Pastāsti par vietu
lv

Sankcijas pret Aivaru Lembergu

Datums:
09.12.2019

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs iekļāvis Ventspils mēru Aivaru Lembergu globālajā Magņitska sankciju sarakstā (OFAC) - šeit paziņojuma teksts.

Latvijas tiesību vēsturē ir noticis kardināls pavērsiens - ASV sankciju sarakstā iekļautajam Aivaram Lembergam un līdz ar viņu četrām organizācijām Latvijas bankas drīkst sniegt pakalpojumus pastiprinātā uzraudzības režīmā, faktiski - nedrīkst darīt neko. Turklāt Lembergam pieejamās izmaksas tiks ierobežotas ar pamatvajadzībām nepieciešamo. Tā medijiem skaidroja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore Kristīne Līce deva ĀM oficiālu skaidrojumu: uz Latviju attiecināmus sankciju režīmus var iedalīt divās grupās:

 • Pilnībā obligāti ievērojamas ir ANO Drošības padomes un Eiropas Savienības (ES) noteiktās sankcijas.
 • Cita grupa ir ES un NATO valstu nacionālās sankcijas, kuru piemērošanā Latvijai ir daudz lielāka brīvība.

Atbildīgā institūcija, kas var noteikt kritērijus, kuras sankcijas uzskata par būtiskām un kā tās piemēro, Latvijā ir FKTK, kuras vadītāja Latvijas sabiedrībai paziņoja, ka izdarīs ekonomisku spiedienu uz Lembergu un ar viņu saisrtībām fiziskām un juridiskām personām.

Faktiski ar šo lēmumu ir apturēts Satversmes 92.pants, kas nosaka vienu no demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem -par vainīgu personu var atzīt tikai un vienīgi tiesa. Bez tam, ar īpašām ASV pilnvarām apveltītā FKTK, kā izrādās, var piemērot arī naudas līdzekļu, kuri glabājas Latvijas Republikā esošās bankās, konfiskāciju vai vismaz aizutrēšanu uz likumos nenoteiktu laiku.

Pirmo reizi šīs sankcijas ir vērstas pret Latvijas valstij - valsts un pašvaldību personā - piederošai ostai. Ventspils osta un ar to saistītiās komercsabiedrības arī ir pasludinātas ārpus likuma. Tiesa, pagaidām ārpus Latvijas likumiem. 

Vēl sankciju sarakstā iekļautas  četras organizācijas

 • Ventspils brīvostas pārvalde,
 • Ventspils Attīstības aģentūra,
 • Biznesa attīstības asociācija 
 • Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.

Latvijas Ostu asociācija palika ārpus šī saraksta, taču arī tā paniskā triecientempā uzsāka pašlikvidācijas procedūru.

Jau 11.decembrī FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile* ir devusi komandu Latvijas bankām caurskatīt to klientu bāzi un identificēt, vai Lembergs atrodas viņu apkalpošanā, un atturēties no finanšu pakalpojumu sniegšanas. Purgaile ir noteikusi Aivars Lembergam būs iespēja paturēt pamata kontu un tajā saņemt pamatieskaitījumus, arī pensiju no valsts. Taču vienlaikus paredzēts limits pamatvajadzību segšanai, tostarp komunālajiem maksājumiem, veselības aprūpei un pamata juridiskajiem pakalpojumiem, skaidroja FKTK Atbilstības kontroles departamenta direktora vietnieks Kristaps Markovskis. Latvijas valsts civillikums un pārējais tiesiskais regulējums faktiski uz Lembergu neattiecas - tieši FKTK ir pilnvarots noteikt, cik daudz naudas līdekļu pietiek Lembergam un ģimenei.

Bijusī Lemberga partijas un domubiedre Dana Reizniece Ozola ir publiski aicinājusi Aivaru Lembergu aiziet no visiem amatiem un posteņiem, atbrīvojot vietu pārējiem. Iespējams, te tiek piedāvāta līdzīga formula kā KNAB bijušā priekšnieka Jaroslava Streļčonoka publiskajā vajāšanā - "apstājies un apstāsimies arī mēs!". Piedāvājums nedaudz tika apspriests, bet, kā izskatās, atbalstu nav guvis nedz vienā, nedz otrā pusē. Lembergs, atbilsotši raksturam un savai izpratnei par tiesiskumu, padoties netaisās. Notiekošo ar nogaidošiem skatieniem vērojošie politisko norišu virzītāji arī nesteidzas dot kādas garantijas, jo vienkārši nezin savu pilnvaru apjomu, bet izlīgumu var apspriest, ja to pieņem abas puses. Nu, vismaz tā bija līdz šim. 

2019.gada 18.decembrī Latvijas TV savā raidījumā "Tieša runa" aicināja studijā atsevišķus viedokļu līderus - politiķus, žurnālistus un LMA profesoru, lai apspriestu radušos situāciju. Šķita visai dīvaini, ka Lembergam, kurš pieteicās nākt uz šo raidījumu, lai skaidrotu savu pozīciju, tika atteikts, jo raugi - ASV puse, kura sankcijas esot noteikusi, arī nepiedaloties. Tas gan vairāk parādīja situāciju, ka studijā esošiem trūkst argumentu, lai tiešā saskarsmē diskutētu ar Lembergu, kurš pelēcīgo politisko vidi izsenis kaitina ar tiešu viedokli, spēju atbildēt ar faktiem un savu kompetenci. Tas ir atzīstams fakts, ka viņam ir nesalīdzināma pieredze attiecībā pret jebkuru Latvijā. Šajā dienā ĀM paziņoja, ka viņiem esot izdevies no sankciju saraksta izdabūt Ventspils brīvostu. Tāpēc aktualizējās arī jautājums, par milzīgajā steigā pieņemto lēmumu veidot jaunu kapitālsabiedrību "Ventas osta", kurā apzināti netiekot iekļauts amerikāņiem netīkamais Ventspils vārds. Vienlaicīgi Ārlietu resors skaidri un nepārprotami pauda, ka par pārējām trim arestētajām organizācijām ĀM pat nemēģinās runāt ar ASV, jo nesaskata tām nekādu nozīmi Latvijas saimnieciskajā dzīvē.

Kad kļuva zināms, ka īsi pirms šīm sankcijām JKP biedru grupa, ieskaitot Jāni Bordānu, Juri Jurašu u.c.paspēja paviesoties ASV Finanšu ministrijā, JKP līderis un tieslietu ministrs Jānis Bordāns priecīgi atzīna, ka Ventspils mēra Aivara Lemberga iekļaušana ASV sankciju sarakstā ir kļuvusi iespējama, pateicoties viņa partijas aktivitātēm un darbībai tiesiskuma nostiprināšanā. Tieslietu ministrs norādīja, ja valstī, viņa vadītā justīcijas nozare gadiem ilgi nespēj Lembergu notiesāt, tad ir labi, ja ir palīdzība no malas. Portāls Puaro.lv atgādināja, ka savu roku pielicis pie tā dēvētā “Magņitska saraksta” arī J.Bordāns, jo viņš savulaik bijis advokāts fondā, kas izveidoja izveidoja šo melno sarakstu,

Aivara Lemberga viedoklis

2019 gada 19.decembrī Aivars Lembergs nopublicēja Sankciju paziņojumu valsts valodā, paužot savu viedokli par tā saturu - pa punktiem norādot šī dokumenta neatbilstību faktiem. 

ASV Valsts kases preses relīzes teksta analīze daļā par sankciju pamatojumu Aivaram Lembergam:

1. “Latvijas oligarhs Aivars Lembergs.” - Tituls – oligarhs nekad tiesiski nav piešķirts, bet Latvijā plaši tiek lietos no politisko konkurentu puses.

2. “Esoša valdības amatpersona.” Šī ir “feik” ziņa. Aivars Lembergs (turpmāk – A. Lembergs) nav šā brīža Latvijas Republikas Ministru
kabineta A. K. Kariņa Ministru prezidenta valdības amatpersona.

3. “Bijusi valdības amatpersona.” Šī ir “feik” ziņa. A. Lembergs nekad nav bijusi Latvijas Republikas Ministru kabineta amatpersona. 

4. “Lembergs veicis valsts aktīvu piesavināšanos.” Šī ir “feik” ziņa. A. Lembergam nekad nav izvirzītas aizdomas vai apsūdzības par valsts aktīvu
piesavināšanos.

5. “Privātās mantas atsavināšana personiskā labuma gūšanai.” Šī ir “feik” ziņa. Nesaprotams izteikums. Būtu dīvaini, ja A.Lembergs, atsavinot privāto manu, negūtu no tās labumu.

6. “Korupcija, kas saistīta ar valdības līgumiem.” Šī ir “feik” ziņa. A.Lembergam nav bijis nekāda veida sakars ar Latvijas Republikas valdības līgumiem. Saistībā ar šādiem līgumiem A. Lembergam nekad nav izvirzītas aizdomas vai apsūdzības.

7. “Korupcija, kas saistīta ar dabas resursu ieguvi.” Šī ir “feik” ziņa. A.Lembergam nekad nav izvirzītas aizdomas vai apsūdzības korupcijā, kas būtu saistīta ar dabas resursu ieguvi. A.Lembergs nekad nav nodarbojies ar jautājumiem, kas būtu saistīti ar dabas resursu ieguvi.
Ventspils pilsētas domei nav nekādu dabas resursu. 

8. “Lembergs vairākkārt ir apsūdzēts par naudas atmazgāšanu, kukuļošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.” A.Lembergam par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu 2005. gadā tika celta apsūdzība. Viņš tika tiesāts. Tiesa atzina A. Lembergu par nevainīgu. Latvijas Republika par minēto lietu izmaksāja A. Lembergam kompensāciju, par nodarīto kaitējumu. 
Par naudas atmazgāšanu, kukuļošanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu A. Lembergam celta apsūdzība 2007. gadā par
notikumiem, kas it kā notikuši laika posmā no 1993. – 1995. gadam. Viņa vaina pirmās instances tiesā šobrīd nav pierādīta.
Apsūdzība par dienesta stāvokļa izmantošanu attiecas uz notikumiem no 1999. gada – 2003.
gadam. Arī par šo viņa vaina pirmās instances tiesā šobrīd nav pierādīta.

9. “Lembergs kontrolē struktūras ar politisko partiju palīdzību.” A.Lembergs 1994. gadā kopā ar domubiedriem nodibināja reģionālu politisko partiju “Latvijai un Ventspilij”. Šis partijas saraksts ir uzvarējis visās vēlēšanās Ventspils pilsētas domē, iegūstot absolūtu balsu vairākumu un atbilstoši
likumam “Par pašvaldībām” realizē tiesības un pienākumus Ventspils pilsētas domē. Neskatoties uz daudzkārtējām pārbaudēm no Valsts institūciju puses, 25 gadu laikā nekādi pārkāpumi Ventspils pilsētas domes darbībā nav konstatēti.

10. “Lembergs ar korumpētu politiķu palīdzību.” Šī ir abstrakta, nekonkrēta, “feik” ziņa. 

11. “Lembergs sistemātiski izmanto šīs struktūras (politiskās partijas, politiķus) savam personīgajam ekonomiskajam labumam.” Šī ir abstrakta, nekonkrēta, “feik” ziņa. 

12. “Lemebergs izmanto savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai veidotu valdības personālu.” Šī ir “feik” ziņa. A.Lembergs nekādā veidā nav piedalījies A.K.Kariņa valdības locekļu “ielikšanā”. Valdības locekļus “ieliek” Saeima. 

13. “Lembergs izmanto savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai amatos ieliktu noteiktas valdības amatpersonas.” Šī ir “feik” ziņa. A.Lembergs nekādā veidā nav piedalījies A.K.Kariņa valdības locekļu “ielikšanā”. Valdības locekļus “ieliek” Saeima. 

14. “Lembergs izjauc citu valdības amatpersonu nokļūšanu vadošos amatos.” Šī ir “feik” ziņa. A.Lembergs nav “izjaucis” A. K. Kariņa valdības amatpersonu nokļūšanu vadošos amatos. Valdības amatpersonu nokļūšana vadošos amatos ir Saeimas kompetence. 

15. “Lembergs korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas.” Šādu faktu nav. Šī ir “feik” ziņa. 

16. “Lembergs korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, “lai gāztu politiķus””. Šī ir “feik” ziņa. Tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas nav
gāzušas politiķus.

17. “Lembergs korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, “lai gāztu politiķus, Šī ir “feik” ziņa. Kuri ir tie “korumpēto tiesībsargājošo iestāžu kurus viņš nespēj kontrolēt””. amatpersonu” gāztie politiķi, kurus Lembergs nespēj kontrolēt”? A. Lembergs nav nedz korumpējis  tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai “gāztu politiķus”, nedz pats “gāzis politiķus”.

18. “Lembergam pieder Ventspils brīvostas pārvalde.” Šī ir “feik” ziņa. Ventspils brīvostas pārvalde ir valsta pārvaldes institūcija, tā pieder Valstij.

19. “Lembergs kontrolē Ventspils brīvostas pārvaldi.” Šī ir “feik” ziņa. Ventspils brīvostas pārvaldi kontrolē 8 Ventspils brīvostas valdes locekļi, t.sk. 4
Ventspils brīvostas valdes locekļus ir iecēlusi A.K. Kariņa valdība. A. Lembergs ir viens no astoņiem valdes locekļiem. 

20. “Lembergam pieder Ventspils Attīstības aģentūra.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrība “Ventspils Attīstības aģentūra” pieder biedrības “Ventspils Attīstības aģentūra” biedriem (fiziskām un juridiskām personām). 

21. “Lembergs kontrolē Ventspils Attīstības aģentūru.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrību “Ventspils Attīstības aģentūra” kontrolē biedrības “Ventspils Attīstības aģentūra” biedri (fiziskās un juridiskās personas).

22. “Lembergs kontrolē Biznesa attīstības asociāciju.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrību “Biznesa attīstības asociāciju” kontrolē biedrības “Biznesa attīstības
asociāciju” biedri (fiziskās un juridiskās personas). 

23. “Lembergam pieder Biznesa attīstības asociācija.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrība “Biznesa attīstības asociāciju” pieder biedrības “Biznesa attīstības asociāciju” biedriem (fiziskām un juridiskām personām). 

24. “Lembergs kontrolē Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrību “Latvijas Tranzīta biznesa asociācija” kontrolē biedrības “Latvijas Tranzīta biznesa asociācija” biedri (fiziskās un juridiskās personas). 

25. “Lembergs pieder Latvijas Tranzīta biznesa asociācija.” Šī ir “feik” ziņa. Biedrība “Latvijas Tranzīta biznesa asociācija” pieder biedrības “Latvijas Tranzīta biznesa asociācija” biedriem (fiziskām un juridiskām personām).

*) Santa Purgaile - 2019.gada 24.oktobrī Saeima Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājas amatā iecēla bankas "Citadele" līdzšinējo valdes locekli Santu Purgaili. Pirms viņas kandidatūras virzīšanas pret to asi iebilda Juris Pūce, tādējādi pat atliekot uz nedēļu šī jautājuma skatīšanu MK sēdē. Pēc valdības sēdes ietekmīgais politiķis skaidroja, ka viņa pārstāvētajai politiskajai apvienībai «Attīstībai/Par» (AP) esot biusi tikšanās ar Purgaili, kuras laikā FKTK vadītājas amata kandidātei tika uzdoti jautājumi par institūcijas darbu, viņas līdzšinējo pieredzi, kā arī par tādiem specifiskiem jautājumiem kā finanšu noziegumu apkarošana. No Jura Pūces paziņojuma: «Rezultātā AP nonāca pie kopīga secinājuma, ka, neskatoties uz Purgaili kā banku sistēmas profesionāli, viņai tomēr nav nekādas pieredzes un pietiekamu zināšanu, lai veiktu banku sistēmas uzraudzību, kas ir atsevišķa joma ar saviem noteikumiem. Tā kā krīze šajā sektorā ir augsta un tuvākajā laikā valstī būs lieli izaicinājumi, mēs nevaram atļauties izvirzīt pārstāvi, kura mācīsies darba vietā,». Cik zināms, Purgailes pirmais komandējums bija uz ASV.

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1
Aivars Markots par Lembergu26.09.2023lv
2Iznāk Indriķa Latvieša grāmata "Bailes-2"Iznāk Indriķa Latvieša grāmata "Bailes-2"05.09.2022lv
3Tiesas 1. instances spriedums Aivara Lemberga lietāTiesas 1. instances spriedums Aivara Lemberga lietā22.02.2021lv
4Svarīgākie 2019.gada notikumi Latvijā un pasaulēSvarīgākie 2019.gada notikumi Latvijā un pasaulē31.12.2019de, ee, en, lt, lv, pl, ru
5
Šī pirmdiena vēsturē09.12.2019lv
6Apstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinetsApstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinets23.01.2019lv, ru
713.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi13.Saeimas deputāti sanāk uz pirmo sēdi06.11.2018lv
8Oligarhu kapusvētkiOligarhu kapusvētki08.06.2011lv
9
11 gadi tiesas zālē - Lemberga lieta16.02.2009lv

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Sergejs MagņitckisSergejs Magņitckis08.04.197216.11.2009de, en, lv, pl, ru
  2Juta StrīķeJuta Strīķe18.07.197018.03.2020de, lv, ru, ua
  3Zigurds VaivodsZigurds Vaivods29.07.196326.05.2006en, lv
  4
  Juris Šķibelis17.05.194720.07.2013en, lv, ru
  Birkas