Pastāsti par vietu
lv

Jānis Freimanis

Pievieno šai personai bildi!

JĀNIS FREIMANIS Dr.chem.hab., LZA akadēmiķis, zinātnieks,  politisks darbinieks, publicists. Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1999.g.) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Dzimis 1935.g. 6.aprīlī Rīgā.

Tēvs-lauku ārsts, māte-skolotāja. Ģimenē vēl bija brālis un māsa. Beidzis Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pamatskolu (1949), Rīgas 2. vidusskolu (1953) un LVU ķīmijas fakultāti (1958). Aizstāvējis ķīmijas zinātņu kandidāta (1962) un doktora (1971) grādu, kas 1991. g. nostrificēts kā Dr. chem. hab. Laika periodā 1981.-1996.g. profesors. Ievēlēts par LZA korespondētājlocekli (1990), tad par LZA īsteno locekli(1992).

Publicējis ap 640 zinātnisku darbu, tai skaitā 4 monogrāfijas. Kopš 1858. gada galvenā darba vieta ir Organiskās sintēzes Institūts, bijis laboratorijas vadītājs (1977-1999), bet kopš 1999.g. vadošais pētnieks. Darba veids- eksperimentāli vai teorētiski zinātniski pētījumi organiskajā un fizikāli-organiskajā ķīmijā, tai skaitā organisko pusvadītāju un fizioloģiski aktīvu vielu iegūšanā un pētīšana (radioprotektori, prostaglandīni, 1965-1997), kā arī naftas ķīmijā un organomālu nozarē (1994-2003).  Kopš 1997.g. strādā pie valsts nozīmes pētījumu programmas par jaunu tehnoloģisku materiālu radīšanu, bez tam piedalās arī pētījumos par biodegvielas ražošanu un ieviešanu Latvijā (1998-2000).

No 1997.g. darbojas kā līgumeksperts Latvijas Attīstības Aģentūrā pie normatīvo dokumentu izstrādes topošajai Latvijas naftas nozarei, un periodā 1993.-2001.g. ir piedalījies visās ar Latvijas naftu saistītajās aktivitātēs.

Sabiedrisko darbību sācis kopš 1987.gada (Melngalvju nama atjaunošanas iniciatīva, ekoloģiskās aktivitātes Olainē).

Parakstījis 8 autoru aicinājuma vēstuli Latvijas pilsoņiem apvienoties LTF (Padomju Jaunatne, 17.7.1988). Piedalījies LTF organizēšanā, un kopš 1988.g. oktobra bijis pastāvīgs LTF valžu un domju loceklis (līdz pat LTF likvidācijai 1999.g. 9.okt.). Bijis viens no LTF 31. maija Aicinājuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu iniciatoriem un organizatoriem. LTF valdēs atbildējis par vides aizsardzību, vēlāk ārlietām, un līdz 1990.g. 12.aprīlim ir bijis LTF ārlietu komitejas vadītājs.

1990. gadā ievēlēts par AP deputātu, kur bijis LTF frakcijas, vēlāk frakcijas “Satversme” loceklis (1990-1993). Darbojies Ārlietu komisijā, kādu laiku bijis arī tās priekšsēdētāja vietnieks.  Reorganizējoties LTF, kļuvis par Kristīgās Tautas Partijas (KTP) valdes locekli (1996-1997), paliekot arī sabiedriskajā organizācijā LTF. KTP apvienojoties ar kristīgo Demokrātu savienību (KDS), pildījis arī partijas KTP/KDS valdes locekļa pienākumus (1997-1998), bet kopš 1998. gada ir Tautas Partijas (TP) biedrs, kopš 2003.g. - TP Rīgas Novada nodaļas valdes loceklis. Kandidējis visās atjaunotās Saeimas vēlēšanās (5. un 6. no LTF, 7. un 8. no TP). Presē publicējies no 1984. gada, un ir vairāk nekā 320 sabiedriski - politisku avīžrakstu autors.

Kopš 2001.g. ievēlēts par Rīgas Domes (RD) deputātu (no TP), kur darbojas Izglītības, kā arī Pilsētas Attīstības komitejās, kā arī RD Pieminekļu Padomē. Kopš šī laikā darbojas arī memuārliteratūras nozarē. Ir divu jaunu grāmatu autors: “Visu vēju virpuļi”, 2002.g. (saturs: par savām zinātniskajām un sabiedriskajām aktivitātēm LTF un LR AP, sk. arī zemāk), kā arī “ Mūsu jauno dienu zeme-Jaunsvirlauka” (sastādītājs-līdzautors, 2003.g., izd. Latvijas Akadēmiskā Bibliotēka; saturs: par savu pamatskolu un bērnības pagastu). 

Apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (10.03.1999) un 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi (16.8.1996).

Precējies. Sieva Ārija Freimane – medmāsa, ir divi pieauguši bērni.

http://www.lza.lv/scientists/freimanisj.htm

Avoti: “4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā, Fonds Latvijas Vēsture, 2000. J. Freimanis, “ Visu vēju virpuļi”, Nacionālais Apgāds, 2002.g., Rīga (pielikumi 2,3). 2003.gada jūlijs

gramata21

*****************************

Jānis Freimanis dzimis 06.04.1935. bija sabiedrisks darbinieks, saistīts ar politiskām organizācijām Latvijā un aktīvi darbojās Latvijas Republikas teritorijā līdz 2006. gadam.

Atbilstoši SIA Lursoft, preses un interneta resursu datiem, Jānis Freimanis bija saistīts ar šādām organizācijām:

Viņš nomira 71 gadu vecumā, 2006. gadā.

Vairāk informācijas par personu, kuras vārds ir Jānis Freimanis varat meklēt vietnē news.lv. Tiks parādītas visas atbilstošās publikācijas pēc vārda sakritības (tās var būt dažādas personas).

Viņa pēdējā dzīves vieta bija Rīga

Avoti: Preses un interneta publikācijas, Sēru vēstis, lursoft.lv

 

Jānis Freimanis, nacionālais partizāns Es arī atceros, Samsona kungs!

   Izlasot jūsu vēsturisko sacerējumu, rodas iespaids, ka rakstāt naivuļiem, kas nezina, kas īstenībā bija tā sauktie sarkanie partizāni, kas darbojās Latvijas austrumu pierobežā 1942.- 1944. gadā.     Man tolaik gadījās dzīvot pie radiem Šķaunes pagastā, un kā 14 gadu vecs zēns labi atceros, kas toreiz notika. To pašu it labi atceras arī vēl dzīvi esošie vietējie Latgales pierobežas ciemos un sādžās, neba visi tika nobendēti. Jūsu vadītos sarkanos partizānus (bija tur arī citi komandieri) vietējie sauca atbilstoši viņu izdarībām - par bandītiem. Visi apkārtējo ciemu iedzīvotāji taisīja slēptuves šķūņos, rijās, pagrabos un citur, kur slēpa vērtīgākās mantas un produktus no sarkanajiem bandītiem, kuri nakts aizsegā siroja. Par kādu labprātīgu atbalstīšanu varēja būt runa, ja nabaga Latgales zemnieciņi bija vācu okupācijas varas uzlikto nodevu un klaušu nomocīti un pašiem bija jābaro kuplās ģimenes? Protams, bija arī komunistu propagandas apmautie, bet lielākoties tie bija proletārieši, kas nevīžoja kārtīgi strādāt.     No varenplašās dāsni apgādāja ar ieročiem un propagandas literatūru sarkanos atbrīvotājus, kas nu jutās īstie varoņi. Ar čekas paņēmieniem iedresēti, lavījās nakts aizsegā pie iedzīvotāju mitekļiem, dauzījās pie durvīm un logiem, lika, lai laiž iekšā. Nepaklausīgo mājām arī pielaida uguni, dažus nošāva vai aizveda sev līdzi (uz neatgriešanos). Bandīti ņēma visu: ziepes, sērkociņus, sāli, sveces, cimdus, zeķes, virsdrēbes un pat no gultām norāva palagus. Manai tantei un onkulim lika no kājām novilkt velteņus. Ja partizāni neatrada ēdamo, palika nikni, gāja uz kūti un izveda pēdējo gotiņu, vaimanas nelīdzēja. Iebrūkot Vecslabadā, izlaupīja veikalus, skolu, baznīcu un dzīvokļus, bet lielākais guvums tiem bija spirta brūzī, kur dzēra, cik jaudāja, bet līdzņemšanai lēja pat zābakos... Līdz rīta gaismai liesmoja Vecslabada un bija dzirdamas varoņu klaigas.     Tā ir tikai niecīga daļa no sarkano partizānu varoņdarbiem. To tagad sāk noskaidrot tiesībsargājošās instances, par kuru darbību jūs, akadēmiķa kungs, tik necienīgi izsakāties. Noziegumi bija ne tikai nacistiem, brūnajiem fašistiem, bet arī komunistiem, sarkanajiem fašistiem. To, ka abas šīs noziedzīgās sistēmas bija radniecīgas, pierāda fakti. Brūnie fašisti nomocīto upuru līķus dedzināja krematoriju krāsnīs, bet sarkanie fašisti badā un salā nomērdētos krāva grēdās. Kaut kas neklapē, akadēmiķa kungs! Tāpat kā jūsu apgalvojumi par latviešu labprātīgu atbalstu jūsu vadīto sarkano partizānu cīņās. Bet tāda ir marksistu-ļeņinistu-staļinistu melīgā būtība, kad savus noziegumus uzveļ pat upuriem. Tā tas bija arī vēlāk, kad tautas sāka atbrīvoties no komunisma žņaugiem - Tbilisi, Baku, Viļņā un Rīgā...

 

Janis FREIMANIS

(06.04.1935 - 25.06.2006)

FREIM_J2.JPG Professor Janis FREIMANIS

Head of Laboratory  Latvian Institute of Organic Synthesis Aizkraukles iela 21 Riga, LV 1006 Latvia

Phone: +371 7551822, +371 7372576, +371 6554412 Fax: +371 7 550338 E-mail: [email protected][email protected],

Born: April 6, 1935, Riga, Latvia

 

Interests:

 • Chemistry of Enamines, CT-Complexes, Quinone Imines, Organic Surfactants
 • Chemistry of Cyclopentenones and Prostaglandins
 • Chemistry of Petrochemicals (current)
 • Petroleum Studies and Organoclays  (current)

Main interests are, and will be connected with development of oil research in Latvia and with relevant chemical investigations.

Languages: English, German, Russian, Latvian, (some French)

Education:

 • University of Latvia (Faculty of Chemistry), cum laude, 1958
 • Dr.chem. (Candidate of Sciences in former USSR, Ph.D. in Western Countries), Latvian Academy of Sciences, 1962
 • Dr.habil.chem. (Doctor of Sciences in former USSR), Latvian Academy of Sciences, 1972; reaffirmed 1991

Experience:

 • Junior Researcher, Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of Sciences, 1958-1963
 • Senior Researcher, Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of Sciences, 1963-1973
 • Head of Research Team, Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of Sciences, 1973-1977
 • Head, Laboratory of Prostaglandin Chemistry, Latvian Institute of Organic Synthesis, 1977-1999
 • Professor, 1981-
 • Head of Group of Subsoil studies, 1999 -

 

Honours and Awards:

 • Corresponding Member, Latvian Academy of Sciences, 1990
 • Full Member, Latvian Academy of Sciences, 1992
 • Latvian Academy of Sciences Presidium Award, 1971,1975,1980, 1987
 • The Latvian Academy of Sciences G.Vanags Prize (in Chemistry), 1975
 • USSR D.Mendeleyev Chemical Society Award, 1961,1974
 • Latvian SSR State Prize, 1987
 • The Sign in Memory of Barricades, 1996
 • The Three Star Order (Republic of Latvia), 1999

Biographical Articles:

 • Enciclopaedia of Soviet Latvia, 1983, vol. 3, Riga: GER,(in Latvian).
 • Who is Who in Latvia (Biographical Dictionary), 1996, Riga: V.Belokon (in Latvian, English).
 • International Book of Honor, 4th Ed., 1996, ABI, Inc., 5th Ed., 1998
 • Five Thousand Personalities of the World, 5th Ed., 1996, ABI, Inc., 6th ED., 1998
 • Dictionary of International Biography, 25th Ed. 1997, 26th Ed.1998,   IBC, Cambridge (England).
 • Marquis WHO-is-WHO in Science and Engineering, 4th Ed. 1998, Ed.: Marquis Who's Who, NY, USA
 • 2000 Outstanding People of the 20th Century, Ed. IBC, Cambridge, 1st Ed., 1998.

 

Professional Activities and Memberships:

 • Supervisor, 13 Dr.chem. Degree Thesis, 1969-1993
 • Participation in Environmental Protection Activities in Latvia, 1987-1989
 • Member, Latvian Council of Science, 1990-1993
 • Member, UNESCO Latvian National Committee, 1992-1995
 • Member of  Latvian Council of Science Expert Committee for Chemistry, 1992-1996
 • Representative of Latvian Academy of Sciences in several International Amaldi Conferences of the Academies, 1994-1997
 • Member, Experts Group for the preparation of AMOCO/OPAB-Latvia Oil Licence Agreement, 1994-1996 
 • Member, Experts Group for the preparation of Concept on Development of Oil Production and Industry in Latvia, 1996-1997
 • Member, American Chemical Society, 1997- 2001
 • Member, Experts Group for the preparation of Petroleum pre-investigation, exploration and production licensing in Latvia, 1997 - 2000
 • Scientific Editor and Consultant of numerous scientific and other books, 1968-1999

Lectures and Courses:

 

 • Visiting Invited Lecturer or Professor - Moscow Institute of Poligraphy (Riga branch), Wroclaw Technical University (Poland), Riga Technical University , 1960-1986
 • Courses or lectures in Physical Organic/Organic Chemistry, Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of Sciences, 1960-1988

Other Activities

 • Organizing of the Latvian Popular Front (Movement for the Liberation of Latvia),and participation in its Board,   1988-1991
 • Member, the Supreme Council of the Republic of Latvia, 1990-1993
 • Member of Board, Christian People Party/Christian Democratic Union, 1995-1998
 • Member of People's Party, 1998 -
 • Member of Riga City Council, 2001-
 • Publicism activities in press, 1981 -

Recent/Representative Publications

More than 600 scientific papers in total. ( incl. 6 monographs and 38 Author's certificates/patents)

 • J.Freimanis. Chemistry of Enaminoketones, Enaminoimines, Enaminothiones, 1974, Riga: Zinatne, 274 pp. (in Russian).
 • J.Freimanis. Progress and Some Prospests in charge-Transfer-Complex Chemistry, 1978, Wroclaw Technical University, 79 pp. (in English).
 • J.Freimanis. Organic Compounds with Intramolecular Charge Transfer, 1985, Riga:Zinatne, 1985, 192 pp. (in Russian).
 • J.Freimanis. Studies in Prostanoid Chemistry, 1992, Riga:Latvian Inst. of Organic Synthesis, 72 pp. (in Latvian).
 • J.Freimanis, E.Markava, et al. (Methylacylamino)azobenzene derivatives for photoresponsive monomolecular layers. - Langmuir, 1994, Nr 9, pp. 3311-3314.
 • G.Sokolov, J.Freimanis, et al. Total synthesis and properties of prostaglandins. 38. The synthesis of 11-deoxyprostaglandin E1 derivatives with amino acids and amines. -Bioorg. Khimiya, 1995, vol. 21, N 5, pp. 386-390 (in Russian).
 • K. Dikovskaya, ... J.Freimanis, et al. Total Synthesis and Properties of Prostaglandins. 40. The synthesis of beta-oxyaminovinylderivatives of biciclyc gamma-lactones. - Khim. Geterotsikl. Soed., 1995, N 5, pp. 613-615 (in Russian).
 • E. Loza, ....J.Freimanis. Enantiomeric enrichment of partially resolved 4-hydroxy-2-carboxymethylcyclopentenone derivatives by achiral phase chromatography. - J.Chromatogr. (A), 1995, vol. 708, pp. 231-243.
 • J.Freimanis, I.Veinberga. The substrate enantioselectivity of enzymatic reactions: cyclopentene-1-one-4-ol hydrolysis. alcoholysis, acylation. - Japan-Northern Baltic Symposium on Synthetic Chemistry, June 25-26, 1996, Helsinki, Finland: Abstracts, p. SOC6. K.Wahala, Helsinki, 1996.
 • J.Freimanis. Petroleum market and oil processing capabilities in Baltic Area. - Dienas Bizness (Daily Business, research article), September 27, 1996 (in Latvian).
 • J.Freimanis. World development trends of oil processing and petrochemistry. - Dienas Bizness (Daily Business, research article), September 2, 1996 (in Latvian).
 • J.Freimanis. relationship trend between science and the state in Latvia after 1991. - Genoa Forum of UNESCO on Science and Society: Proceed. of the 1st Reflection Meeting: Internat. Symposium on Science and Power, Genoa, Italy, December 1-3, 1994// Technical Report N 25, 1996. pp. 95-97.
 • J.Freimanis. Weaponry residues as a heritage of World War II and the Soviet occupation in Latvian land and sea economic zone territories. In: IX Amaldi Conference "Security Questions at the End of the 20th Century", Geneva, November 21-23, 1996 , Switzerland. Report and Documentation, pp. 246-254. Published by Accademia Nazionale dei Lincei, Italy, 1997.
 • D.Lola, Ya.Freimanis, et al. Protolitic cleavage of derivatives of 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran. - Chem.Heterocycl.Comp., 1997, vol. 33, N 2, pp. 164-170.
 • K.I.dikovskaya, T.V.Mazur, I.V.Turovsky, J.F.Freimanis, M.P.Gavars. Total synthesis and properties  of prostaglandins. 41. The synthesis of protaglandins havind unusual structure. a-Alkoxymethylene derivatives of bicyclic y-lactones. - J.Organ.Chem. (in Russian), 1997, vol.33, Nr.9, pp.1345-1349
 • E.Loza, D.Lola, J.Freimanis. Rearrangement of 3-hydroxy-4-cyclopentenone derivatives to the corresponding 4-hydroxy-2-cyclopentenones in the presence of choral hydrate-triethylamine. - Latvian Journal of Chemistry, 1998, Nr.1, pp.76-79.
 • J.Freimanis. Organoclays and Some of Their Applications: a Milestone Review, 2000, Riga: Latvian Institute of Organic Synthesis, 96 pp. 
 • J.Freimanis. Vermiculite Organoclays. - Latvian Journal of Chemistry, 2001,  N 3, pp. 284-300.
 • J.Freimanis. Latvijas Naftas Hronika (Annals of Latvian Oil), 2002, Riga: Latvijas Attistibas Agentura, 32 pp.(in Latvian).
 • J.Freimanis, V.Stonkus. Reprocessing of used oils in Latvia. - Latvian Journal of Chemistry, 2002,  N 3, pp.303-316.(in Latvian).
 • J.Freimanis, A.Actins, A.Stinkule, R.Svinka, V.Svinka. Organoclays from some Latvian clays. - Latvian Journal of Chemistry, 2003,  N 1, pp.60-77 (in Latvian).
 • J.Freimanis, L.Hohlova, A.Actins, R.Svinka. Organoclays from a Latvian smectite clay. - Latvian Journal of Chemistry, 2003,  N 2, pp.191-200.
 • A.Ruplis, J.Freimanis, A.Actins, V.Lakevics. Colloid-chemical properties of LAtvian clays. III. Sorption of hexane or carbon tetrachloride vapour on some organoclays. - Latvian Journal of Chemistry, 2004,  N 4,351-363.
 •  

Other Representative Publications:

 • J.Freimanis. Visu veju virpuli [Memuari]( All Winds' Whirlpools/ view of a scientist - soldier of the Latvian Popular Front/Memoirs), 2002, Riga: Nacionalais Apgads, 368 pp. (in Latvian).

 

Research Projects:

J.Freimanis, as a principal researcher or a head of laboratory conducted consolidated parts in 10 research projects within USSR or Latvian SSR Academy of Sciences.

 • J.Freimanis (Head of Project) . Prostanoids with Unconventional Molecular Skeleton. Latvian Council of Science (1991-1993).
 • J.Freimanis (Co-Head of Project). The Elaboration of Synthetic Methods of New Surfactants for the Design of Polar Multilayers. Latvian Council of Science (1991-1993).
 • J.Freimanis (Head of Project). Formation Stereochemistry of C-C (C-X) Bonds in Synthesis of Unusual Prostaglandin Analogues. Latvian Council of Science (1994-1996).
 • J.Freimanis (Head of Project). A Detailed Evaluation and Practical Usage Analysis of Latvian Crude Oil Samples. Latvian Ministry of Education and Science (1994-1995).
 • J.Freimanis (Head of downstream part of Project). Evaluation of Oil Resources and Prospects of Oil Industry in the Republic of Latvia. Latvian Ministry of Economy (1996-1997).
 • J.Freimanis (Head of Study in Latvian Institute of Organic Synthesis). Research Programme "Latvian Land Resources and their Utilisation" (Organoclays from Latvian Clays). Latvian Council of Science (1997-2000, 2001 -).

 

Personal:

Born 1935, married 1959. Wife Arija Freimane, son Janis (1960), daughter Ligita(1965). As a scientist happily survived the stormy "awakening" (liberation) period in Latvia and the subsequent great science changes since 1991, and maintained his sense of humour even when the faith in God seemed to be the single way of active being.

At home enjoys book reading, playing piano and collection of post cards, of course, being in love with his family - a source of confidence to all the best.

Nav pesaistītu vietu

  loading...

    Saistītās personas vārdsSaitesDzimšanas datumsMiršanas datumsApraksts
    1Eduards BerklāvsEduards BerklāvsDarba biedrs15.06.191425.11.2004
    2Aigars JirgensAigars JirgensDarba biedrs02.11.196016.03.2005
    3Jānis GavarsJānis GavarsDarba biedrs07.03.193430.01.1997
    4Pēteris LaķisPēteris LaķisDarba biedrs01.11.195214.11.2003
    5Uldis GravaUldis GravaDarba biedrs01.04.193819.01.2018
    6Vigo ZadeiksVigo ZadeiksDarba biedrs20.04.192823.05.2015
    7Emerita BuķeleEmerita BuķeleDarba biedrs14.08.194127.09.2023
    8Ausma KantāneAusma KantāneDarba biedrs10.11.194129.05.2022
    9Andris BuiķisAndris BuiķisDarba biedrs15.03.193906.10.2022
    10Mariss AndersonsMariss AndersonsDarba biedrs21.04.195704.03.2021
    11Jānis ŠkaparsJānis ŠkaparsDarba biedrs, Domu biedrs05.12.192715.11.2023
    12Imants DaudišsImants DaudišsDarba biedrs15.08.194514.04.2002
    13Gustavs VanagsGustavs VanagsDarba biedrs10.03.189108.05.1965
    14Inese BirznieceInese BirznieceDarba biedrs25.05.195127.10.2022
    15Edmunds LukevicsEdmunds LukevicsDarba biedrs14.12.193621.11.2009
    16Ivars SilārsIvars SilārsDarba biedrs28.04.193829.08.2019
    17Vaira PaegleVaira PaegleDarba biedrs06.07.194214.06.2019
    18Romāns ApsītisRomāns ApsītisDarba biedrs13.02.193917.02.2022
    19Emīlija GudrinieceEmīlija GudrinieceDarba biedrs03.08.192004.10.2004
    20
    Elmārs SiliņšPaziņa27.09.193711.03.2020
    21Raits ČernajsRaits ČernajsPaziņa13.08.194803.03.2018
    22Vilnis ZariņšVilnis ZariņšPartiju biedrs24.05.193030.01.2014
    23Heinis LāmaHeinis LāmaDomu biedrs10.12.191016.03.1998
    24Ludis SkostaLudis SkostaDomu biedrs30.08.193624.05.2009
    25Armands AkmentiņšArmands AkmentiņšDomu biedrs20.09.195505.08.1990
    26Ilmārs BišersIlmārs BišersDomu biedrs01.11.193012.05.2011

    23.11.1815 | Latvijas Zinātņu akadēmijas dzimšanas diena

    Tiek dibināta "Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība"

    Pievieno atmiņas

    01.01.1957 | Tiek dibināts LPSR ZA Organiskās sintēzes institūts

    Pievieno atmiņas

    07.10.1988 | Notiek tautas manifestācija «Par tiesisku valsti Latvijā" Mežaparkā

    Pievieno atmiņas

    08.10.1988 | Izveidota Latvijas Tautas Fronte

    Latvijas Tautas fronte bija sabiedriski politiska kustība un organizācija Latvijas PSR un Latvijā Atmodas laikā no 1988. gada. Pēc 5. Saeimas ievēlēšanas 1993. gadā tā darbojās kā mazietekmīga organizācija. Likvidējās 1999. gadā.

    Pievieno atmiņas

    06.02.1989 | LTF lietošanā tiek piešķirta ēka Vecrīgā

    1989.gada 6.februārī ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu LTF (Latvijas Tautas Fronte) lietošanā tiek piešķirta ēka Vecpilsētas ielā 13/15. Vēl viens piemērs, kā izpildvara netieši sāka dot atbalstu sabiedrības pilsoniskai aktivitātei ceļā uz neatkarības atjaunošanu.

    Pievieno atmiņas

    02.06.1989 | Laikrakstā "Padomju Jaunatne" tiek publicēts LTF aicinājums

    Pievieno atmiņas

    23.08.1989 | Baltijas ceļš - Balti kett - Baltijos kelias - Балтийский путь

    Pievieno atmiņas

    04.05.1990 | Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana

    Pievieno atmiņas

    13.01.1991 | Notiek Latvijas Tautas Frontes Domes izsludinātā Vislatvijas tautas manifestācija

    Latvijas Tautas Frontes Dome izsludina Vislatvijas tautas manifestāciju, lai 13. janvārī atbalstītu likumīgi (gan vēl pēc okupācijas laika likumiem) ievēlēto valdību, kā arī pieņēma lēmumu apsargāt stratēģiski svarīgākos objektus.

    Pievieno atmiņas

    20.01.1991 | Uzbrukums Latvijas Iekšlietu ministrijai

    1991.gada 20.janvārī notiek demonstrācijas Maskavā Baltijas aizstāvībai, tajās piedalās ap 100 000 cilvēku. Tiek izvirzīta prasība pēc M. Gorbačova, D. Jazova, B. Pugo, VDK priekšsēdētāja V. Krjučkova demisijas sakarā ar Viļņas upuriem. Šajā dienā, kad nolemts pamazām Barikādes Rīgā noņemt, notiek uzbrukums Latvijas Iekšlietu ministrijai. Šī ir diena, kurā krita Podnieka komanda, kā arī citi Neatkarības aizstāvji. Mūžīga piemiņa viņiem.

    Pievieno atmiņas

    07.07.1993 | Latvijas Republikas 5. prezidents. Guntis Ulmanis ievēlēts par LR Prezidentu

    Pievieno atmiņas

    Birkas