētājs
 299. Kaimiņš Artuss Deputāts
 300. Kairišs Viesturs Režisors
 301. Kaktiņš Arnis SKDS direktors
 302. Kalda Toomas Latvijas Igauņu biedrības valdes priekšsēdētājs
 303. Kalniete Sandra Eiropas Parlamenta deputāte
 304. Kalniņa Rēzija Aktrise
 305. Kalniņa Santa Īpašais viesis
 306. Kalniņa Ināra Ārste
 307. Kalniņa-Lukaševica Zanda Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre
 308. Kalniņš Ojārs Ēriks Deputāts
 309. Kalniņš Leonīds Ģenerālleitnats, NBS komandieris
 310. Kalniņš Rolands Režisors
 311. Kalniņš Armands Alberta koledža
 312. Kalnmeiers Ēriks Ģenerālprokurors
 313. Kalve Valters Pulkvežleitnants, VP Apsardzes priekšnieks
 314. Kalvītis Aigars Bijušais Ministru prezidents
 315. Kaļķis Ivars Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs
 316. Kaminskis Gints Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis
 317. Kamše Astrīda Cēsu pensionāru biedrība "Harmonija"
 318. Kantāne Ausma Aktrise
 319. Kaprāns Mārtiņš LU Filosofijas un socioloģijas institūta pētnieks
 320. Kariņa-Bērziņa Ingrīda Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā prezidente
 321. Kariņš Arturs Krišjānis Ministru prezidents
 322. Kaščejevs Vjačeslavs LU Fiziķis, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors
 323. Kaupers Renārs Dziedātājs, komponists
 324. Kazāks Mārtiņš Latvijas Bankas padomes loceklis
 325. Kazeka Egita Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece (R. Vējoņa prezidentūras laikā)
 326. Kazinovskis Andris Deputāts
 327. Kažociņš Jānis Nacionālās drošības padomes sekretārs
 328. Kažoka Iveta Sabiedriskās politikas centra "Providus" direktore un vadošā pētniece
 329. Kārkliņa Inese LNT Ziņu dienesta vadītāja
 330. Keišs Andris Aktieris
 331. Kinna Jānis 4.maija Deklarācijas klubs
 332. Kiršteins Aleksandrs Deputāts
 333. Kitenbergs Guntars LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte Fizikas nodaļas vadītājs
 334. Klapkalne Una Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja
 335. Klementjevs Andrejs Deputāts
 336. Klementjevs Ivans Deputāts
 337. Klišāns Mārtiņš Diriģents
 338. Klišāns Valdis Vēstures skolotāju biedrības valdes priekšsēdētājs
 339. Kļavinskis Guntars "Latvijas Avīze" valdes priekšsēdētājs
 340. Kļaviņa Elita Aktrise
 341. Kļaviņš Filips Jurists, zvērināts advokāts
 342. Knēgere Edīte Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja
 343. Kokina Irēna Daugavpils Universitātes rektore
 344. Kolmane Ināra Režisore
 345. Kols Rihards Deputāts
 346. Kosteņecka Marina Rakstniece
 347. Kots Edgars SIA "Izdevniecība Dienas Mediji" valdes priekšsēdētājs
 348. Kovaļevska Maija Operdziedātāja
 349. Kovaļevska Anita Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese
 350. Kovtuna Ligita Eiropas Latviešu laikraksta "Brīvā Latvija" redaktore
 351. Kozlovskis Rihards Deputāts
 352. Krapāne Ieva Deputāte
 353. Kraps Aivars Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs
 354. Krastiņš Pēteris AS "EMERGN" valdes priekšsēdētājs
 355. Krasts Guntars Bijušais Ministru prezidents
 356. Krauze Armands Deputāts
 357. Krauze Arnis TV3
 358. Kravale Kristīne Apollo.lv galvenā redaktore
 359. Kreicberga Ilze VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētāja
 360. Kreicbergs Toms Rakstnieks, finansists
 361. Kreilis Jānis Darba un informācijas portāla „Your Move" dibinātājs un vadītājs
 362. Krēķis Indulis Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieks
 363. Krēsliņš Kārlis Ventspils Augstskolas rektors
 364. Krēvica Iveta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja
 365. Krēvics Jānis TV3
 366. Krilovs Pēteris Kinorežisors un skatuves mākslas pedagogs
 367. Kristīne Carjova Kristīne Latvijas Jūras akadēmijas rektore
 368. Kristsone-Eglāja Eva LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece
 369. Krišāns Jānis Deputāts
 370. Krištopans Vilis Bijušais Ministru prezidents
 371. Kronbergs Raivis Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
 372. Kronbergs Andris Arhitekts
 373. Krūmiņa Veronika Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja
 374. Krūmiņa Elita Valsts kontroliere
 375. Krūmiņa Angelika Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstniecības direktore
 376. Krūmiņliepa Viesturs Apvienības "Pilsēta cilvēkiem" biedrs, pilsētplānotājs
 377. Krūmiņš Gatis Vidzemes Augstskolas rektors
 378. Kucina Irēna Padomniece
 379. Kucins Edgars Deputāts
 380. Kučinskis Māris Deputāts
 381. Kučs Artūrs Satversmes tiesas tiesnesis
 382. Kupčs Edgars Latvijas Radio
 383. Kursietis Juris Režisors
 384. Kursīte Janīna Deputāte
 385. Kursīte-Pakule Janīna Deputāte
 386. Kusiņš Gunārs Satversmes tiesas tiesnesis
 387. Kušners Edvards Jurists
 388. Kuzma Elita Valsts protokola vadītāja - vēstniece
 389. Kužnieks Andris European Commission Representation pārstāvniecības vadītāja p.i.
 390. Ķelle Iveta Biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja
 391. Ķerāns Viesturs Ārsts
 392. Ķesteris Ģirts Aktieris
 393. Ķibers Mārtiņš VSIA "Rīgas cirks" radošais direktors
 394. Ķibilds Mārtiņš LTV raidījumu "Atslēgas" un "Adreses" veidotājs
 395. Ķiece Iveta Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja/galvenā ārste
 396. Ķikuts Toms LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs
 397. Ķirsis Guntars Dzintaru koncertzāles direktors
 398. Ķuzis Ints Ģenerālis, Valsts policijas priekšnieks
 399. Ķuzule-Skrastiņa Ilze Aktrise
 400. Labucka Ingrīda ES Vispārējā tiesa
 401. Lancmanis Imants Mākslas vēsturnieks, gleznotājs
 402. Lanzetta Rosella Eiropas Savienības Tiesa
 403. Lapoška Gunārs Studentu korporācijas pārstāvis
 404. Lappuķe Rolands diplomāts, bij.vēstnieks
 405. Lappuķe Lukass Edgars Īpašais viesis
 406. Lappuķe Linda Laima Īpašais viesis
 407. Lapsa Diāna Īpašais viesis
 408. Lasmanis Tālivaldis Aktieris
 409. Latkovskis Ainars Deputāts
 410. Laukšteins Herberts Liepājas teātra valdes loceklis
 411. Laviņš Aldis Satversmes tiesas tiesnesis
 412. Lāce Iluta Resursu centra sievietēm "Marta" biedrības vadītāja, valdes locekle
 413. Lāce Zanda Eiropas Savienības Tiesa
 414. Lāce Māra Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja direktore
 415. Leimanis Aivars Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskais vadītājs
 416. Leitāns Ivo LTV
 417. Leiterts Uldis Infogr.am un Attitude.ai līdzdibinātājs
 418. Lejiņa Līga Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre
 419. Lejiņš Atis Deputāts
 420. Lele Mirdza Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītāja
 421. Leščinska (Tišheizere) Edīte Teātra zinātniece
 422. Leščinskis Egils Pulkvedis, Zemessardzes komandieris
 423. Levite Indra Egila Levita meita
 424. Levits Linards Egila Levita dēls
 425. Liberts Lauris "Draugiem Group" dibinātājs un līdzīpašnieks
 426. Liepa Lauris Jurists, zvērināts advokāts
 427. Liepiņa Linda Deputāte
 428. Liepiņš Zigmars Komponists
 429. Liniņš Eduards Latvijas Radio
 430. Linkaits Tālis Satiksmes ministrs
 431. Lipmans Kirovs AS "GRINDEKS" padomes priekšsēdētājs
 432. Lipšāns Krišs Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs
 433. Lībeka Māra "Latvijas Avīze"
 434. Lībiņa-Egnere Inese Deputāte
 435. Līce Anda Dzejniece
 436. Līce Ilona Starptautiskās lidosta "Rīga" valdes priekšsēdētāja
 437. Līcītis Egils "Latvijas Avīze"
 438. Ločmele Nellija AS "Cits medijs" galvenā redaktore
 439. Ločmele-Luņova Regīna Deputāte
 440. Ločs Jānis Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta direktors
 441. Loginovs Vladimirs Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētājs
 442. Lubiņš Andris Uzņēmuma "Grandeg" īpašnieks
 443. Lucaua Dace Zemkopības ministrijas valsts sekretāre
 444. Ludborža Elizabete Īpašais viesis
 445. Ludboržs Igors Īpašais viesis
 446. Lūse Laura Rundāles pils muzeja direktore
 447. Lūse Mairita "Zero Waste" asociācijas vadītāja
 448. Lūsis Jānis Vieglatlēts, olimpiskais čempions
 449. Madesova Ilona LR4 direktore
 450. Madžiņš Gatis SIA "Izdevniecība Dienas mediji" izdevniecības galvenais redaktors
 451. Maizītis Jānis SAB direktors
 452. Majors Tālis Pulkvedis, NBS Militārās policijas komandieris
 453. Markus Dace Liepājas Universitātes rektore
 454. Matīsa Līga Latvijas radio
 455. Matjakubova Jeļena Latvijas Krievu kultūras biedrības priekšsēdētāja
 456. Mediņš Andrejs Priesteris, "Latvijas lepnums 2017"
 457. Meierovica Ingrīda Gunāra Meierovica atraitne
 458. Meiers Mārtiņš Aktieris
 459. Melbārde Dace Eiropas Parlamenta deputāte
 460. Mendziņš Juris LETA valdes priekšsēdētājs
 461. Meņģelsone Līga LDDK ģenerāldirektore
 462. Meņģelsone (Kalpiņa) Rudīte Kultūras žurnāla "Domuzīme" galvenā redaktore
 463. Mežors Aivars Pulkvedis, Gaisa spēku aviācijas bāzes komandieris
 464. Mežs Ilmārs Office of the International Organisation for Migration pārstāvniecības vadītājs
 465. Mežulis-Purvs Inese Studentu korporācijas pārstāve
 466. Mežviets Normunds Drošības policijas priekšnieks
 467. Mietule Iveta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore
 468. Miezainis Jurģis Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs
 469. Mikāla Baiba SIA "AMAZONE" īpašniece, Kuldīgas novada domes deputāte
 470. Milzarāja Ilva Latvijas Radio 5 programmu direktore
 471. Mirbahs Aivis Pulkvežleitnants, Jaunsardzes un informācijas centra direktors
 472. Misāne Agita Vēsturniece
 473. Mits Mārtiņš Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis
 474. Mjartāns Dainis Latvijas Vēstnesis
 475. Morica Ieva Fonds "Dots" izpilddirektore
 476. Muciņa Inga Zvērināta notāre
 477. Muciņš Linards Jurists, Atmodas darbinieks
 478. Muižniece Anita Deputāte
 479. Muižniece-Brasava Sandra LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centra profesore
 480. Muižnieks Nils Cilvēktiesību eksperts
 481. Muižnieks Indriķis Latvijas Universitātes rektors
 482. Mukāne Dzintra Latvijas Nacionālās bibliotēkas izpilddirektore
 483. Muktupāvela Rūta Latvijas Kultūras akadēmijas rektore
 484. Mūrmane-Umbraško Daina Veselības ministrijas valsts sekretāre
 485. Mūrniece Ināra Saeimas priekšsēdētāja
 486. Nagobads-Ābols Aina Atjaunotās Latvijas pirmā vēstniece Francijas Republikā
 487. Nakurte Ilva LU Ķīmijas fakultātes docente un Vides risinājumu institūta vadošā pētniece
 488. Naudiņš Romāns Deputāts
 489. Nāgels Gunārs Latvijas Okupācijas muzeja (1940-1991) direktors
 490. Neiburga Katrīna Māksliniece, scenogrāfe
 491. Neimane Lelde Latvijas Okupācijas muzeja Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja
 492. Neimanis Jānis Satversmes tiesas tiesnesis
 493. Nelsons Andris Diriģents
 494. Nemiro Ralfs Ekonomikas ministrs
 495. Nikonovs Vladimirs Deputāts
 496. Nollendorfs Valters Latvijas Okupācijas muzeja biedrības priekšsēdētājs
 497. Novičenoks Pēteris Rēzeknes tiesas priekšsēdētājs
 498. Oliņa Zane Izglītības eksperte
 499. Oļeņina Maija Aktrise
 500. Opolais Kristīne Operdziedātāja
 501. Orlovs Vitālijs Deputāts
 502. Osipova Sanita Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece
 503. Osis Kaspars Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
 504. Osmanis Ilmārs "Hansa Matrix" valdes priekšsēdētājs
 505. Ostrovskis Toms TvNet galvenais redaktors
 506. Ozola Linda Deputāte
 507. Ozola Anda Juriste
 508. Ozola Alda Vides un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece
 509. Ozoliņa Žaneta Politoloģe, LU profesore
 510. Ozoliņš Maigurs Majors, NBS komandiera biroja priekšnieks
 511. Ozoliņš Aivars Žurnāls "IR"
 512. Ozols Andris Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors
 513. Ozols Oto Apvienības "Pilsēta cilvēkiem" valdes priekšsēdētāja vietnieks
 514. Pabriks Artis Aizsardzības ministrs, Ministru prezidenta biedrs
 515. Paeglītis Imants Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs
 516. Paegļkalna Lauma Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja
 517. Pakalniņa Laila Režisore
 518. Paleja Ilze Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas direktore
 519. Palma Gundega Jaunā Rīgas teātra valdes locekle
 520. Panke Mārtiņš Ārvalstu investoru padome
 521. Papule Evija Deputāte
 522. Pastars Edgars Jurists, Valsts heraldikas komisijas loceklis
 523. Pastore Luīze Rakstniece
 524. Patmalnieks Jānis Ministru prezidenta biroja vadītājs
 525. Pauls Raimonds Komponists
 526. Pavļuts Daniels Deputāts
 527. Pazdere Ruta Latvijas Okupācijas izpētes biedrības valdes priekšsēdētāja
 528. Pālzovs Anderss Rīgas Ekonomikas augstskolas rektors
 529. Pelšs Andris Ārlietu ministrijas valsts sekretārs
 530. Perepeļica Vera Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācijas vadītāja
 531. Peters Jānis Dzejnieks
 532. Petraviča Ramona Labklājības ministre
 533. Pērkone Liene VSIA "Rīgas cirks" valdes priekšēdētāja
 534. Pētersone Zane Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese
 535. Pētersone Karina LNB Atbalsta biedrības direktore
 536. Pētersons Aigars Rīgas Stradiņa universitātes rektors
 537. Pfafrods Daumants "Light Guide Optics International" uzņēmuma vadītājs, mecenāts
 538. Pildegovičs Tomass Īpašais viesis
 539. Pilvere Irina Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore
 540. Pimenovs Igors Deputāts
 541. Pinto Elīna Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāja
 542. Piskunova Valentīna Latvijas Baltkrievu savienības vadītāja
 543. Pīlēns Uldis AS "UPB" padomes priekšsēdētājs
 544. Platais Jānis Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs
 545. Pleiko Agita "Jēkabpils NVO resursu centrs" valdes priekšsēdētāja
 546. Plepa Dita Juriste
 547. Pleps Jānis Valsts prezidenta padomnieks
 548. Plešs Artūrs Toms Deputāts
 549. Pļaviņš Elmārs Mācītājs, NBS virskapelāns
 550. Poga Andris LNSO galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs
 551. Poļanska Egita Latvijas startapu uzņēmumu asociācijas "Startin.lv'"valdes priekšsēdētāja
 552. Prauliņš Uģis Komponists
 553. Prānis Guntars Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors
 554. Preisa Inguna Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja
 555. Priede Ivars Latvijas Televīzijas valdes loceklis
 556. Pucens Ēriks Deputāts
 557. Puga Ivars Deputāts
 558. Pujāts Guntis Ģenerālis, Valsts robežsardzes priekšnieks
 559. Puķe Ieva Aktrise
 560. Punte Artūrs Dzejnieks
 561. Puntulis Nauris Kultūras ministrs
 562. Purvs Imants Studentu korporācijas pārstāvis
 563. Pūce Juris Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
 564. Pūce Zaiga "Ascendum" dibinātāja un valdes priekšsēdētāja
 565. Račinska Inga Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja
 566. Radiņš Arnis Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors
 567. Radzobe Silvija Teātra zinātniece
 568. Rancāns Juris Deputāts
 569. Rancāns Jānis Biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" (LatBAN) valdes priekšsēdētājs
 570. Rasa Linda AS "Latvijas Mediji" galvenā redaktore
 571. Rasnačs Dzintars Bijušais tieslietu ministrs
 572. Raudseps Pauls "IR"
 573. Rāfelde Lelde Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāre
 574. Rāviņš Andris Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
 575. Rebeka Marina Operdziedātāja
 576. Reine Inga ES Vispārējā tiesa
 577. Reinholde Silva Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja
 578. Reirs Jānis Finanšu ministrs
 579. Reizniece Ilga Mūziķe, folkloriste un pedagoģe
 580. Reizniece-Ozola Dana Deputāte
 581. Repše Gundega Rakstniece
 582. Repše Einars Bijušais Ministru prezidents
 583. Rezevska Daiga Satversmes tiesas tiesnese
 584. Rēders Gundars LTV
 585. Rēvalds Māris SIA ''Veselības centrs 4'' valdes priekšsēdētājs un Veselības aprūpes un darba devēju organizācijas valdes priekšsēdētājs
 586. Ribakovs Ivans Deputāts
 587. Ribickis Leonīds Rīgas Tehniskās universitātes rektors
 588. Riekstiņa Una LU Farmācijas studiju programmas direktore
 589. Riekstiņš Sandis Deputāts
 590. Riekstiņš Arnis SIA "Mikrotīkls" līdzīpašnieks
 591. Rietuma Dita Nacionālā kino centra vadītāja
 592. Rikarde Baiba Īpašais viesis
 593. Rikards Rolands Īpašais viesis
 594. Rinkēvičs Edgars Ārlietu ministrs
 595. Riņķe Guntra Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja
 596. Ritenberga Olga LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes pētniece, ģeogrāfijas zinātņu doktore
 597. Rībele Marta European Parliament Information Office biroja vadītāja
 598. Rībena Inguna Deputāte
 599. Rītups Arnis Filosofs, žurnāla "Rīgas Laiks" izdevējs
 600. Rodiņa Anita Juriste, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne
 601. Rogulis Uldis LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes vadošais pētnieks
 602. Rolšteina Liene Kostīmu māksliniece
 603. Rosas Allan Eiropas Savienības Tiesa
 604. Rosefeld Sylvie Latvijas goda konsule Francijā
 605. Rostovskis Aigars Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs
 606. Rozenberga Aiva Valsts prezidenta padomniece saziņai ar sabiedrību
 607. Rožkalns Jānis Sabiedriskais darbinieks
 608. Rožukalne Anda Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes profesore
 609. Rubenis Juris Teologs, Meditāciju nama "Elijas nams" vadītājs
 610. Rubenis Ojārs Latvijas Nacionālā teātra izpilddirektors
 611. Rubesa Baiba Uzņēmēja un sabiedrisko attiecību speciāliste
 612. Rubiks Artūrs Deputāts
 613. Rudēvičs Normunds Latvijas Čigānu biedrības priekšsēdētājs, Starptautiskās romu apvienības Augstais komisārs
 614. Rukšāne-Ščipčinska Dace Deputāte
 615. Rulle Līga "Ber un sver" līdzīpašniece
 616. Ruskule Iveta Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore
 617. Ruža Edgars LPKS LATRAPS valdes priekšsēdētājs
 618. Rūda Ģirts Jurists
 619. Rūrāne Aiga Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības vadītāja
 620. Salnājs Arnis Valsts prezidenta kancelejas vadītājs (R. Vējoņa prezidentūras laikā)
 621. Samonova Ņina Rīdziniece, kas ieguva LV pilsonību 97 gadu vecumā
 622. Sareika Vineta Vijolniece
 623. Sarnovičs Andris Banku augstskolas rektors
 624. Saulīte Kristīne Pasaules brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēde
 625. Sārts Jānis NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors
 626. Schmidt Claudia Eiropas Savienības Tiesa
 627. Seleckis Ivars Režisors
 628. Selga Ēriks Jurists
 629. Seļāvo Leo LU Datorikas fakultātes profesors, Pitsburgas Universitātes profesors
 630. Semjonova Uļjana Latvijas Olimpiešu sociālais fonds, basketbola leģenda
 631. Senkāne Marika Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese
 632. Siksnis Jānis Baltijas Mediju izcilības centra izpilddirektora p.i.
 633. Siliņa Ieva Latvijas Jauno zinātnieku apvienības priekšsēdētāja
 634. Siliņa Inese "Kurzemes NVO centrs" valdes priekšsēdētāja
 635. Siliņeviča Inese Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja
 636. Siliņš Egils Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs
 637. Siliņš Juris Latvijas tiesnešu biedrības prezidents, Zemgales apgabaltiesas tiesnesis
 638. Silkalna Solveiga Valsts prezidenta padomniece ārlietās
 639. Sinka Elīze Īpašais viesis
 640. Sirmais Māris Diriģents
 641. Sīmanis Dāvis Režisors
 642. Skauģis Normunds "Lāči" īpašnieks
 643. Skrastiņš Artūrs Aktieris
 644. Skride Andris Deputāts
 645. Skride Baiba Vijolniece
 646. Skudra Māris Studentu korporācijas pārstāvis
 647. Skujenieks Knuts Dzejnieks
 648. Skujenieks Hugo Knuta Skujenieka pavadonis
 649. Skujiņa Zane Daigas Dadzītes pavadone
 650. Skulme Džemma Gleznotāja
 651. Slava Laima Mākslas zinātniece
 652. Smildziņa Dace "IR"
 653. Smiltēns Edvards Politiķis
 654. Sološenko Marija Beziepakojuma preču veikala BURKA dibinātāja, īpašniece
 655. Spārītis Ojārs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents
 656. Spēlmane-Baumane Una Konrāda Adenauera fonda Latvija biroja vadītāja
 657. Sproģe Svetlana Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētāja
 658. Sprūde Karina Deputāte
 659. Staķis Mārtiņš Deputāts
 660. Stalidzāns Egils LLU ITF profesors, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības bij. priekšsēdētājs
 661. Stankevičs Rišards Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs
 662. Stankevičs Zbigņevs Romas katoļu baznīcas Latvijā Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts
 663. Starkova Irina Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes locekle, valdes priekšsēdētāja p. i.
 664. Stemper Isabelle Eiropas Savienības Tiesa
 665. Stepaņenko Jūlija Deputāte
 666. Stiebra Roze Režisore
 667. Stirna Uldis Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Polimēru laboratorijas vadītājs
 668. Stradiņš Jānis Akadēmiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēdētājs
 669. Strads Imants Aktieris
 670. Stranga Aivars Vēsturnieks, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis
 671. Straujuma Laimdota Bijusī Ministru prezidente
 672. Straume Jēkabs KNAB priekšnieks
 673. Straume Zane Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas anestezioloģe reanimatoloģe, atbildīgā par ārstniecību
 674. Strauss Aigars Triatlona federācijas prezidents
 675. Strautmane Ingvilda Latvijas Radio
 676. Strauts Andris Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs
 677. Streičs Jānis Režisors
 678. Strence Sandra Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja
 679. Strenga Gustavs Vēsturnieks, LNB vadošais pētnieks
 680. Strīķe Juta Deputāte
 681. Strīķe Eva Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas
 682. anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļas vadītāja
 683. Strīpnieks Roberts AS "Latvijas valsts meži" valdes priekšsēdētājs
 684. Struka Ieva Latvijas Nacionālā teātra literarās daļas vadītāja
 685. Struka (Raups) Edvīns Dzejnieks
 686. Strupišs Aigars Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs
 687. Suharenko Arkādijs Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs
 688. Sūniņa Danika Eiropas Savienības Tiesa
 689. Svetlovs Vladimirs Dzejnieks, mākslinieks
 690. Svilane Inese Īpašais viesis
 691. Svilans Francis Īpašais viesis
 692. Šapošņikovs Oļegs Daugavpils teātra valdes priekšsēdētājs
 693. Šauša Jānis Daugavpils tiesas priekšsēdētājs
 694. Ščerbinskis Valters Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors
 695. Šēnbergs Laimonis Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētājs; Galvenais dizaina un mākslas eksperts Latvijas Bankā
 696. Šiliņš Jānis Vēsturnieks, Vidzemes Augstskolas pētnieks
 697. Šimkus Vesta rds Pianists
 698. Škapars Jānis 4.maija Deklarācijas klubs
 699. Šķēle Andris Bijušais Ministru prezidents
 700. Šķilters Jurģis LU Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs
 701. Šlāpins Ilmārs Publicists, filozofs, rakstnieks, tulkotājs
 702. Šmidre Aija Izdevniecības "Rīgas Viļņi" valdes priekšsēdētāja
 703. Šmits Didzis Deputāts
 704. Šmits Gatis Režisors
 705. Šnē Normuds Orķestra "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskais vadītājs un diriģents
 706. Šnore Edvīns Deputāts
 707. Šnore Inga LTV
 708. Šteinbuka Inna LU profesore
 709. Šteins Mārtiņš Deputāts
 710. Šterns Kaspars Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps
 711. Šulmane Dace Juriste, Tieslietu padomes sekretariāta padomniece
 712. Šulmanis Toms Jurists
 713. Šuplinska Ilga Izglītības un zinātnes ministre
 714. Švecova Ļubova Deputāte
 715. Teikmanis Andris Valsts prezidenta kancelejas vadītājs
 716. Teirumnieks Edmunds Deputāts
 717. Terihova Signe Juriste
 718. Tērauda Vita Anda Deputāte
 719. Tihomirovs Nikolajs Virspriesteris, metropolīta Aleksandra pavadonis
 720. Timofejevs Sergejs Dzejnieks
 721. Tisenkopfa-Iltnere Lote AS „MADARA Cosmetics" valdes priekšsēdētāja
 722. Tīrons Uldis Filosofs, "Rīgas Laiks" galvenais redaktors
 723. Tjarve Kristīne Komunikācijas speciāliste
 724. Tomašūns Andris Vēsturnieks, JPPI „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" gids
 725. Tomsons Timurs Koncertzāles "Lielais dzintars" valdes priekšsēdētājs
 726. Tomsons Aidis Latvijas Radio
 727. Torgāns Kalvis Jurists
 728. Trofimovs Dimitrijs Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs
 729. Truksnis Gatis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs
 730. Turlais Dainis Rīgas pilsētas domes priekšsēdētājs (ielūguma izsūtīšanas brīdī)
 731. Tutins Jānis Deputāts
 732. Uaļļiks Žoržs Dzejnieks
 733. Ulberte Līga Teātra zinātniece
 734. Uldis Neiburgs LU Vēstures institūta vadošais pētnieks
 735. Ulmanis Guntis Bijušais Latvijas Valsts prezidents
 736. Upeniece Daiga Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja
 737. Upenieks Mārtiņš Aktieris
 738. Upleja Sanita "Latvijas Avīze"
 739. Urbanovičs Jānis Deputāts
 740. Ušakovs Nils Eiropas Parlamenta deputāts
 741. Vaidere Inese Eiropas Parlamenta deputāte
 742. Vaivode Anita Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas valdes priekšsēdētāja
 743. Vaivode Gunda Latvijas Radio
 744. Valainis Viktors Deputāts
 745. Valdmane-Rozenberga Vikija LTV
 746. Valdmanis Jānis Latviešu valodas aģentūras direktors
 747. Vanags Jānis Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
 748. Vasiļjevs Andrejs Uzņēmuma TILDE valdes priekšsēdētājs
 749. Vasks Pēteris Komponists
 750. Vāne Elīna Aktrise
 751. Vectirāne Rita Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas vadītāja
 752. Veidemane Elita Žurnāliste
 753. Veisbergs Andrejs Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Tulkošanas katedras vadītājs, Valsts valodas komisijas vadītājs
 754. Vējonis Raimonds Bijušais Latvijas Valsts prezidents
 755. Vērdiņš Kārlis Rakstnieks
 756. Vērpe Edgars VKKF direktors
 757. Viduleja Anna Režisore
 758. Vilcāns Mārcis VAS "Latvijas Pasts" valdes priekšsēdētājs
 759. Vilks Andris Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors
 760. Vilnītis Jānis Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs
 761. Vilsone Dace Kultūras ministrijas Valsts sekretāre
 762. Vilsone Daiga Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja
 763. Vimba Jānis Latvijas Nacionālā teātra direktors
 764. Viņķele Ilze Veselības ministre
 765. Viņķelis Pēteris Politiķis
 766. Vita Jaunzeme Lielās talkas projekta vadītāja
 767. Vitenbergs Jānis Deputāts
 768. Vizulis Ingus Flotiles admirālis, Jūras spēku flotiles komandieris
 769. Vīgants Māris Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs
 770. Vīķe-Freiberga Vaira Bijusī Latvijas Valsts prezidente
 771. Vītola Marta Vītolu fonda dibinātāja
 772. Vītola Elīza Īpašais viesis
 773. Vītoliņa Baiba Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore
 774. Vītoliņš Jānis Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks
 775. Vītols Vilis Vītolu fonda dibinātājs
 776. Vītols Andris Dailes teātra direktors
 777. Voika Inese Deputāte
 778. Vrubļevskis Aldons Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
 779. Vucāns Jānis Deputāts
 780. Zakatistovs Atis Deputāts
 781. Zandere Inese Rakstniece
 782. Zanders Māris Žurnālists
 783. Zapoļs Aleksandrs Dzejnieks
 784. Zariņa Guna Aktrise
 785. Zariņš Ivars Deputāts
 786. Zariņš Kristaps Latvijas Mākslas akadēmijas rektors
 787. Zariņš Uģis Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas galvenais

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Edgars Rinkēvičs stājas Latvijas Prezidenta amatāEdgars Rinkēvičs stājas Latvijas Prezidenta amatā08.07.2023lv
2Par 11. Latvijas valsts prezidentu ievēl esošo ārlietu ministru Edgaru RinkēvičuPar 11. Latvijas valsts prezidentu ievēl esošo ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču31.05.2023lv
3
Egila Levita runa Saeimas rudens sesijas plenārsēdes atklāšanā08.09.2022lv
4
​Valsts prezidenta Egila Levita runa Aglonā15.08.2022lv
5
Egila Levita runa Latvijas tiesnešu konferencē20.05.2022lv
6Spēcīga vētra Stambulā, Turcijā. Vismaz 4 cilvēki gājuši bojā, vairāki desmiti ievainotiSpēcīga vētra Stambulā, Turcijā. Vismaz 4 cilvēki gājuši bojā, vairāki desmiti ievainoti29.11.2021lv
7Baiba Rudevska: Vai ģimenes jēdzienā iekļaut arī svingeru klubu?Baiba Rudevska: Vai ģimenes jēdzienā iekļaut arī svingeru klubu?24.11.2020lv
8Armēnija raķešu uzbrukumā 2. lielākajai Azerbaidžānas pilsētai Gandžai nogalinājusi vairāk kā 10 iedzīvotājus, vairāk kā 50 ievainotiArmēnija raķešu uzbrukumā 2. lielākajai Azerbaidžānas pilsētai Gandžai nogalinājusi vairāk kā 10 iedzīvotājus, vairāk kā 50 ievainoti17.10.2020lv
9Pārdošanā nonāk grāmata "Viltvārdis"Pārdošanā nonāk grāmata "Viltvārdis"04.07.2020lv
10Svarīgākie 2019.gada notikumi Latvijā un pasaulēSvarīgākie 2019.gada notikumi Latvijā un pasaulē31.12.2019de, ee, en, lt, lv, pl, ru
11Par Latvijas Valsts prezidentu ievēlēts Egils Levits Par Latvijas Valsts prezidentu ievēlēts Egils Levits 29.05.2019lv, ru
12Apstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinetsApstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinets23.01.2019lv, ru
13Jaunās Vienotības iepirkumos uzvar tās kampaņas veidotājaJaunās Vienotības iepirkumos uzvar tās kampaņas veidotāja05.12.2018lv
1413.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi13.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi06.11.2018lv
15No amata atkāpjas Latvijas Republikas ministru prezidente Laimdota StraujumaNo amata atkāpjas Latvijas Republikas ministru prezidente Laimdota Straujuma07.12.2015lv
16Raimonds Vējonis stājas Latvijas Republikas prezidenta amatāRaimonds Vējonis stājas Latvijas Republikas prezidenta amatā08.07.2015lv
17Latvijas Republikas 11. Prezidenta vēlēšanas. Ievēlēts Raimonds VējonisLatvijas Republikas 11. Prezidenta vēlēšanas. Ievēlēts Raimonds Vējonis03.06.2015lv, ru
18Latvijas Republikas prezidenta kandidātu debates LTV1Latvijas Republikas prezidenta kandidātu debates LTV127.05.2015lv
19Andris Bērziņš stājas Latvijas Republikas prezidenta amatāAndris Bērziņš stājas Latvijas Republikas prezidenta amatā08.07.2011lv, pl
20Latvijas Republikas 8. prezidentūra. Atkārtoti tiek ievēlēta V. Vīķe FreibergaLatvijas Republikas 8. prezidentūra. Atkārtoti tiek ievēlēta V. Vīķe Freiberga20.06.2003lv

Avoti: news.lv

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Inese IkstenaInese Ikstena05.04.196805.06.2021lv
  2Ojārs Ēriks KalniņšOjārs Ēriks Kalniņš22.10.194914.10.2021de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, se, ua
  3Viktors AvotiņšViktors Avotiņš12.12.194716.12.2023lv
  Birkas