Pastāsti par vietu
lv

Rīgā ierodas PSKP CK 1. sekretārs. Latvijā tiek uzsākta pastiprināta rusifikācijas programma

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
09.06.1959

Latvijā 1957.-1958.gadā arvien lielāku ietekmi sāka iegūt grupa jaunu latviešu komunistu: MP priekšsēdētāja vietnieks Eduards Berklavs, LKP CK otrais sekretārs Vilis Krūmiņš, laikraksta Cīņa galvenais redaktors Pāvels Pizāns, arodbiedrību vadītājs Indriķis Pinksis, kultūras ministrs Voldemārs Kalpiņš un citi. Grupas intelektuāli spēcīgākā personība bija pēckara Latvijas komjaunatnes līderis Pauls Dzērve, kurš 1958.gadā kļuva par ZA Ekonomikas institūta direktoru.

Tā nebija grupa ar noteiktu rīcības programmu. Tie bija cilvēki, kurus vienoja neapmierinātība ar režīma ekonomisko un nacionālo politiku - ar republikas interešu pakārtotību PSRS interesēm, nesamērīgo smagās rūpniecības attīstību, ieceļotāju iepludināšanu, latviešu valodas izspiešanu no lietišķās un ikdienas sfēras. Jāpiebilst, ka, lai gan latvieši ieņēma vairākumu augstāko amatu, tomēr kopumā partijas un pārvaldes aparātā viņi bija mazākumā. Būtisks moments, kas veicināja cerības par cita sociālisma modeļa iespējamību, bija 1957.gadā sāktā decentralizācija. Nodibināja Tautas saimniecības padomi, kurai nodeva Vissavienības pakļautības uzņēmumus. Gandrīz visu rūpniecību kontrolēja republikas vadība. Radās cerības, ka ekonomiku varēs attīstīt atbilstoši LPSR interesēm. P.Dzērve izstrādāja attīstības koncepciju, kura paredzēja racionālāku rūpniecības ģeogrāfisko izvietojumu, tādu nozaru attīstību, kam vajag mazāk izejvielu un darbaspēka (elektronika, precīzā aparātbūve u.c.), kā arī patēriņa preču ražošanas paaugstināšanu. Sākās zināma pārvaldes aparāta latviskošana.

Tika izvirzīta prasība, lai vadošie darbinieki mācētu latviski. Visenerģiskāk pārmaiņas centās realizēt Eduards Berklavs, kurš 1956.-1958. gadā bija Rīgas pilsētas LKP komitejas pirmais sekretārs, pirms un pēc tam MP priekšsēdētāja vietnieks. Rīgā tika pieņemti vairāki lēmumi, ka miličiem un apkalpojošās sfēras darbiniekiem jāapgūst latviešu valoda. Rīgā ierobežoja jaunu iedzīvotāju ieplūšana.

NACIONĀLKOMUNISMA SAKĀVE

Šī politika izraisīja visai lielu pretestību tajos, kurus tā skāra tieši - īpaši militārpersonās, kuru iespējas apmesties Rīgā tika ļoti būtiski ierobežotas. Neapmierināti bija arī visi tie, kas juta, ka valodas nezināšana eventuāli viņiem var likt zaudēt darbu. Neapmierināti bija arī idejiskie staļinisti, kuri uzskatīja, ka šāda politika grauj padomju varas pamatus Latvijā. Taču skaļi neviens neprotestēja. Uz Maskavu sāka plūst anonīmas sūdzības. Ar laiku tās iedarbojās.

1959.gada pavasarī Rīgā ieradās PSKP CK komisija, kuras secinājumi bija Berklavam nelabvēlīgi.

1959.gada jūnijā Rīgā viesojās Vācijas Demokrātiskās Republikas vadītāji - Valters Ulbrihts un Oto Grotevols. Viņus sagaidīt ieradās arī Ņikita Hruščovs. Lai gan viņš bija it kā labvēlīgi noskaņots, pēdējā dienā augstā viesa garastāvoklis bija mainījies. Lidlaukā viņš piedraudēja Berklavam noslaucīt viņu no zemes virsas.

Drīz vien no Maskavas ieradās vēl viena komisija, kas atzina, ka ir nacionālistiskas novirzes. Tika sasaukts LKP CK plēnums, kurā staļinisti guva iespēju pilnībā atspēlēties. Par galveno vaininieku atzina Berklavu, lai gan viņš joprojām centās pierādīt, ka viņa darbība bijusi pamatota. Pārējie par nacionālistiskajām novirzēm kritizētie vairāk vai mazāk atzina savu vainu. Galu galā Berklavu izsūtīja uz Vladimiras apgabalu Krievijā par kinofilmu iznomāšanas pārvaldes priekšnieku. Citi «revizionismā» un «nacionālismā» apsūdzētie pamazām tika atcelti no amatiem, pārceļot mazāk nozīmīgā darbā.

"Visnežēlīgāk" izrēķinājās ar Paulu Dzērvi, kuru ne tikai atcēla no Ekonomikas institūta direktora amata, bet atņēma arī ZA korespondētājlocekļa titulu un nosūtīja darbā par ekonomistu Autoelektroaparātu rūpnīcā. Partijas un pārvaldes aparāta tīrīšanas skāra samērā plašu personu loku, lai gan tikai nedaudzos gadījumos par atlaišanas iemeslu tika norādīta buržuāziskā nacionālisma veicināšana un tamlīdzīgas apsūdzības.

Nacionālkomunistu sagrāvei bija būtiska nozīme Latvijas tālākajā attīstībā. Pie varas nāca Maskavai padevīgi LKP CK pirmie sekretāri - vispirms Pelše, vēlāk Augusts Voss, kuru dzīves sapnis bija beigt karjeru Maskavā atbilstošā amatā. Tas viņiem arī izdevās. Salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu, kuru partijas vadītāji Johanness Kebins un Antans Sniečkus vairāk domāja par savu republiku interesēm, Latvija daudzējādā ziņā sāka atpalikt.

Fragmenti no DAINAS BLEIERES raksta Dienā 1999.g.

***

Savādāka situācija bija PSRS dienvidu "republikās".

Armēnija, Gruzija un Azerbaidžāna pēckara PSRS bija vienīgas republikas, kurās vienīgā "valsts valoda" bija nevis krievu, bet gan šo republiku pamattautību valoda.

Gruzijas konstitūcija noteica: (likuma versijas krievu val.)

«Государственным языком Грузинской ССР является грузинский язык.
Национальным меньшинствам, населяющим территорию Грузинской ССР, обеспечивается право свободного развития и употребления родного языка как в своих культурных, так и государственных учреждениях.

Gruzijas 1937. gada Konstitūcija , P. 156 »

1977. gadā PSRS tika pieņemta jauna konstitūcija un tai sekoja visu republiku konstitūciju maiņa. Viena no normām Gruzijas konstitūcijā paredzēja krievu valodai piešķirt "vienlīdzīgu" valsts valodas statusu kā gruzīnu valodai, bet tas nepārprotami nozīmētu rusifikāciju, līdzīgi kā citviet PSRS, kur mazākumtautību piespiedu rusifikācija jau lielā mērā bija notikusi.

«Грузинская ССР обеспечивает употребление в государственных и общественных органах, культурных и других учреждениях русского языка и осуществляет всемерную заботу о его развитии.

В Грузинской ССР на основе равноправия обеспечивается свободное употребление во всех органах и учреждениях русского, а также других языков, которыми пользуется население.

Какие-либо привилегии или ограничения в употреблении тех или иных языков не допускаются.»

Konstitūcijas projekts

Tas izraisīja plašus gruzīnu studentu protestus- ielās izgāja vairāk kā 20,000 cilvēku. Tā laika Gruzijas PSR KP sekretāram E. Ševarnadzem dažās dienās izdevās bezprecedenta darījums- saskaņot ar PSKP vadību valodas normas atcelšanu un saglabāt valsts valodas statusu tikai gruzīnu valodai.

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?04.07.2024lv
2Rīgā pirmo reizi notiek NATO Austrumu flanga valstu samits - B9Rīgā pirmo reizi notiek NATO Austrumu flanga valstu samits - B911.06.2024lv
3Azerbaidžāna deklarē neatkarībuAzerbaidžāna deklarē neatkarību18.10.1991lv, pl
4Vissavienības presē tiek publicēts jaunais Savienības līgumsVissavienības presē tiek publicēts jaunais Savienības līgums26.11.1990lv
5Latvijas rusifikācijas "piebremzēšana" pēc Gruzijas tautas protestiem. LPSR AP pieņem papildinājumus LPSR Konstitūcijai, nosakot latviešu valodas statusuLatvijas rusifikācijas "piebremzēšana" pēc Gruzijas tautas protestiem. LPSR AP pieņem papildinājumus LPSR Konstitūcijai, nosakot latviešu valodas statusu18.04.1978lv
6Latvijas PSR 4. Ministru Padome. MP priekšsēdētājs J. RubenisLatvijas PSR 4. Ministru Padome. MP priekšsēdētājs J. Rubenis05.05.1970lv
7Sākās PSRS KP XXII kongress, kurā tiek noteikts mērķis - sasniegt komunismu 1980. gadāSākās PSRS KP XXII kongress, kurā tiek noteikts mērķis - sasniegt komunismu 1980. gadā17.10.1961en, lv, ru, ua
8Raunā viesojas PSKP ģenerālsekretārs Ņ. Hruščovs un Vācijas Sociālistiskās vienības partijas Centrālās Komitejas pirmais sekretārs Valters UlbrihtsRaunā viesojas PSKP ģenerālsekretārs Ņ. Hruščovs un Vācijas Sociālistiskās vienības partijas Centrālās Komitejas pirmais sekretārs Valters Ulbrihts11.06.1959lv
9Par PSKP CK pirmo sekretāru kļūst Ņikita HruščovsPar PSKP CK pirmo sekretāru kļūst Ņikita Hruščovs07.09.1953en, lv
10
LKP CK VI plēnums pieņem lēmumu, kas paredzēja arī Latvijā mazināt pārkrievošanas tendences22.06.1953lv
11Stājās spēkā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts “Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā”.Stājās spēkā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts “Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā”.31.12.1949lv
12Pilsonis KeinsPilsonis Keins05.12.1941en, lv, ru
13Latvijas pilsoņi neprasot iegūst PSRS pilsonībuLatvijas pilsoņi neprasot iegūst PSRS pilsonību07.09.1940lv
14Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas CK Politbirojs apstiprina Latvijas PSR KonstitūcijuVissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas CK Politbirojs apstiprina Latvijas PSR Konstitūciju13.08.1940lv
15Igaunija tiek anektēta un iekļauta PSRS kā Igaunijas Padomju Sociālistiskā RepublikaIgaunija tiek anektēta un iekļauta PSRS kā Igaunijas Padomju Sociālistiskā Republika06.08.1940lv, pl
16
Apstiprināti Noteikumi par Valsts Valodu18.02.1932lv
17
PSRS paziņo par pakāpenisku pāreju uz 7 stundu darba dienu16.10.1927lv, ru
18Azerbaidžāna ar militāru spēku tiek inkorporēta Padomju SavienībāAzerbaidžāna ar militāru spēku tiek inkorporēta Padomju Savienībā28.04.1920lv
19 Tautas padome 3. lasījumā pieņem “Likumu par Latvijas izglītības iestādēm”. Latviešu valoda skolās kļūst par obligātu Tautas padome 3. lasījumā pieņem “Likumu par Latvijas izglītības iestādēm”. Latviešu valoda skolās kļūst par obligātu08.12.1919lv
20Pēc Rīgas iekarošanas, Padomju Krievija "oficiāli atzīst" Latvijas Sociālistisko Padomju Republiku (LSPR) Pētera Stučkas vadībāPēc Rīgas iekarošanas, Padomju Krievija "oficiāli atzīst" Latvijas Sociālistisko Padomju Republiku (LSPR) Pētera Stučkas vadībā22.12.1918lv

Karte

Avoti: news.lv, diena.lv

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Augusts VossAugusts Voss30.10.191910.02.1994lv, ru
  2Vilis KrūmiņšVilis Krūmiņš27.05.191926.08.2000en, lv
  3
  Pauls Dzērve03.09.191821.12.1961lv
  4Voldemārs KalpiņšVoldemārs Kalpiņš19.02.191611.02.1995lv, ru
  5Eduards BerklāvsEduards Berklāvs15.06.191425.11.2004en, lv, ru
  6Vilis LācisVilis Lācis12.05.190406.02.1966de, en, fr, lt, lv, pl, ru
  7Marta DuškinaMarta Duškina09.10.190122.06.1986lv
  8Arvīds PelšeArvīds Pelše07.02.189929.05.1983lv, ru
  9Ņikita HruščovsŅikita Hruščovs15.04.189411.09.1971en, lv, pl, ru
  10Jānis KalnbērziņšJānis Kalnbērziņš17.09.189304.02.1986lv, ru
  11Walter UlbrichtWalter Ulbricht30.06.189301.08.1973de, en, fr, lt, pl, ru, ua
  Birkas