Powiedz o tym miejscu
pl

Lew Trocki

Dodaj nowe zdjęcie!
Data urodzenia:
26.10.1879
Data śmierci:
21.08.1940
Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
Lew Dawidowicz Trocki
Inne nazwiska/pseudonimy:
Leo Trotzki, Ļevs Trockis, Bronšteins, Лев Дави́дович Тро́цкий, Leon Trotsky, Leiba Bronšteins, Лев Троцкий, Лев Дави́дович Тро́цкий(псевд.: Перо́, Антид Ото, Л. Седо́в, Ст,
Kategorie:
bolszewik, działacz komunistyczny i państwowy, komunista, minister, ofiara przestępstwa, polityk, terrorysta, więzień polityczny, żołnierz
Narodowość:
 żydowska
Cmentarz:
Określ cmentarz

Lew Dawidowicz Trocki, właśc. Лейба Давидович Бронштейн, Lejba Dawidowicz Bronsztejn (ur. 7 listopada [26 października st.st.] 1879 w Janówce w guberni chersońskiej, zm. 21 sierpnia 1940 w Meksyku) – rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców i przywódców RFSRR i ZSRR. Przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego w Piotrogrodzie w czasie rewolucji październikowej, członek Biura Politycznego RKP(b) i WKP(b), komisarz ludowy spraw zagranicznych RFSRR, następnie komisarz ludowy wojny i marynarki wojennej w rządzie RFSRR i ZSRR (do 1925). Konkurent Józefa Stalina do objęcia władzy po śmierci Włodzimierza Lenina. L. Trocki został zamordowany z polecenia J. Stalina, Sekretarza Generalnego WKP(b).

Życiorys

 

9 letni Trocki, 1888  

Dom rodziców Trockiego w mieście Chersoń, 2008

 

Trocki, 1897

 

Trocki podczas zesłania na Syberię, 1900

 

Trocki z córką Niną we Francji, 1915

 

Postanowienie o deportacji Trockiego, styczeń 1929

 

Przybycie Trockiego do Piotrogrodu, 4 maja 1917

 

Wizerunek Trockiego na polskim plakacie propagandowym z lipca 1920

 

Grób Trockiego w Coyoacán

 

Pokój, w którym dokonano zamachu na Trockiego

 

Urodzony w zamożnej żydowskiej rodzinie chłopskiej jako piąte z ośmiorga dzieci (czworo z nich zmarło już w wieku dziecięcym). W jego domu rodzinnym używano mieszanki języka rosyjskiego i ukraińskiego (surżyk). Jego rodzice byli ateistami i nie używali jidysz.

Początek działalności w ruchu robotniczym

Ukończył z wyróżnieniem szkołę realną im. Św. Pawła w Odessie, planował studiować matematykę, jednak w 1897 zaangażował się w rodzący się w Rosji ruch robotniczy. Założył razem z kilkoma przyjaciółmi i pierwszą żoną, Aleksandrą Sokołowską, Południoworosyjski Związek Robotniczy, co uważa się za początek działalności rewolucyjnej Trockiego. W 1898 organizacja została wykryta i rozbita, a on wraz z innymi działaczami aresztowany. W 1900 został skazany na zesłanie na Syberię do miejscowości Ust'-Kut w pobliżu jeziora Bajkał. W tym okresie podobnie jak wielu ówczesnych opozycjonistów przyjął nom de guerre "Lew Trocki".

W 1902 uciekł stamtąd do zachodniej Europy, posługując się fałszywym paszportem na nazwisko Trocki. W Londynie poznał m.in. Włodzimierza Lenina, który już wcześniej dostrzegł w Trockim obiecującego dziennikarza marksistowskiego i planował wciągnąć go do redakcji Iskry, oficjalnego organu Socjaldemokratycznej Partii Rosji. Obaj działacze szybko jednak się ze sobą poróżnili. Trocki nie popierał leninowskiej wizji monolitycznej partii i poparł na II zjeździe frakcję mienszewików.

W 1905 powrócił sekretnie do Rosji, by wziąć aktywny udział w rewolucji (notabene jako jedyny z ważniejszych rosyjskich działaczy socjalistycznych). Był ostatnim przewodniczącym Piotrogrodzkiej Rady Robotniczej, wzywał do obalenia caratu poprzez strajk generalny. Po klęsce rewolucji skazany na dożywotnią katorgę w kolonii karnej w Obdorsku, jednak w 1907 udało mu się uciec do Szwajcarii.

Opozycja wobec I wojny światowej

Wkrótce po wybuchu I wojny światowej przeniósł się z Zurychu do Paryża, gdzie podjął pracę w redakcji rosyjskojęzycznego dziennika "Nasze Słowo". Zdecydowanie występował przeciwko wojnie i postawie kierownictwa Drugiej Międzynarodówki i większości socjalistów europejskich, którzy przeszli na pozycje patriotyczne i popierali władze swoich krajów w konflikcie. Podczas konferencji socjalistów w Zimmerwaldzie we wrześniu 1915 r. odegrał istotną rolę, m.in. był autorem tekstu deklaracji końcowej. We wrześniu 1916 r. władze francuskie, na prośbę sojuszniczej Rosji, zamknęły redakcję "Naszego Słowa" i postanowiły wydalić Trockiego z kraju. Próbując za wszelką cenę uniknąć wydalenia do Rosji, Trocki trafił do Hiszpanii i stamtąd do Nowego Jorku (w styczniu 1917). Po wybuchu rewolucji lutowej wrócił do Rosji, z krótkim przystankiem w obozie dla jeńców wojennych w Amherst w Kanadzie.

W Piotrogrodzie Trocki natychmiast podjął intensywną działalność polityczną, ostro krytykując kolejne rządy i występując w obronie Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Należał wówczas do tzw. frakcji międzydzielnicowców (ros. miezrajoncy), odrębnej od frakcji bolszewickiej i mienszewickiej SDPRR. Po rozruchach lipcowych 23 lipca trafił do więzienia ze sfabrykowanymi zarzutami o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Więzienie opuścił 4 września. Przystąpił do bolszewików we wrześniu 1917 r., by od razu znaleźć się w Komitecie Centralnym SDPRR(b). W miesiącach poprzedzających Rewolucję Październikową Trocki był jednym z jej "kół napędowych" – zręcznym mówcą, bardzo popularnym wśród robotników i żołnierzy, a także organizatorem politycznym o rosnących wpływach.

23 września został wybrany na przewodniczącego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. W październiku odegrał kluczową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbrojnego przewrotu, jako przewodniczący Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego i w zakresie polityczno-agitacyjnym (w decydującym okresie przemawiał na wielu wiecach i zebraniach). Był wówczas jednym z kilku czołowych przywódców bolszewickich.

Okres po rewolucji październikowej

Po rewolucji październikowej, jako ludowy komisarz spraw zagranicznych, negocjował brzeski traktat pokojowy, a następnie był komisarzem spraw wojskowych i morskich i głównym organizatorem Armii Czerwonej. 4 września 1918 jako komisarz wojny i marynarki wojennej stanął na czele Rady Wojennej RFSRR.

Po śmierci Lenina (1924) pozostawał w ostrym konflikcie ze Stalinem spowodowanym walką o sukcesję po Leninie i walką z rozrastającą się w ZSRR biurokracją. Dostrzegał degenerację ideową, do jakiej dochodziło w partii bolszewickiej, upadek wewnątrzpartyjnej dyskusji i rosnącą rozbieżność między ideałami socjalistycznymi a dążeniami wielu nowo wstępujących członków. W licznych artykułach prasowych i książce Platforma Lewicowej Opozycji domagał się walki z tymi problemami, których uosobieniem dla niego był Józef Stalin. Wokół haseł Trockiego uformowała się nieformalna frakcja w WKP(b) określana jako Lewicowa Opozycja. Poniósł jednak klęskę. W 1925 musiał odejść z komisariatu wojny, (zastąpiony na krótko przez Michaiła Frunzego, a po jego śmierci przez stalinowca Klimenta Woroszyłowa), w 1926 usunięto go z Biura Politycznego, a w listopadzie 1927, po próbie zorganizowania bloku wraz Zinowiewem i Kamieniewem i demonstracjach zwolenników w dniu 7 listopada 1927, został usunięty z WKP(b). Kilka miesięcy później znalazł się na wygnaniu w Ałma-Acie. Jego zwolennicy i sprzymierzeńcy zostali wydaleni z WKP(b) i poddani przez OGPU policyjnym prześladowaniom.

Okres dysydencki

W styczniu 1929 został deportowany z ZSRR na podstawie uchwały Biura Politycznego WKP(b), za "działalność kontrrewolucyjną", a w 1932 pozbawiony obywatelstwa ZSRR. Przebywał na emigracji w Turcji, która jako jedyna zgodziła się go przyjąć (na wyspie Prinkipo (Büyükada)), a następnie w Norwegii, Francji i Meksyku. Z zagranicy toczył walkę ze Stalinem. Stworzył Biuletyn Opozycji jako stałe wydawnictwo periodyczne relacjonujące i komentujące wydarzenia w ZSRR. Krytykował dyktaturę Stalina jako zdradę ideałów rewolucji i wynaturzenie istoty państwa radzieckiego. Komentował również bieżące wydarzenia w polityce międzynarodowej, analizując m.in. przebieg rewolucji hiszpańskiej, rozwój faszyzmu, narodowego socjalizmu i upadek demokracji w Europie Środkowej.

Przez cały okres emigracyjny był tropiony przez radzieckich tajnych agentów, którzy starali się śledzić każdy jego krok i donosić o nim Stalinowi. Już po jego wyjeździe z ZSRR i okresie pobytu w Turcji śledzili go agenci NKWD pochodzenia litewskiego znani w USA (w której do 1961 byli radzieckimi szpiegami) jako Jack i Robert Soble, Trocki podejrzewając spisek zerwał z nimi kontakt w 1932 roku. Trocki nie zdawał sobie sprawy, ilu z jego sekretarzy, pomocników itp. miało związki z NKWD. Co najmniej trzykrotnie radzieckie służby bezpieczeństwa usiłowały pozbawić go życia – pozorując pożar jego willi na wyspie Prinkipo (Büyükada), a następnie domu pod Paryżem oraz organizując zmasowany atak z użyciem broni maszynowej na jego dom w Meksyku w kwietniu 1940.

14 lutego 1938 w niejasnych okolicznościach w szpitalu w Paryżu zmarł syn Trockiego – Lew Siedow, prawdopodobnie skrytobójczo zamordowany przez agenta INO NKWD. W podobny sposób zginęła właściwie cała rodzina Trockiego, oprócz jego drugiej żony Natalii Siedowej i wnuka.

W 1938 utworzył IV Międzynarodówkę.

Śmierć

20 sierpnia 1940 został zamordowany na rozkaz Stalina w miejscu swego zamieszkania - w willi w Coyoacán (w mieście Meksyk) przez agenta NKWD Ramóna Mercadera. Mercader uderzył z zaskoczenia czekanem w tył głowy Trockiego, który pracował wówczas przy biurku nad biografią Stalina. Zamachowca aresztowano. Trocki, ciężko ranny w głowę, zmarł w szpitalu 26 godzin po zamachu. Jego pogrzeb w Meksyku zgromadził 300 tysięcy osób. Zamachowiec został skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Rezydencję Trockiego przekształcono w muzeum.

Trocki nie został nigdy oficjalnie zrehabilitowany w ZSRR, jak wielu innych działaczy zamordowanych z rozkazu Stalina. Niemniej w latach 80. wydano pamiątkowy znaczek z jego postacią, a w 1987 zniesiono zakaz publikacji i posiadania jego książek.

Życie prywatne

Miał czworo dzieci: z pierwszą żoną dwie córki – Zinaidę (w 1933 popełniła samobójstwo w Berlinie) i Ninę (w 1928 zmarła na gruźlicę w ZSRR), a z drugiego małżeństwa z N. I. Siedową dwóch synów – Lwa Siedowa i Siergieja Siedowa (w 1937 stracony w ZSRR). W 1937 meksykańska malarka Frida Kahlo udostępniła Trockiemu i jego żonie swój dom w Coyoacán. Kahlo miała romans z radzieckim politykiem.

Poglądy

 

Twórca teorii permanentnej rewolucji, na podstawie analizy sytuacji w carskiej Rosji doszedł do wniosku, że dokonanie rewolucji socjalistycznej w jednym kraju jest niemożliwe, gdyż gospodarka pojedynczego kraju, zwłaszcza zacofanego, nie ma szans w warunkach globalnego kapitalizmu. Dlatego konieczne było dokonanie takiej rewolucji w wielu krajach, drogą społecznych oddziaływań (wybuch rewolucji w jednym kraju zachęca do wystąpienia robotników innych państw) i poprzez działalność partii lewicowych. Jeżeli rewolucja ograniczy się do jednego państwa, nie ma szans na utrzymanie się.

Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.

Wybrane dzieła

 • Prawda o Rosji Sowieckiej (1928, wyd. pol. 1929)
 • Moje życie (1929, wyd. pol. 1930)
 • Historia rewolucji rosyjskiej (t. 1–2 w l. 1931–1933, wyd. pol. 1932–1934)
 • Zbrodnie Stalina (1937, wyd. pol. 1937)
 • Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza? (1936, wyd. pol. 1991)
 • Agonia kapitalizmu a zadania Czwartej Międzynarodówki (Program Przejściowy) (1938, wyd. pol. 1990)

Literatura i film

 • Śmierć Trockiego jest tematem filmu Josepha Loseya Zabójstwo Trockiego (L'Assassinat de Trotsky), w którym tytułową rolę zagrał Richard Burton, zaś w Ramona Mercadera wcielił się Alain Delon.
 • Trocki pojawia się w filmie Frida z 2002, gdzie gra go Geoffrey Rush.
 • O śmierci Trockiego opowiada humoreska Davida Ivesa Variations on the death of Trotsky.
 • Trocki pojawia się na obrazach meksykańskiego malarza i komunisty Diego Rivery.
 • Po krótkotrwałym romansie z Fridą Kahlo Trocki otrzymał od niej "Autoportret dedykowany Lwu Trockiemu", na którym widoczna jest dedykacja: "Lwu Trockiemu, z całą moją miłością, dedykuję ten obraz, dnia 7 listopada 1937 r. Frida Kahlo w Saint Angel, Meksyk".
 • Trocki był pierwowzorem postaci Snowballa w Folwarku zwierzęcym oraz Emmanuela Goldsteina w Roku 1984.
 • Trocki jest wspomniany w piosence zespołu The Stranglers – "No More Heroes"
 • W Polsce istnieje grupa muzyczna pod nazwą Trocki – zespół jest silnie związany z ruchem anarchistycznym i ekologicznym, charakteryzuje się radykalnymi tekstami poruszającymi kwestie szeroko pojętej wolności oraz problemów świata w dobie globalizacji.
 • Lew Trocki prawdopodobnie był pierwowzorem dla postaci Abadonny w powieści Bułhakowa Mistrz i Małgorzata, zaś w powieści Biała gwardia utożsamiany jest z apokaliptycznym aniołem Abaddonem.

Źródło informacji: wikipedia.org, news.lv

Brak miejsc

  loading...

    ImięRodzaj relacjiData urodzeniaData śmierciOpis
    1Sergej SedovSergej Sedovsyn21.03.190800.00.1937
    2Лев СедовЛев Седовsyn00.00.190616.02.1938
    3
    Zinaīda Volkovacórka00.00.190100.00.1933
    4
    Ņina Nevelsonecórka00.00.190200.00.1928
    5Vera InberVera Inbersiostra10.07.189011.11.1972
    6Olga KamenevaOlga Kamenevasiostra00.00.188311.10.1941
    7Александра СоколовскаяАлександра Соколовскаяżona00.00.187229.04.1938
    8Наталья Седова-ТроцкаяНаталья Седова-Троцкаяżona05.04.188223.12.1962
    9
    Aleksandr Kamenevbratanek/siostrzeniec00.00.190610.05.1937
    10
    Жанна Гаузнерbratanica/siostrzenica10.09.191209.09.1962
    11
    Моисей Шпенцерojczym00.00.186000.00.1927
    12
    Фанни Шпенцерmacocha
    13
    Натан Инберszwagier
    14Lev Kamenev (Rosenfeld)Lev Kamenev (Rosenfeld)szwagier, wyznawca tej samej idei18.07.188325.08.1936
    15Эстебан Волков БронштейнЭстебан Волков Бронштейнwnuk00.00.192617.06.2023
    16Frida KahloFrida Kahlopartner, przyjaciel06.07.190713.07.1954
    17Larissa ReissnerLarissa Reissnerpartner13.05.189509.02.1926
    18Jerry ButlerJerry Butlerkrewny13.05.195927.01.2023
    19Михаил ШапироМихаил Шапироdaleki krewny15.04.190826.10.1971
    20Hristian RakovskijHristian Rakovskijprzyjaciel00.00.187311.09.1941
    21Диего РивераДиего Ривераprzyjaciel08.12.188625.11.1957
    22Maksim LitwinowMaksim Litwinowkolega/koleżanka, wyznawca tej samej idei17.07.187631.12.1951
    23Клавдия СвердловаКлавдия Свердловаkolega/koleżanka10.03.187623.03.1960
    24Józef StalinJózef Stalinkolega/koleżanka, oponent18.12.187805.03.1953
    25Gieorgij CziczerinGieorgij Cziczerinkolega/koleżanka24.11.187207.07.1936
    26Sergej SircovSergej Sircovkolega/koleżanka17.07.189310.09.1937
    27Aleksandr EgorovAleksandr Egorovkolega/koleżanka25.10.188323.02.1939
    28Лазарь КагановичЛазарь Кагановичkolega/koleżanka22.11.189325.07.1991
    29Jakow SwierdłowJakow Swierdłowkolega/koleżanka03.06.188516.03.1919
    30Avel EnukidzeAvel Enukidzekolega/koleżanka19.05.187730.10.1937
    31Włodzimierz LeninWłodzimierz Leninkolega/koleżanka22.04.187021.01.1924
    32Adolf JoffeAdolf Joffekolega/koleżanka, członkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei22.10.188317.11.1927
    33Fjodor RaskolnikowFjodor Raskolnikowkolega/koleżanka28.01.189212.09.1939
    34Georgiy AtarbekovGeorgiy Atarbekovkolega/koleżanka15.12.189222.03.1925
    35Ivar SmilgaIvar Smilgakolega/koleżanka, członkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei02.12.189226.02.1938
    36Валериан МуравьёвВалериан Муравьёвkolega/koleżanka, znajomy28.02.188500.00.1932
    37Alexander KrasnoshchyokovAlexander Krasnoshchyokovkolega/koleżanka10.10.188026.11.1937
    38Игнас Порецки - РейссИгнас Порецки - Рейссznajomy01.01.189901.09.1937
    39André GideAndré Gideznajomy22.11.186919.02.1951
    40Теофил РихтерТеофил Рихтерznajomy00.00.187206.10.1941
    41Сабина ШпильрейнСабина Шпильрейнznajomy07.11.188512.08.1942
    42Нестор ЛакобаНестор Лакобаznajomy, członkowie tej samej partii01.05.189328.12.1936
    43Alexandra KollontaiAlexandra Kollontaiznajomy31.03.187227.03.1952
    44Jan BerzinJan Berzinznajomy13.11.188929.07.1938
    45Bertrans RaselsBertrans Raselsznajomy18.05.187202.02.1970
    46Nestor MachnoNestor Machnoznajomy07.11.188806.07.1934
    47Jakow BlumkinJakow Blumkinznajomy, podwładny08.10.190003.11.1929
    48Mojżesz UrickiMojżesz Urickiznajomy, wyznawca tej samej idei14.01.187330.08.1918
    49Pēteris StučkaPēteris Stučkaznajomy, członkowie tej samej partii26.07.186525.01.1932
    50Ioakim VacetisIoakim Vacetisznajomy, wyznawca tej samej idei23.11.187328.07.1938
    51Jānis FabriciussJānis Fabriciussznajomy26.06.187724.08.1929
    52Ramon MercaderRamon Mercaderznajomy, gwałciciel, winny07.02.191318.10.1978
    53Исаак ШтейнИсаак Штейнznajomy00.00.190428.10.1936
    54Марк ЗборовскийМарк Зборовскийznajomy27.01.190830.04.1990
    55Samuil GurevichSamuil Gurevichznajomy00.00.190431.12.1951
    56David Lipec-PetrovskijDavid Lipec-Petrovskijznajomy00.00.188610.09.1937
    57Herbert George WellsHerbert George Wellsznajomy21.09.186613.08.1946
    58Jakow EtingerJakow Etingerznajomy22.12.188702.03.1951
    59Andreu Nin PérezAndreu Nin Pérezznajomy04.02.189222.06.1937
    60Rozalija ZiemlaczkaRozalija Ziemlaczkapodwładny, wyznawca tej samej idei01.04.187621.01.1947
    61Johann Adam WeishauptJohann Adam Weishauptnauczyciel05.02.174818.11.1830
    62Виссарион ЛоминадзеВиссарион Ломинадзеczłonkowie tej samej partii06.06.189700.01.1935
    63Андрей АндреевАндрей Андреевczłonkowie tej samej partii30.10.189505.12.1971
    64Nikolai BukharinNikolai Bukharinczłonkowie tej samej partii09.10.188815.03.1938
    65Fiodor SiergiejewFiodor Siergiejewczłonkowie tej samej partii19.03.188324.07.1921
    66Anastassija BizenkoAnastassija Bizenkoczłonkowie tej samej partii, wyznawca tej samej idei29.10.187516.06.1938
    67Pinchas RuthenbergPinchas Ruthenbergwyznawca tej samej idei05.02.187803.01.1942
    68Leonid SieriebriakowLeonid Sieriebriakowwyznawca tej samej idei11.06.188801.02.1937
    69Varvara JakovlevaVarvara Jakovlevawyznawca tej samej idei00.00.188511.09.1941
    70Павел ШтернбергПавел Штернбергwyznawca tej samej idei00.00.186501.02.1920
    71Иван КсенофонтовИван Ксенофонтовwyznawca tej samej idei28.08.188423.03.1926
    72Ļevs DeičsĻevs Deičswyznawca tej samej idei26.09.185504.08.1941
    73Victor SergeVictor Sergewyznawca tej samej idei30.12.189017.11.1947
    74Ivar  SmilgaIvar Smilgawyznawca tej samej idei02.12.189210.01.1937
    75Karol RadekKarol Radekwyznawca tej samej idei31.10.188519.05.1939
    76Григорий СокольниковГригорий Сокольниковwyznawca tej samej idei15.08.188821.05.1939
    77Julio Antonio MellaJulio Antonio Mellawyznawca tej samej idei25.03.190310.01.1929
    78Aleksandrs ParvusAleksandrs Parvuswyznawca tej samej idei27.08.186912.12.1924
    79Władimir BurcewWładimir Burcewoponent17.11.186221.08.1942
    80Josef GrigulewitschJosef Grigulewitschoponent05.05.191302.06.1988
    81Aleksej SchastnijAleksej Schastnijoponent16.10.188122.06.1918
    82Philipp MironovPhilipp Mironovoponent26.10.187202.04.1921
    83Vittorio VidaliVittorio Vidalioponent27.09.190009.11.1983
    84Aleksiej RykowAleksiej Rykowoponent25.02.188115.03.1938
    85Aleksandr ShljapnikovAleksandr Shljapnikovoponent00.00.188502.09.1937
    86Naum EitingonNaum Eitingongwałciciel, winny06.12.189903.05.1981
    87Paweł SudopłatowPaweł Sudopłatowgwałciciel, winny07.07.190724.09.1996
    88Kārlis ZiediņšKārlis Ziediņšżołnierz27.08.188522.05.1919
    89Semjons ArālovsSemjons Arālovsżołnierz30.12.188022.05.1969

    13.01.1905 | 1905. gads 13. janvāra demonstrācija

    Nemieri jeb 1905. gada revolūcija Latvijā 1905. gadā sākās ar 13. janvāra (piekārtots pie datuma, ignorējot stilu, 26.1.1905 pēc jaunā) manifestāciju Rīgā, kuru, kā reakciju uz demonstrantu apšaušanu Sanktpēterburgā 9. janvārī, organizēja LSDP.

    Prześlij wspomnienia

    14.09.1917 | Rosja została ogłoszona republiką

    Prześlij wspomnienia

    07.11.1917 | The Bolsheviks storm the Winter Palace to begin the "October revolution"

    Prześlij wspomnienia

    08.11.1917 | Rewolucja październikowa: władzę w Rosji przejęła Rada Komisarzy Ludowych z Włodzimierzem Leninem na czele. Lew Trocki został ministrem spraw zagranicznych, a Józef Stalin komisarzem do spraw narodowości

    Prześlij wspomnienia

    18.01.1918 | W Piotrogrodzie zebrał się pierwszy demokratycznie wybrany rosyjski parlament, który następnego dnia został rozpędzony przez bolszewików

    Prześlij wspomnienia

    27.01.1918 | Красный и кровавый террор большевиков в Евпатории

    Prześlij wspomnienia

    19.02.1918 | Ледовый поход Балтийского флота, в результате которого были спасены от захвата и перебазированы 236 кораблей и судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок.

    После завершения похода, по приказу Льва Давидовича Троцкого, отважный командир А. М. Щастный был арестован «за преступления по должности и контрреволюционные действия». После суда его приговорили к расстрелу. Это был первый судебный смертный приговор в Советской России. Обвинение, по словам историка С. Мельгунова, было сформулировано так: «Щастный, совершая геройский подвиг, тем самым создавал себе популярность, намереваясь впоследствии использовать ее против советской власти». В советской военно-исторической литературе о его роли во время Ледового похода не упоминалось.

    Prześlij wspomnienia

    23.02.1918 | Socialist Homeland is in Danger!

    Prześlij wspomnienia

    03.03.1918 | Brestļitovskas miera līgums

    Brestļitovskas miera līgums- bija dokuments, uz kura pamata Padomju Krievija, pēc revolūcijas un boļševiku veiktā apvērsuma nespēdama turpināt karu, Vācijas un sabiedroto spiediena rezultātā piekrita ievērot cilvēktiesības (tai skaitā tautu pašnoteikšanās tiesības) Krievijas Impērijas visvēlāk okupētajās / anektētajās Eiropas zemēs, tai skaitā Baltijā un Polijā.

    Prześlij wspomnienia

    08.03.1918 | Soļi Baltijas zemju neatkarības atjaunošanā no Krievijas. Atjaunota Kurzemes un Zemgales hercogiste

    1918. gada 8. martā,. tobrīd Vācijas okupētajā Latvijas teritorijā tiek atjaunota Kurzemes un Zemgales hercogiste

    Prześlij wspomnienia

    13.04.1918 | Maskavā izveidota Latviešu strēlnieku padomju divīzija

    Prześlij wspomnienia

    17.07.1918 | Car Mikołaj II Romanow i jego rodzina zostali zamordowani w Jekaterynburgu przez oddział Czeka.

    Prześlij wspomnienia

    02.09.1918 | Trockis tiek iecelts par Sarkanās Armijas virspavēlnieku

    Prześlij wspomnienia

    29.10.1918 | Создан коммунистический союз молодёжи - Комсомол

    Prześlij wspomnienia

    24.01.1919 | Расказачивание

    «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно».

    Prześlij wspomnienia

    14.02.1919 | Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka

    Wojna polsko-bolszewicka (wojna polsko-sowiecka, wojna polsko-rosyjska 1919-1921, wojna polsko-radziecka) – wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi („rewolucja z zewnątrz”) rosyjskiej partii bolszewików.

    Prześlij wspomnienia

    16.04.1919 | Wojna polsko-bolszewicka: rozpoczęła się ofensywa wojsk polskich

    16 kwietnia 1919 wojska polskie rozpoczęły ofensywę. Główne zadanie, jakim było zajęcie Wilna, realizowała grupa jazdy pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego (9 szwadronów kawalerii i pluton artylerii konnej) oraz grupa piechoty generała Rydza-Śmigłego (3 bataliony piechoty).

    Prześlij wspomnienia

    09.05.1920 | Manifestācija Kijivā par godu tās atbrīvošanai no Krievijas boļševiku karaspēka

    Prześlij wspomnienia

    06.10.1920 | В Кремле встретились английский писатель-фантаст Герберт Уэллс и Владимир Ленин

    Prześlij wspomnienia

    03.04.1922 | Joseph Stalin becames the first General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union

    Prześlij wspomnienia

    21.01.1924 | Vai Ļeņinam palikt mūžam dzīvam jeb laiks apbedīt?

    Latvijas okupācijas gados 21.janvāris kalendārā bija iezīmēts ar melnu krāsu. Šajā dienā mira cilvēks, ko šodien daudzi dēvē par visu pasaules nelaimju cēloni – tas Vladimirs Uļjanovs (Ļeņins). Viņa mirstīgās atliekas jeb pareizāk būtu teikt, tas, kas vispār no tām palicis pāri, vēl joprojām glabājas Maskavas sirdī – Sarkanā laukuma mauzolejā. Vai nebūtu pienācis laiks tās apbedīt?

    Prześlij wspomnienia

    14.11.1927 | Исключение Троцкого и Зиновьева из ВКП(б), Каменева и Х. Раковского — из ЦК ВКП(б).

    Prześlij wspomnienia

    21.10.1928 | Ļevs Trockis izplata aicinājumu pasaules komunistiem cīnīties pret Staļina plāniem

    Prześlij wspomnienia

    07.04.1930 | W ZSRR wydano zarządzenie o rozszerzeniu systemu obozów GUŁAG

    Prześlij wspomnienia

    10.03.1933 | Назинская трагедия - кровавое преступление коммунистов

    Prześlij wspomnienia

    01.12.1934 | Zginął w zamachu Siergiej Kirow, pierwszy sekretarz komitetu leningradzkiego i członek Biura Politycznego KC WKP(b)

    Prześlij wspomnienia

    31.03.1935 | Stalin orders to start of political process against "Trotsky- Zinovjev- Kamenev group"

    Prześlij wspomnienia

    31.01.1937 | The exiled Soviet communist Leon Trotsky found political asylum in Mexico

    Prześlij wspomnienia

    18.04.1937 | Exiled communist Leon Trotsky called for the overthrow of Soviet leader Joseph Stalin

    Prześlij wspomnienia

    27.05.1940 | Notiek pirmais atentāta mēginājums pret Ļevu Trocki

    Prześlij wspomnienia

    12.08.2003 | Hutton Inquiry

    Prześlij wspomnienia

    01.02.2011 | Десталинизации россиского общества Караганова

    Prześlij wspomnienia

    Dodaj słowa kluczowe