Pastāsti par vietu
lv

LR MP LĒMUMS Nr. 129 Par Latvijas Žurnālistu savienību

Datums:
17.09.1990

Sakarā ar to, ka Latvijas PSR Žurnālistu savienības vietā ir izveidota patstāvīga sabiedriska organizācija - Latvijas Žurnālistu savienība, kā arī lai veicinātu tās turpmāko darbību, Latvijas Republikas Ministru Padome nolemj:

1. Noteikt, ka:

1.1. Latvijas Žurnālistu savienība savu mērķu un uzdevumu realizēšanai var rīkot izstādes, koncertus, izsoles un loterijas, kā arī veikt ražošanas un tirdzniecisko darbību;

1.2. šī lēmuma 1.1. apakšpunktā minētā Latvijas Žurnālistu savienības darbība 1990. gadā tiek atbrīvota no visu veidu nodokļu maksājumiem.

2. Atļaut Latvijas Žurnālistu savienības valdei patstāvīgi noteikt savienības ienākumu un izdevumu tāmi, ka arī savienības un tās uzņēmumu darba samaksas un citu fondu veidošanas normatīvus.

3. Attiecināt uz Latvijas Žurnālistu savienību Latvijas PSR Ministru Padomes 1989. gada 21. februāra rīkojuma Nr. 46-r pielikumā rindā «Citi» noteiktos valūtas atskaitījumu normatīvus.

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks Ilmārs BIŠERS
Latvijas Republikas valdības lietu ministrs Kārlis LĪCIS

Rīgā 1990. gada 17. septembrī

*****

Latvijas PSR Žurnālistu savienības valde* 

 • 1. Imants Austriņš — Latvijas radio
 • 2. Viktors AVOTIŅŠ — žurnāls «Daugava»
 • 3. Ligita Azovska — LPSR Žurnālistu savienība
 • 4. Anita Bandziņa — Dobeles rajona laikraksts «Komunārs»
 • 5. Pēteris Bankovskis - laikraksts «Literatūra un Māksla»
 • 6. Aivars BAUMANIS — preses aģentūra «Novosti»
 • 7. Eliass Bergers – Liepājas pilsētas laikraksts «Komunists»
 • 8. Aivars Berķis — Latvijas radio
 • 9. Ilgonis Bertholds — Madonas rajona laikraksts «Stars»
 • 10. Valdis Bērziņš — laikraksts «Rīgas Balss»
 • 11. Gundega Blumberga — Talsu rajona laikraksta «Padomju Karogs»
 • 12. Jānis Bluka — LPSR Kultūras komiteja
 • 13. Aleksandrs Bļinovs — laikraksts «Sovetskaja molodež»
 • 14. Jānis Briedis – Latvijas radio
 • 15. Uldis BRIEDIS — laikraksts «Padomju Jaunatne»
 • 16. Vilhelmīne Briede — Limbažu rajona laikraksts «Progress»
 • 17. Liena Britāne — žurnāls «Draugs»
 • 18. Benita Brila — laikraksts «Padomju Jaunatne»
 • 19. Juris Brils — Latvijas televīzija
 • 20. Vladislavs Brokāns — žurnāls «Padomju Latvijas Komunists»
 • 21. Pāvels Burijs — Daugavpils pilsētas laikraksts «Krasnoje Znamja»
 • 22. Ilze Būmane — žurnāls «Lauku Dzīve»
 • 23. Dainis Caune — žurnāls «Liesma»
 • 24. Māra Caune — žurnāls «Karogs»
 • 25. Dzintra Ciekurzne — laikraksts «Cīņa»
 • 26. Andrejs CĪRULIS — laikraksts «Padomju Jaunatne»
 • 27. Iveta Daine — Latvijas radio
 • 28. Edmunds Dambergs — laikraksts «Sovetskaja Latvija»
 • 29. Jānis Dimants — Latvijas televīzija
 • 30. Valdis Dimdāns — izdevniecība «Avots»
 • 31. Silvija Dorša — Valkas rajona laikraksts «Darba Karogs»
 • 32. Vladlens DOZORCEVS – žurnāls «Daugava»
 • 33. Svetlana Fesenko — laikraksts «Sovetskaja molodež»
 • 34. Jānis Gavars — Latvijas televīzija
 • 35. Oskars Gerts – laikraksts «Cīņa»
 • 36. Aleksejs Gončarovs — Krāslavas rajona laikraksts «Komunisma Ausma»
 • 37. Eduards Govoruško — laikraksts «Sovetskaja kultura»
 • 38. Maija Grīnšteine — Rīgas rajona laikraksta «Darba Balss»
 • 39. Jānis Gulbis — žurnāls «Skola un Ģimene»
 • 40. Ēriks HĀNBERGS — laikraksta «Cīņa» ŽS pirmorganizācija
 • 41. Voldemārs Hermanis — laikraksts «Dzimtenes Balss»
 • 42. Edvīns Inkēns — Latvijas televīzija
 • 43. Dainis Īvāns — žurnāla «Skola un Ģimene» ŽS pirmorganizācija
 • 44. Ieva Jākobsone — žurnāls «Padomju Latvijas Komunists»
 • 45. Marks Jekaraševs — laikraksts «Latvijas Zvejnieks»
 • 46. Juris Kālis — Jelgavas laikraksts «Darba Uzvara»
 • 47. Anatolijs KIRILOVS – laikraksts «Za Rodinu»
 • 48. Tamāra Kļaviņa — Saldus rajona laikraksts «Padomju Zeme»
 • 49. Ābrams KĻOCKINS — LVU žurnālistikas katedra
 • 50. Helmuts Kreicbergs — LPSR Fotomākslas biedrība
 • 51. Voldemārs KRUSTIŅŠ – laikraksta «Lauku Avīze»
 • 52. Gaļina Kučina — LATINFORM
 • 53. Gunārs Kurpnieks — žurnāls «Horizonts»
 • 54. Rišards LABANOVSKIS — Latvijas radio
 • 55. Emīls Meškūns - Latvijas televīzija
 • 56. Edīte Melngalve — Ventspils laikraksts «Padomju Venta»
 • 57. Valērijs Minajevs — laikraksta «Sovetskaja Latvija»
 • 58. Māra Miķelsone — laikraksts «Jūrmala»
 • 59. Jānis Motivāns — laikraksts «Cīņa»
 • 60. Aldis NEIMANIS — Latvijas televīzija
 • 61. Uldis Norietis — izdevniecība «Liesma»
 • 62. Inese Paklone — Latvijas radio
 • 63. Eduards Parijancs — laikraksts «Sovetskaja Latvija»
 • 64. Jurijs Pašuba — LPSR Žurnālistu savienības radošā fotostudija
 • 65. Leonards Pāvils — LPSR Žurnālistu savienība
 • 66. Pēteris Pīzelis — Preiļu rajona laikraksts «Ļeņina Karogs»
 • 67. Imants Prēdelis — izdevniecība «Avots»
 • 68. Magda Priedīte — žurnāls «Zvaigzne»
 • 69. Andrejs Puriņš - žurnāls «Dadzis»
 • 70. Fricis Plostnieks — Liepājas rajona laikraksts «Ļeņina Ceļš»
 • 71. Romualds Podvinskis — laikraksts «Vefietis»
 • 72. Egons RĀCENIS — LPSR Žurnālistu savienība
 • 73. Baiba Ranga — Ogres rajona laikraksts «Padomju Celi»
 • 74. Anita ROZENTĀLE — Bauskas rajona laikraksta «Komunisma Ceļš»
 • 75. Ojārs Rubenis — Latvijas televīzija
 • 76. Verners RUDZĪTIS — Cēsu rajona laikraksta «Padomju Druva»
 • 77. Vladimirs Rudojs — Daugavpils rajona laikraksts «Avangards»
 • 78. Jānis Skopiņš — Alūksnes rajona laikraksts «Oktobra Karogs»
 • 79. Ojārs Skudra — LKP CK
 • 80. Maruta Sprudzāne — Balvu rajona laikraksts «Vaduguns»
 • 81. Mairita Solima — laikraksts «Sports»
 • 82. Andris Sproģis — žurnāls «Draugs»
 • 83. Jāzeps Stirāns — Kuldīgas rajona laikraksts «Padomju Dzimtene»
 • 84. Aleksejs Šeiņins — laikraksts «Sovetskaja molodež»
 • 85. Silvija Šimfa — Jēkabpils rajona laikraksts «Padomju Daugava»
 • 86. Ludmila Švarce — LATINFORM
 • 87. Dace TERZENA – laikraksta «Lauku Avīze»
 • 88. Aivars Ustups – Valmieras rajona laikraksts «Liesma»
 • 39. Elita Veidemane – laikraksts «Atmoda»
 • 90. Monika Zīle — žurnāls «Padomju Latvijas Sieviete»
 • 91. Fēlikss Zvaigznons — laikraksts «Skolotāju Avīze»

————————————

* Tekstā ar Bold izcelti Žurnālistu Savien\ibas valdes prezidija locekļu uzvārdi.

 

***

Latvijas PSR Žurnālistu savienības Revīzijas komisija

 • 1. Laimonis Apiņš — žurnāls «Dambrete»
 • 2. Ruta Darbiņa — žurnāls «Jaunās Grāmatas»
 • 3. Pāvels Ducmanis — laikraksts «Dzimtenes Balss»
 • 4. Vilnis Meliņš — Latvijas televīzija
 • 5. Igors Movelis — Jelgavas laikraksts «Darba Uzvara»
 • 6. Mārīte Ozoliņa — Bauskas rajona laikraksts «Komunisma Ceļš»
 • 7. Mudīte Paegle — Latvijas radio
 • 8. Sergejs Virtmanis — žurnāls «Padomju Latvijas Komunists»
 • 9. Ksenija Zagorovska — laikraksts «Sovetskaja Latvija»

 

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongressLatvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress04.02.1989lv
2Iznāk "Atmodas" pirmais numursIznāk "Atmodas" pirmais numurs16.12.1988lv
3
Latvijas PSR Tautu forums10.12.1988lv, ru
4Latvijas rusifikācijas "piebremzēšana" pēc Gruzijas tautas protestiem. LPSR AP pieņem papildinājumus LPSR Konstitūcijai, nosakot latviešu valodas statusuLatvijas rusifikācijas "piebremzēšana" pēc Gruzijas tautas protestiem. LPSR AP pieņem papildinājumus LPSR Konstitūcijai, nosakot latviešu valodas statusu18.04.1978lv

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Juris LaksovsJuris Laksovs23.02.196729.06.2011lv, ru
  2Imants AustriņšImants Austriņš21.02.195907.04.2013lv
  3Aida PrēdeleAida Prēdele29.11.195019.07.2015lv
  4Imants PrēdelisImants Prēdelis01.01.195020.05.2018lv, ru
  5Viktors AvotiņšViktors Avotiņš12.12.194716.12.2023lv
  6Andrejs CīrulisAndrejs Cīrulis18.10.194623.12.2019lv, ru
  7Māra CauneMāra Caune04.07.194107.01.2010lv
  8Rišards LabanovskisRišards Labanovskis15.02.194020.09.2022lv
  9Aivars BaumanisAivars Baumanis23.12.193715.08.2019lv
  10Aivars BerķisAivars Berķis24.09.193601.02.2020lv
  11Juris BlaumanisJuris Blaumanis13.03.193404.07.2012lv
  12Voldemārs KrustiņšVoldemārs Krustiņš02.08.193222.06.2020lv
  13Ilmārs BišersIlmārs Bišers01.11.193012.05.2011lv, ru
  14Zigurds MežavilksZigurds Mežavilks22.03.192616.06.2015en, lv, ru
  Birkas