Pastāsti par vietu
lv

Latviešu tautas apvienība "Pērkonkrusts"

Notikumam nav bildes. Pievieno notikuma bildi!
Datums:
12.05.1933

Latviešu tautas apvienība "Pērkonkrusts" (1933-1944) bija latviešu galēji nacionālistiska organizācija un politiska partija.

Ugunskrusts ir sens simbols, kas vairākām tautām vēsturiski apzīmē sauli, gaismu, saules ceļu, aizsardzību. Zīme atveido nebeidzamu rotējošu kustību, tas ir rotācijas un mūžam aktīvas enerģijas simbols. Zīmes zaru aplauzuma virziens norādu uz vienu no iespējamajiem griešanās vai spēka iedarbības virzieniem. 20. gadsimta vidū šis simbols ieguva negatīvu slavu, jo vienžubura ugunskrusts, svastika ar uz labo pusi noliektiem zariem, tika plaši izmantots nacistiskajā propagandā, tāpēc bieži jebkurš ugunskrusts (arī vairākžuburu un ar uz kreiso pusi noliektiem zariem) kļūdaini tiek uztverts kā nacismu slavējošs simbols.

Svastika, (arī ugunskrusts jeb kāšu krusts), (sanskr.स्वस्तिक no sanskr. स्वस्ति, svasti, apsveikums, veiksmes novēlējums) — krusts ar aizlocītajām beigām («griezošais»), kas ir pagriezts pa vai pret pulksteņrādītaja virzienam. Kāškrusts — viens no pašiem izsenajiem un izplatītākajiem grafiskajiem simboliem. Kāškrustu izmantoja daudzas pasaules tautas — tas bija attēlots uz ieročiem, ikdienišķas sadzīves priekšmetiem, apģērba, karogiem un ģerboņiem, izmantots pie baznīcu un māju noformējuma. Vecākie arheoloģiskie atradumi ar kāškrusta attēliem ir datējami aptuveni ar 10—15 tūkstošgadi līdz mūsu ērai. Kāškrustam kā simbolam ir daudz nozīmju, tautu vairākumam visi tie bija pozitīvi. Kāškrusts tautu vairākumam bija dzīves, Saules, gaismas un labklājības simbols.

Kopš 20. gs. visvairāk ir pazīstams kā NSDAP simbols.

Ugunskrustam ir dažādas variācijas: Pērkona krusts, tam pretēji rotējošs Laimas krusts, daudzžuburu — Zaru krusts, ar šaurā lenķī noliektiem galiem — Kāšu krusts vai Ķekšu krusts. Šī zīme pazīstama visā pasaulē ar vārdu „svastika”, bet nekur citur nav sastopams tik daudz šīs zīmes variāciju kā Latvijā. Tas norāda uz zīmes īpašo nozīmi baltu dzīvesziņā. Latviešu mitoloģijā ugunskrusts simbolizē Saules (uguns) kustības neapturamību, kas palīdz uzveikt ļaunumu un līdz ar to iegūt veselību, labklājību un laimi. Tas ir arī dievības Laimas krusts, kas simbolizē vērpšanas darbību, kuras rezultātā dažādie pasaules spēki un notikumi satiekas un tiek savīti vienotā laika un likteņa pavedienā.  Baltu ugunskrusti ir ar stingri ģeometrisku un proporcionālu uzbūvi.

Standarta Unicode simbolu tabulā ir kreisās puses (卐 U+5350) un labās puses (卍 U+534D) kāškrustu zīmes.

Līdz šim bija pieņēmums, ka:

 • Ugunskrustam stari - pulksteņrādītāja virzienā,
 • Svastikai - stari pretējā virzienā.

Vēsture

Pērkonkrustu kā politisko organizāciju (partiju) Rīgas apgabaltiesa reģistrēja 1933. gada 12. maijā.

Izveidots uz 1933. gada 12. aprīlī slēgtā Ugunskrusta bāzes.

Dibināšanas sapulce notika 1933. gada 17. maijā. Dibināšanas sapulcē ievēlēja Pērkonkrusta Centrālo valdi. Par Centrālās valdes priekšsēdētāju un Pērkonkrusta priekšnieku ievēlēja Gustavu Celmiņu.

Organizācija pauda radikāli nacionālistiskus uzskatus, t.sk., arī popularizēja antisemītismu un autoritāru valsts iekārtu. Pērkonkrusta programma sastāvēja tikai no četriem punktiem (sk. zemāk). Taču saskaņā ar G. Celmiņa 1933. gada 19. septembra programatisko runu, kas vēlāk pārpublicēta Pērkonkrusta rokasgrāmatā "Kas ir, ko grib, kā darbojas Pērkonkrusts?", kā Pērkonkrusta mērķis bija paredzēta politisko tiesību atņemšana minoritātēm, pieprasīta 1922. gada Satversmes atcelšana. Saeimas vietā bija paredzēts nodibināt korporatīvu arodpārstāvību (kameras) ar 50 deputātiem. Valsts prezidents būtu jāievēlē visas tautas vēlēšanās uz 5-7 gadiem. Tanī pat laikā Pērkonkrusts nesimpatizēja vācu nacionālsociālismam, bet drīzāk itāļu fašismam.

Pērkonkrusta struktūrā bija pārņemti daudzi vācu nacionālsociālistu un itāļu fašistu organizāciju elementi. Organizāciju vadīja Galvenais štābs, tā bija iedalīta piecos apgabalos, ko vadīja apgabalu inspektori. Biedri bija organizēti blokos, bet tie apvienoti rajonos. Biedri, iestājoties organizācija, deva solījumu. Pēc zināma laika pēc iestāšanās organizācijā Pērkonkrusta biedri varēja tikt uzņemti trieciengrupās - tā sauktajās “T” grupās.

1935. gadā šīs grupas pārdēvēja par Gustava Celmiņa triecienniekiem (G.C.T.). Trieciennieki deva speciālu solījumu. Daļai no viņiem rokā ar metāla zīmogu iededzināja zīmi.

Pērkonkrusts saglabāja Ugunskrusta laika formastērpus - tumši pelēks krekls, melna berete (ugunskrustieši nēsāja tumši zilu bereti), nozīme ar svastiku pie krekla vai beretes, tumšas bikses un stulmzābaki. Sveicienam tika izmantots tā sauktais "Romas sveiciens" - izstiepta labā roka - un frāze "Cīņai sveiks!".

Organizācija izdeva nedēļas laikrakstu Pērkonkrusts, kura tirāža, saskaņā ar izdevēja J. Dumpja liecībām, sasniedza 8000 eksemplāru (pēc Politpārvaldes datiem tirāža esot bijusi 20 000). Tā redaktora pienākumus pārmaiņus pildīja Gustavs CelmiņšLeonīds Breikšs un Alfrēds Zēbauers.

Pērkonkrusts uzturēja sakarus ar radniecīgo igauņu vabsistu organizāciju (Vabs — Vabudussójalaste Liit — Brīvības cīnītāju apvienība) un rumāņu Dzelzs gvardi.

Pērkonkrusta darbība aptvēra visu Latvijas teritoriju.

Visaktīvākā darbība tika izvērsta Rīgā, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Jelgavā un Jaunlatgales apriņķī. Saskaņā ar paša G. Celmiņa sniegtajām ziņām, Pērkonkrusta biedru skaits sasniedza 12 000 - 15 000, taču šos skaitļus ir pamats apšaubīt. Vācijas izlūkdienests Pērkonkrusta biedru skaitu novērtēja no 5000 līdz 6000. Īpaši aktīvu atbalstu Pērkonkrustam izrādīja daļa akadēmiskās jaunatnes. Liela ietekme pērkonkrustiešiem bija akadēmiskajā izdevumā Universitas, kā arī studentu korporācijās. Piemēram tika nolemts, ka visiem Selonijas biedriem ir jāiestājas Pērkonkrustā.

1933. gada decembrī Studentu padomes vēlēšanās Pērkonkrusts ieguva četras vietas. Organizācijā sastāvēja arī vairāki virsnieki un virsdienesta karavīri, aizsargu vidējais komandējošais sastāvs, ārsti un citi intelektuālo aprindu pārstāvji. saskaņā ar Politpārvaldes rīcībā esošajām ziņām Pērkonkrustā esot bijušas pat veselas aizsargu nodaļas (Sīpeles un Plāņu pagastos un Alojā).

Pērkonkrustu materiāli atbalstīja virkne uzņēmēju. To skaitā saldumu ražotāji Ķuze un Geogingers.

Īpašās nometnēs Pērkonkrusts organizēja savu biedru elementāro militāro apmācību, tomēr organizācija nebija bruņota. Ar Pērkonkrusta darbību bija cieši saistīta sporta un morāliski-fiziskās audzināšanas biedrība Tēvijas Sargs, kuras nodaļu dibināšana nereti notika paralēli ar Pērkonkrusta nodaļu dibināšanu.

Jau 1933. gada jūlijā notika kratīšanas Pērkonkrusta vasaras mītnē Majoros un G. Celmiņa dzīvoklī, bet 1. augustā iekšlietu ministrs ierosināja organizāciju slēgt.

1933.g. 15. decembra Saeimas sēdē, balsojot par sociāldemokrātu iesniegto lēmuma projektu, ar nospiedošu balsu pārsvaru tika pieņemts lēmums ierosināt Pērkonkrusta, kā Latvijas demokrātiskai Republikai naidīgas organizācijas, slēgšanu.

1933. gada 19. decembrī Rīgas apgabaltiesas administratīvā nodaļa apturēja Pērkonkrusta un Tēvijas Sarga darbību "Līdz lietas izspriešanai pēc būtības".

1933. gada 22. decembrī apcietināja laikraksta Pērkonkrusts atbildīgo redaktoru Alfrēdu Zēbaueru un konfiscēja nodrukāto laikraksta tirāžu.

1934. gada 30. janvārī Rīgas apgabaltiesa pieņēma galīgo lēmumu par Pērkonkrusta slēgšanu. Tika apcietināti 35 organizācijas vadības pārstāvji un izdarītas kratīšanas 300 pērkonkrustiešu dzīvokļos. Vienlaikus tika slēgta sporta biedrība Tēvijas Sargs.

Jau 1933. gada 15. augustā kā iespējamā Pērkonkrusta aizsegorganizācija tā slēgšanas gadījumam tika reģistrēta Jaunā Latvija, kas turpināja darbību pēc 1934. gada 30. janvāra.

1934. gada 12. februārī sāka iznākt laikraksts Taurētājs.

Taču jau 1934. gada 17. martā ar Rīgas apgabaltiesas lēmumu Jaunās Latvijas darbība tika apturēta.

1934. gada 20. martā Saeima nolēma uzdot valdībai mēneša laikā atlaist no dienesta valsts, pašvaldības un policijas darbiniekus, kā arī izslēgt no aizsargiem personas, kuras sastāv vai sastāvējušas Pērkonkrustā, Tēvijas Sargā vai Jaunajā Latvijā.

1934. gada 20. martā tika reģistrēta Kultūras un sporta veicināšanas biedrība Dzimtene, kas arī kalpoja kā pērkonkrustiešu segorganizācija.

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma Pērkonkrusts savu darbību turpināja pagrīdē, darbojoties devītnieku un trejdevītnieku (27 personu) grupās. Pērkonkrustieši izdeva nelegālu izdevumu Ziņojums.

1934. gada 13. jūnijā pērkonkrustiešu sapulces laikā tika arestētas 97 personas ar Gustavu Celmiņu priekšgalā.

1935. gada 26. un 27. februārī notikušajā kara tiesas sēdē Pērkonkrusta vadītājiem - G.Celmiņam un vēl 12 personām piesprieda cietumsodus. Galvenā apsūdzības daļa bija balstīta uz sodu likuma 71.pantu — "par sastāvēšanu nelegālā organizācijā, kuras mērķis musināt uz nepaklausību valsts varas likumīgiem rīkojumiem un, lietojot varas darbus, gāzt Latvijā pastāvošo nacionālo valdību un ministru kabinetu un sagrābt valsts varu savās rokās".

Sākot ar 1935. gadu pērkonkrustieši pulcēšanās nolūkiem sāka izmantot dievturu rīkotos pasākumus. Pērkonkrusta vadību pēc ieslodzījumā pavadītajiem diviem gadiem pārņēma Ernests Plāķis, kurš mēģināja atkal apvienot sīkās pērkonkrustiešu grupas.

1937. gada 14. maijā viņš kopā ar 31 citu pērkonkrustieti tika apcietināts un 1938. gada jūnija sākumā notiesāts.

1937. gada 13. novembrī Gustavu Celmiņu izraidīja no Latvijas.

1938. gadā G. Celmiņa vadībā darbību uzsāk Latviešu cīņas organizācijas Pērkonkrusts ārzemju sakaru birojs. Latvijā Pērkonkrusta vadību uzņemas Ādolfs Šilde.

Ulmaņa režīma četru pastāvēšanas gadu laikā pavisam tika apcietināti aptuveni 800 pērkonkrustieši, bet aptuveni 2000 pērkonkrustieši tika atlaisti no darba.

Trīsdesmito gadu beigās sāk iezīmēties pērkonkrustiešu simpātijas pret nacionālsociālistisko Vāciju. 1940. gada augustā G. Celmiņš pārceļas uz Vāciju.

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā pērkonkrustieši bija vieni no pirmajiem represiju upuriem. Pērkonkrustiešu aresti sākās jau 1940. gada 5. jūlijā. 1940. gada likums par politieslodzīto amnestiju neattiecās uz pērkonkrustiešiem, un tie no viņiem, kuri atradās ieslodzījuma vietās tiešā ceļā tika deportēti uz PSRS.

1941. gada jūnijā G. Celmiņš un virkne citu pērkonkrustiešu vadītāju atgriezās Latvijā vācu karaspēka sastāvā. Savukārt, pērkonkrustieši Latvijā aktīvi iesaistījās pašaizsardzības grupās. Pēc vācu ienākšanas Rīgā Pērkonkrusts kā vienīgā latviešu politiskā organizācija atjaunoja legālu darbību. Īsā laikā kā pērkonkrustieši reģistrējās 10-15 000 cilvēku. Daudzi no viņiem ieņema amatus vācu okupācijas varas izveidotajās iestādēs, policijā un SD (Sicherheitsdienst — Drošības dienests). Arī okupācijas iestāžu atļauto latviešu preses izdevumu, it īpaši provincē, vadībā nonāca pērkonkrustieši.

1941. gada 25. jūlijā G. Celmiņš Austrumu okupēto apgabalu ministram Rozenbergam piedāvāja dibināt divas latviešu pērkonkrustiešu divīzijas. Taču jau 1941. gada 17. augustā vācu militārā pārvalde Pērkonkrustu slēdza. Acīmredzot, vācieši saprata, ka uzturēt okupētās teritorijās vēl kādu paramilitāru un legālu organizāciju, ir visai bīstami.

Viennozīmīgi nav pierādīta Pērkonkrusta kā organizācijas līdzdalība ebreju iznīcināšanā (arī zināmo individuālo eksekūcijās iesaistīto Pērkonkrusta biedru skaits ir neliels, piemēram, Viktors Arājs līdz 1934. gada apvērsumam, iespējams, ir bijis Pērkonkrusta biedrs), taču viņu loma antisemītisma propagandas izplatīšanā demokrātiskās Latvijas beigu periodā, kā arī pirmajos mēnešos pēc vācu okupācijas nav noliedzama.

Pēc Pērkonkrusta aizliegšanas daļa pērkonkrustiešu turpināja aktīvu kolaborāciju, taču lielākā daļa iesaistījās pretestības kustībā. Daļa biedru 1942 .gadā no Pērkonkrusta izstājās. G. Celmiņš, lai gan strādāja vācu administrācijā, vadīja Pērkonkrusta pagrīdes darbību un organizēja pagrīdes izdevumu Vēstījums [1943.] un Latvju raksti Brīvā Latvija [1943-1944] izdošanu.

1944. gada 14. martā Gestapo G. Celmiņu arestēja.

1944. gadā tika arestēti arī citi pērkonkrustieši, un pēc šiem arestiem Pērkonkrusta darbība apsīka un pēc padomju okupācijas atjaunošanas tā arī vairs neatsāka darbību ne Latvijā, ne trimdā.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Latvijā izveidojās grupa, kura pieņēma Pērkonkrusta nosaukumu. Grupa veikusi vairākas kriminālas darbības, t. sk., Uzvaras pieminekļa spridzināšanu Uzvaras parkā naktī no 1997. gada 5. uz 6. jūniju. Pēc iesaistīto personu (Jura Reča, Igora Šiškina un citu) aizturēšanas un notiesāšanas Pērkonkrusta darbība ir pārtraukta.

Simboli

Pērkonkrustam bija savs karogs, kurā attēlots zelta krāsas ugunskrusts, kas novietots karoga centrā uz balta Māras krusta, karogam bija karmīnsarkans fons.

Pērkonkrusta programma

 1. Par Latvijas valsti, savu turpmāko paaudžu un citu tautu priekšā atbild latviešu tauta.
 2. Gādība par latviešu tautas godu, vienību un labklājību ir augstākais uzdevums.
 3. Latvija ir un paliek lauksaimniecības valsts. Viņas saimnieciskai polītikai jāatbilst vienīgi šim nolikumam.
 4. Baltijas valstu militārā, polītiskā un saimnieciskā savienība ir Latvijas valsts ārējās polītikas pamats.

Saistītie notikumi

NosaukumsDatumsValodas
1Rīgā notika 18. Eiropas Etnisko reliģiju kongress Rīgā notika 18. Eiropas Etnisko reliģiju kongress 02.07.2023lv
2Apšaudē ASV universitātes pilsētiņā divi nogalinātie un 4 ievainotiApšaudē ASV universitātes pilsētiņā divi nogalinātie un 4 ievainoti30.04.2019lv
3Apstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinetsApstiprināts LR 40.ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un viņa vadītais ministru kabinets23.01.2019lv, ru
4Limbažos uz komunistiskās partijas ēkas divi jaunieši Jānis Paucītis un Ojārs Vītiņš uzvelk Latvijas karoguLimbažos uz komunistiskās partijas ēkas divi jaunieši Jānis Paucītis un Ojārs Vītiņš uzvelk Latvijas karogu15.08.1982lv
5Jaunajos ebreju kapos atklāts piemineklis Atbrīvošanas karā kritušiem ebreju tautības karavīriemJaunajos ebreju kapos atklāts piemineklis Atbrīvošanas karā kritušiem ebreju tautības karavīriem26.05.1935lv
6Pieņemts lēmums ierosināt Pērkonkrusta, kā Latvijas demokrātiskai republikai naidīgas organizācijas slēgšanuPieņemts lēmums ierosināt Pērkonkrusta, kā Latvijas demokrātiskai republikai naidīgas organizācijas slēgšanu15.12.1933lv
7Neatkarības cīņas. Igaunijas armija atbrīvo Limbažus no Krievijas iebrukušajiem lieliniekiemNeatkarības cīņas. Igaunijas armija atbrīvo Limbažus no Krievijas iebrukušajiem lieliniekiem20.06.1919lv
8Brīvības cīņas. Kauja pie Bateru mājām starp Latvijas zemessardzes Latviešu atsevišķās brigādes spēkiem un LSPR armijas 10. latviešu strēlnieku pulkuBrīvības cīņas. Kauja pie Bateru mājām starp Latvijas zemessardzes Latviešu atsevišķās brigādes spēkiem un LSPR armijas 10. latviešu strēlnieku pulku22.03.1919lv
9Rīkojums № 883 - Dibināta Latvijas Aizsargu organizācijaRīkojums № 883 - Dibināta Latvijas Aizsargu organizācija20.03.1919lv
10Brīvības cīņas. Liepājā iznāk laikraksta "Latvijas Sargs" pirmais numurs. Latvijas teritoriju līdz Ventai ieņēmusi no Krievijas iebrukusī Sarkanā ArmijaBrīvības cīņas. Liepājā iznāk laikraksta "Latvijas Sargs" pirmais numurs. Latvijas teritoriju līdz Ventai ieņēmusi no Krievijas iebrukusī Sarkanā Armija22.01.1919lv
11Valkā nodibina Latviešu zemnieku savienībuValkā nodibina Latviešu zemnieku savienību29.04.1917lv
12Ebreju grautiņš ("pogroms") RīgāEbreju grautiņš ("pogroms") Rīgā23.10.1905lv
13Pie RLB Zinību komisijas tiek nodibināta Valodniecības nodaļaPie RLB Zinību komisijas tiek nodibināta Valodniecības nodaļa24.04.1904lv
14Rīgā nelegāli sapulcējas Rīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils sociāldemokrātisko organizāciju pārstāvji, un nodibina Baltijas latviešu sociāldemokrātisko strādnieku organizāciju (BLSDSO)Rīgā nelegāli sapulcējas Rīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils sociāldemokrātisko organizāciju pārstāvji, un nodibina Baltijas latviešu sociāldemokrātisko strādnieku organizāciju (BLSDSO)14.04.1902lv
15 Madridē iznāk Migela de Servantesa slavenākais darbs - "Lamančas atjautīgais idalgo dons Kihots". Madridē iznāk Migela de Servantesa slavenākais darbs - "Lamančas atjautīgais idalgo dons Kihots".16.01.1605lv
16Francijas karalis Kārlis VI izdod pavēli visu jūdu izraidīšanai no FrancijasFrancijas karalis Kārlis VI izdod pavēli visu jūdu izraidīšanai no Francijas17.09.1394en, lv

Avoti: wikipedia.org, timenote.info

  Personas

  Nosaukums No Līdz Valodas
  1Aivars VīksniņšAivars Vīksniņš12.01.197406.06.1997lv
  2Valdis RaupsValdis Raups11.12.196406.06.1997lv
  3
  Alfrēds Zebauers24.08.191815.05.1943lv
  4Viktors ArājsViktors Arājs13.01.191013.01.1988de, en, fr, lv, pl, ru
  5Leonīds BreikšsLeonīds Breikšs08.04.190800.07.1942lv
  6Ādolfs ŠildeĀdolfs Šilde21.05.190707.05.1990lv
  7Gustavs CelmiņšGustavs Celmiņš01.04.189910.04.1968lv
  8Ernests PlāķisErnests Plāķis05.02.189722.12.1972lv
  9Vilhelms ĶuzeVilhelms Ķuze06.09.187504.09.1941lv
  Birkas